Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.38

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.38

Najważniejsze zmiany (IP-9414) Dodanie pliku importu oraz dodanie możliwości wprowadzania wartości pól na PIT-11 w Bilansieotwarcia. (IP-10069) Dodanie Raportu przelewów bankowych pracowników. (IP-10115) Dodanie Logu wyjątków bezpieczeństwa, rejestrującego próby uzyskania dostępu do danych bezodpowiedniej autoryzacji. Dodanie operacji wylogowania w Logu aktywności. (IP-10193) Dodanie możliwości wprowadzenia informacji o dacie oraz ilości zrealizowanych nadgodzin...

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.34

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.34

Najważniejsze zmiany  (IP-9639) Dodanie możliwości eksportu dekretu księgowego do pliku w formacie .ams dla Symfonii. (IP-10103) Rozbudowanie schematów księgowań o konta dla księgowania dodatkowego, równoległego i pozabilansowego. Dodanie możliwości dopisania kodu analityki księgowej jako składowej numeru konta. (IP-10978) Dodanie możliwości wyłączenia składnika z podstawy składek i kosztów uzyskania przychodu w pełnym miesiącu wybranych absencji. Moduł...

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.33

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.33

Najważniejsze zmiany (IP-1715) Dodanie opcji automatycznego zamykania składników płacowych podczas zwalniania pracownika. (IP-1755) Dodanie w sekcji Operacje możliwości zbiorczego generowania dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZWUA. (IP-10832) Obsługa wynagrodzenia akordowego z umowy o pracę w podstawie zasiłku chorobowego. (IP-10749) Aktualizacja słownika banków oraz poprawienie wyświetlania informacji szczegółowych o banku po edycji numeru konta bankowego pracownika....

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.32

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.32

Najważniejsze zmiany (IP-8397) Uniwersalny format CSV dla generowania pliku dekretu księgowego z możliwością konfiguracji przez użytkownika układu pól w pliku. (IP-9720) Rozbudowa aplikacji o moduł Pracowniczej kasy  zapomogowo – pożyczkowej. (IP-9920) Rozbudowa ewidencji czasu pracy o karty pracy, pozwalające na rejestrowanie czasu przepracowanego przez pracowników według wybranych analityk: nośników kosztów, stanowisk kosztowych lub...

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.31

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.31

Najważniejsze zmiany (IP-8654) Aktualizacja deklaracji ZUS RCA zgodnie z nową wersją programu Płatnik. Obsługa pola dotyczącego wpłaty składek na PPK. (IP-9374) Nowa funkcjonalność, umożliwiająca zatrudnienie pracownika równolegle na dwie umowy o pracę, na różne stanowiska. Obsługa dwóch równoległych etatów, a co za tym idzie naliczanie list płac, składek do ZUS, podatku. Obsługa raportowania w systemie...

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.30

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.30

Najważniejsze zmiany (IP-9077) Utworzenie dodatkowych składników płacowych (1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1322), sumujących składki na PPK. (IP-9284) Możliwość dodania dodatkowej opieki nad zdrowym dzieckiem, której okres nie jest limitowany przez system (w związku z Tarczą Antykryzysową). (IP-9289) Nowy sposób rozliczenia zbieżnych potrąceń za pomocą przypisywania im priorytetów, bez konieczności umieszczania ich w depozycie. (IP-9372) Wykazanie...

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.29

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.29

Najważniejsze zmiany (IP-7471) Nowy sposób obliczania zaliczki na podatek w miesiącu przekroczenia pierwszego progu podatkowego. Podział podstawy podatku na dwie części, liczone według różnych stawek. (IP-7096) Możliwość filtrowania pracowników, znajdujących się na naliczonej liście płac, według wybranych kryteriów. Należą do nich: rozliczona choroba, urlopy, nadgodziny, praca nocna, a także prezentacja aktywnych...