Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.42

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.42

Moduł Kadry

  1. (IP-10974) Dodanie możliwości wprowadzenia 9 tygodni urlopu rodzicielskiego „na wyłączność” dla jednego z rodziców oraz urlopu rodzicielskiego uwzględniającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka.
  2. (IP-12392) Dodanie obsługi bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni rocznie, obowiązującego od 26.04.2023 roku.
  3. (IP-12376) Dodanie dodatkowych dni zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin z powodu działania siły wyższej, obowiązującego od 26.04.2023 roku.

Moduł Płace

  1. (IP-12374) Dodanie nowych wartości zasiłków rodzicielskich w wysokości 70%, 81,5% oraz 100%, w związku ze zmianami prawnymi obowiązującymi od 26.04.2023 roku.
  2. (IP-13334) Dodanie nowego typu redukcji ze względu na nieobecności usprawiedliwione, częściowo płatne, która umożliwia pomniejszenie wartości składnika o 50% za czas nieobecności z powodu działania siły wyższej.
  3. (IP-13338) Dodanie nowego sposobu naliczania 50% wynagrodzenia urlopowego, przysługującego pracownikowi w przypadku absencji z powodu działania siły wyższej.

Moduł Importu

  1. (IP-12862) Dodanie obsługi konfliktów przy imporcie potrąceń. Możliwość określenia, w jaki sposób import ma się zachować w przypadku wykrycia powtarzających się danych.

Integracja z systemami zewnętrznymi

  1. (IP-13466) Wprowadzenie weryfikacji wieku dziecka podczas składania wniosku o urlop opiekuńczy.
  2. (IP-13412) Wprowadzenie weryfikacji limitu dodatkowego urlopu dla osoby niepełnosprawnej.