Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.41

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.41

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-13168) Rozbudowanie akt osobowych o dodatkowe części e-teczki oraz wprowadzenie dodatkowego typu dokumentu związanego z czasem pracy. Dodanie możliwości wskazania części e-teczki, do której ma trafić dokument podczas generowania dokumentów dla grupy pracowników.
 2. (IP-13248) Dodanie nowego typu innej nieobecności – Okazjonalna praca zdalna – nieredukującej czasu przepracowanego.
 3. (IP-13249) Możliwość oznaczenia w danych czasu pracy pracowników, którym przysługuje praca zdalna; oraz wprowadzenie systemowego ustawienia, które pozwala skonfigurować domyślne ustawienie dla całej firmy.
 4. (IP-13250) Dodanie obsługi rocznego wymiaru 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej. Ewidencja wykorzystanych dni na podstawie historii zatrudnienia, bilansu otwarcia oraz kalendarza czasu pracy.

Moduł Kadry

 1. (IP-13179) Poprawienie błędu uniemożliwiającego wygenerowanie raportu Z-06. Pominięcie pracowników nieposiadających wymaganych dla deklaracji danych.
 2. (IP-13198) Dodanie możliwość określenia trybu wysyłki dokumentu do Portalu Pracownika podczas generowania pism kadrowych.
 3. (IP-13216) Uwzględnienie nieobecności niepłatnych, zasiłków chorobowych i macierzyńskich w raportach PFRON.
 4. (IP-13221) Uwzględnienie w pliku XML sekcji z danymi do rejestracji nowego uczestnika PPK w przypadku autozapisu pracownika, który nie był wcześniej zgłoszony do programu.
 5. (IP-13248) Dodanie nowego typu innej nieobecności – Okazjonalna praca zdalna – nieredukującej czasu przepracowanego.
 6. (IP-13249) Możliwość oznaczenia w danych czasu pracy pracowników, którym przysługuje praca zdalna; oraz wprowadzenie systemowego ustawienia, które pozwala skonfigurować domyślne ustawienie dla całej firmy.
 7. (IP-13250) Dodanie obsługi rocznego wymiaru 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej. Ewidencja wykorzystanych dni z historii zatrudnienia, bilansu otwarcia oraz kalendarza czasu pracy.
 8. (IP-13360) Poprawienie odświeżania liczby dni wykorzystanego urlopu podczas rozszerzania kalendarza czasu pracy, kiedy urlop był zaplanowany na okres wykraczający poza pierwotny plan.

Moduł Płace

 1. (IP-13128) Uwzględnienie autorskich kosztów uzyskania przychodu w przypadku zwolnienia pracownika
  i naliczenia listy płac za okres wykraczający poza okres umowy.
 2. (IP-13164) Dodanie nowych zmiennych obliczeniowych, możliwych do wykorzystania w formule składnika płacowego: Procent pracy twórczej – umowa o pracę oraz Procent pracy twórczej – umowy cywilnoprawne.
 3. (IP-13187) Dodanie obsługi wniosku o rezygnację ze stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu zawartego na dokumencie PIT-2.
 4. (IP-13371) Poprawienie błędu uniemożliwiającego wygenerowanie raportu Zwolnień w trakcie okresu uczestnictwa w PPK dla większej liczby pracowników.

Moduł czasu pracy

 1. (IP- 12467) Dodanie do ekranu realizacji czasu pracy możliwości zbiorczego wprowadzania karty czasu pracy dla jednego pracownika z możliwością rozpisania na stanowiska kosztowe, nośniki kosztów lub projekty na cały miesiąc.
 2. (IP-13188) Dodanie kolumny Wymiar urlopu dodatkowego do raportu Wymiarów i limitów urlopowych.

Portal Pracownika

 1. (IP-13218) Poprawa mechanizmu blokującego możliwość złożenia wniosku o urlop w przypadku przekroczenia dostępnego limitu dni urlopu.

Przelewy

 1. (IP-12904) Dodanie nowego formatu przelewu SEPA XML dla banku mBank.
 2. (IP-13237) Dodanie nowego formatu pliku przelewu SEPA XML dla banku Bank of America.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-12856) Umożliwienie wygenerowania Zbiorczego raportu podstaw zasiłkowych w przypadku zerowej podstawy zasiłku.
 2. (IP-13014) Zastosowanie mechanizmu pozwalającego na określenie przez użytkownika formatu nazwy dokumentów PIT-11 dla generowanych na ich podstawie e-Deklaracji.
 3. (IP-13149) Dodanie nowego wzoru deklaracji ZUS ERP-7.
 4. (IP-13150) Dodanie nowego wzoru deklaracji ZUS Z-3.
 5. (IP-13168) Rozbudowanie akt osobowych o dodatkowe części e-teczki oraz wprowadzenie dodatkowego typ dokumentu związanego z czasem pracy. Dodanie możliwości wskazania części e-teczki, do której ma trafić dokument podczas generowania dokumentów dla grupy pracowników.
 6. (IP-13202) Usunięcie błędu uniemożliwiającego ostateczny wydruk dokumentu IFT-1R.
 7. (IP- 13251) Dodanie informacji o wykorzystanych dniach okazjonalnej pracy zdalnej na wydruku Świadectwa pracy.
Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.