Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.41

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.41

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-13168) Rozbudowanie akt osobowych o dodatkowe części e-teczki oraz wprowadzenie dodatkowego typu dokumentu związanego z czasem pracy. Dodanie możliwości wskazania części e-teczki, do której ma trafić dokument podczas generowania dokumentów dla grupy pracowników.
 2. (IP-13248) Dodanie nowego typu innej nieobecności – Okazjonalna praca zdalna – nieredukującej czasu przepracowanego.
 3. (IP-13249) Możliwość oznaczenia w danych czasu pracy pracowników, którym przysługuje praca zdalna; oraz wprowadzenie systemowego ustawienia, które pozwala skonfigurować domyślne ustawienie dla całej firmy.
 4. (IP-13250) Dodanie obsługi rocznego wymiaru 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej. Ewidencja wykorzystanych dni na podstawie historii zatrudnienia, bilansu otwarcia oraz kalendarza czasu pracy.

Moduł Kadry

 1. (IP-13179) Poprawienie błędu uniemożliwiającego wygenerowanie raportu Z-06. Pominięcie pracowników nieposiadających wymaganych dla deklaracji danych.
 2. (IP-13198) Dodanie możliwość określenia trybu wysyłki dokumentu do Portalu Pracownika podczas generowania pism kadrowych.
 3. (IP-13216) Uwzględnienie nieobecności niepłatnych, zasiłków chorobowych i macierzyńskich w raportach PFRON.
 4. (IP-13221) Uwzględnienie w pliku XML sekcji z danymi do rejestracji nowego uczestnika PPK w przypadku autozapisu pracownika, który nie był wcześniej zgłoszony do programu.
 5. (IP-13248) Dodanie nowego typu innej nieobecności – Okazjonalna praca zdalna – nieredukującej czasu przepracowanego.
 6. (IP-13249) Możliwość oznaczenia w danych czasu pracy pracowników, którym przysługuje praca zdalna; oraz wprowadzenie systemowego ustawienia, które pozwala skonfigurować domyślne ustawienie dla całej firmy.
 7. (IP-13250) Dodanie obsługi rocznego wymiaru 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej. Ewidencja wykorzystanych dni z historii zatrudnienia, bilansu otwarcia oraz kalendarza czasu pracy.
 8. (IP-13360) Poprawienie odświeżania liczby dni wykorzystanego urlopu podczas rozszerzania kalendarza czasu pracy, kiedy urlop był zaplanowany na okres wykraczający poza pierwotny plan.

Moduł Płace

 1. (IP-13128) Uwzględnienie autorskich kosztów uzyskania przychodu w przypadku zwolnienia pracownika
  i naliczenia listy płac za okres wykraczający poza okres umowy.
 2. (IP-13164) Dodanie nowych zmiennych obliczeniowych, możliwych do wykorzystania w formule składnika płacowego: Procent pracy twórczej – umowa o pracę oraz Procent pracy twórczej – umowy cywilnoprawne.
 3. (IP-13187) Dodanie obsługi wniosku o rezygnację ze stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu zawartego na dokumencie PIT-2.
 4. (IP-13371) Poprawienie błędu uniemożliwiającego wygenerowanie raportu Zwolnień w trakcie okresu uczestnictwa w PPK dla większej liczby pracowników.

Moduł czasu pracy

 1. (IP- 12467) Dodanie do ekranu realizacji czasu pracy możliwości zbiorczego wprowadzania karty czasu pracy dla jednego pracownika z możliwością rozpisania na stanowiska kosztowe, nośniki kosztów lub projekty na cały miesiąc.
 2. (IP-13188) Dodanie kolumny Wymiar urlopu dodatkowego do raportu Wymiarów i limitów urlopowych.

Portal Pracownika

 1. (IP-13218) Poprawa mechanizmu blokującego możliwość złożenia wniosku o urlop w przypadku przekroczenia dostępnego limitu dni urlopu.

Przelewy

 1. (IP-12904) Dodanie nowego formatu przelewu SEPA XML dla banku mBank.
 2. (IP-13237) Dodanie nowego formatu pliku przelewu SEPA XML dla banku Bank of America.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-12856) Umożliwienie wygenerowania Zbiorczego raportu podstaw zasiłkowych w przypadku zerowej podstawy zasiłku.
 2. (IP-13014) Zastosowanie mechanizmu pozwalającego na określenie przez użytkownika formatu nazwy dokumentów PIT-11 dla generowanych na ich podstawie e-Deklaracji.
 3. (IP-13149) Dodanie nowego wzoru deklaracji ZUS ERP-7.
 4. (IP-13150) Dodanie nowego wzoru deklaracji ZUS Z-3.
 5. (IP-13168) Rozbudowanie akt osobowych o dodatkowe części e-teczki oraz wprowadzenie dodatkowego typ dokumentu związanego z czasem pracy. Dodanie możliwości wskazania części e-teczki, do której ma trafić dokument podczas generowania dokumentów dla grupy pracowników.
 6. (IP-13202) Usunięcie błędu uniemożliwiającego ostateczny wydruk dokumentu IFT-1R.
 7. (IP- 13251) Dodanie informacji o wykorzystanych dniach okazjonalnej pracy zdalnej na wydruku Świadectwa pracy.