Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.39

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.39

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-12771) Aktualizacja danych dotyczących kwot ustawowych na rok 2023.
 2. (IP-12790) Obsługa wniosku pracownika o nienaliczanie zaliczki na podatek z przychodu z umowy o pracę.
 3. (IP-12791) Rozbudowa ulgi podatkowej pracownika o możliwość wskazania ułamkowej kwoty
  zmniejszającej zaliczkę na podatek.
 4. (IP-12792) Naliczanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dla umów cywilnoprawnych, w
  kwocie wskazanej na oświadczeniu PIT-2.

Moduł Kadry

 1. (IP- 12797) Poprawa nadmiarowo przyznawanego urlopu dla osoby z niepełnosprawnością w przypadku
  orzeczenia na równy rok kalendarzowy.
 2. (IP-12823) Naprawa błędu uniemożliwiającego zakończenie procesu zwalniania pracownika.

Moduł Płace

 1. (IP-12547) Poprawa obliczania Redukcji o zaległe choroby w przypadku aneksowanej umowy i choroby
  rozpoczynającej się w dniu aneksu, pokrywającej cały okres jego trwania.
 2. (IP-12518) Dodanie zmiennej obliczeniowej Liczba dni zatrudnienia w miesiącu.
 3. (IP-12771) Aktualizacja danych dotyczących kwot ustawowych na rok 2023.
 4. (IP-12790) Obsługa wniosku pracownika o nienaliczanie zaliczki na podatek z przychodu z umowy o pracę.
 5. (IP-12791) Rozbudowa ulgi podatkowej pracownika o możliwość wskazania ułamkowej kwoty
  zmniejszającej zaliczkę na podatek.
 6. (IP-12792) Naliczanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dla umów cywilnoprawnych, w
  kwocie wskazanej na oświadczeniu PIT-2.
 7. (IP-12830) Poprawa błędu uniemożliwiającego automatyczne nadawanie nazw list płac.
 8. (IP-12871) Uwzględnienie pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w Raporcie kwalifikacji do
  PPK.
 9. (IP-12842) Poprawa błędu uniemożliwiającego filtrowanie pracowników po strukturach organizacyjnych
  firmy podczas operacji Grupowego generowania składników.
 10. (IP-12896) Pominięcie pracowników zatrudnionych krócej niż ustawiona w parametrach systemu liczba dni
  kwalifikująca do obowiązkowego zgłoszenia w Raporcie kwalifikacji do PPK.

Moduł Czas Pracy

 1. (IP-12546) Poprawa odświeżania informacji o odebranych nadgodzinach po zapisie planu/realizacji.
 2. (IP-12923) Naprawa błędu uniemożliwiającego wygenerowanie Raportu rezerw urlopowych przy prezentacji
  wartości zgodnie z wymiarem czasu pracy.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-12928) Dostosowanie pieczątki podpisu cyfrowego do nowej wersji deklaracji PIT-11.

Inne zmiany

 1. (IP-12800) Rozbudowa API integracji o metody umożliwiające pobieranie danych pracowników wraz z
  realizacją akordów z aktywnymi okresami obowiązywania umów i aneksów. Dodanie zakładki ustawień
  dotyczących integracji systemów zewnętrznych z iPersonel oraz umożliwienie szyfrowania danych
  pozyskiwanych przez nowe metody.