Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.40

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.40

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-11851) Weryfikacja obowiązku wznowienia uczestnictwa w PPK od 1 marca 2023r. w Raporcie kwalifikacji PPK.
 2. (IP-13154) Obsługa rozliczania przychodu z tytułu składek PPK dla pracowników autozapisanych do PPK w przypadku przekazywania składek do instytucji finansowej w miesiącu wypłaty listy płac.
 3. (IP-12443) Dodanie nowej funkcjonalności pozwalającej na wydruk oraz elektroniczną wysyłkę deklaracji IFT-1R z uwzględnieniem podmiotów zewnętrznych.
 4. (IP-13158) Optymalizacja techniczna procesu naliczania list płac, przyspieszająca czas operacji nawet o 40%.

Moduł Kadry

 1. (IP-12950) Weryfikacja poprawności wprowadzania wpisów poziomu ulgi według zasad obowiązujących przed oraz po 1 stycznia 2023 roku.
 2. (IP-12957) Automatyczne zamykanie okresu przypisania ulgi podatkowej podczas dodania nowego wpisu po zmianie przepisów 1 stycznia 2023 roku.
 3. (IP-12985) Poprawa wykazywania pracowników na urlopach wychowawczych w raporcie Z-06 dla GUS.

Moduł Płace

 1. (IP-11851) Weryfikacja obowiązku wznowienia uczestnictwa w PPK od 1 marca 2023r. w Raporcie kwalifikacji PPK.
 2. (IP-12978) Poprawa naliczania miesięcznej ulgi podatkowej dla wniosku o zastosowanie podwyższonej kwoty od 2023 roku.
 3. IP-12989) Poprawa wykazywania liczby ubezpieczonych pracowników w Raporcie ZUS IWA, dla których nie wskazano wprost ubezpieczenia wypadkowego na umowie cywilnoprawnej.
 4. (IP-12998) Poprawa wykazywania składek na związki zawodowe na deklaracji PIT-11 do maksymalnej kwoty 500 złotych.
 5. (IP-13005) Poprawa wykazywania przychodu ze składek PPK na deklaracji PIT-11 po zwolnieniu pracownika na koniec roku.
 6. (IP-13006) Poprawa wysyłania e-Deklaracji PIT-11 z podatkiem z zasiłku macierzyńskiego.
 7. (IP-13017) Dodanie kolumny zawierającej adres korespondencyjny do raportu deklaracji PIT.
 8.  (IP-13050) Poprawa generowania e-Deklaracji dla PIT-4R w przypadku płatnika będącego osobą fizyczną.
 9.  (IP-13072) Uwzględnienie podmiotów zewnętrznych w Raporcie deklaracji PIT.
 10.  (IP-13083) Poprawa wykazywania wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, wypłacanego obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłków.
 11. (IP-13154) Obsługa rozliczania przychodu z tytułu składek PPK dla pracowników autozapisanych do PPK w przypadku przekazywania składek do instytucji finansowej w miesiącu wypłaty listy płac.
 12. (IP-13147) Dodanie w Raporcie Składek PPK filtrowania umożliwiającego wybranie uczestników na podstawie typu członkostwa.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-12443) Dodanie nowej funkcjonalności pozwalającej na wydruk oraz elektroniczną wysyłkę deklaracji IFT-1R z uwzględnieniem podmiotów zewnętrznych.
 2. (IP-12443) Dodanie zakładki Dokumenty tożsamości oraz dodanie pola Miejsce urodzenia do modułu danych podmiotu zewnętrznego.
 3. (IP-12946) Poprawa wydajności konwersji dokumentów przy pobieraniu dokumentów składowych dokumentu zbiorczego, wydrukowanego dla dużej liczby pracowników.
 4. (IP-12947) Poprawa uzupełnia nowych pól deklaracji PIT-11 w wersji 29 na podstawie wpisów z Bilansów Otwarcia podatników od ukończenia wieku emerytalnego.
 5. (IP-12979) Poprawa schematu pliku e-deklaracji PIT-11 w wersji 29 oraz PIT-8C w wersji 11, przeznaczonych do wysyłki na bramkę e-deklaracji.
 6. (IP-12981) Poprawa wykazywania przychodu podstawowego po zakończeniu okresu zasiłku macierzyńskiego na deklaracji PIT-11.
 7. (IP-12983) Poprawa wykazywania na deklaracji PIT-11 przychodów, od których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodu po przekroczeniu limitu PIT-0.
 8. (IP-12991) Poprawa wydruku wartości w polach sekcji F deklaracji PIT-11.
 9. (IP-13020) Poprawa pól dotyczących ulg wykazywanych w sekcji G.114 oraz pól dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne w pliku e-deklaracji, zgodnie z szablonem wersji 29 dla deklaracji PIT-11.
 10. (IP-13021) Poprawa wykazywania przychodów z umowy o pracę w przypadku urlopu macierzyńskiego, odbywającego się na przełomie zmiany przepisów w lipcu 2022 roku.
 11. (IP-13036) Dodanie deklaracji PIT-8AR w wersji 12 dla przychodów z 2022 roku.
 12. (IP-13046) Wykazywanie nieopodatkowanego przychodu z PPK dla umów cywilnoprawnych w przypadku zwolnienia na przełomie roku na deklaracji PIT-11.
 13. (IP-13058) Poprawa wykazywania na deklaracji PIT-11 zasiłków macierzyńskich i przychodu z umowy o pracę zgodnie z okresem korzystania z ulgi PIT-0.
 14. (IP-13066) Uwzględnienie zdefiniowanego schematu nazw dla dokumentów podpisywanych elektronicznie.

Portal Pracownika

 1. (IP-13122) Poprawa walidacji dostępnego urlopu dla wniosków składanych w nowym Portalu pracownika.

Inne zmiany

 1. (IP-13084) Poprawa błędu uniemożliwiającego zapisanie ustawień systemowych w wersji przeglądarkowej.
 2. (IP-13158) Optymalizacja techniczna procesu naliczania list płac, przyspieszająca czas operacji nawet o 40%.

Wyżej wymienione poprawki dotyczące problemów blokujących wysyłkę e-Deklaracji dostarczane były na bieżąco w okresie generowania dokumentów PIT, jeżeli były niezbędne w przypadku danego klienta.