Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.43

Lista zmian wprowadzonych w iPersonel w wersji 1.43

Najważniejsze zmiany

 1. (IP-13534) Poprawienie ergonomii interfejsu generowania listy płac poprzez dodanie okna zawierającego opcje filtrowania składników płacowych oraz zaawansowane ustawienia naliczania listy płac.
 2. (IP-13590) Dodanie nowego wzoru Świadectwa pracy.
 3. (IP-13621) Rozszerzenie funkcjonalności podmiotu zewnętrznego o nowe pola: Nazwa firmy, Rodzaj świadczonej usługiadres firmowy. Wprowadzenie widoku kalendarza wraz z możliwością ewidencji wymiaru dostępnych i wykorzystanych dni niedostępności.

Moduł Kadry

 1. (IP-13191) Poprawienie prezentacji danych dotyczących listy składek i potrąceń na Karcie Uczestnictwa PKZP. Dodanie komunikatu ostrzegającego o wprowadzonych modyfikacjach w okresie uczestnictwa w PKZP, jeśli taki okres pokrywa się z listą płac uczestnika.
 2. (IP-13558) Umożliwienie wprowadzania urlopów macierzyńskich i rodzicielskich w wysokości 81,5% w okresie przejściowym, związanym z nowelizacją ustawy.
 3. (IP-13591) Poprawienie funkcji usuwania nieaktywnych umów i aneksów. Dotychczas usuwanie nie było możliwe w pewnych sytuacjach, np. w przypadku pracowników bez naliczonej listy płac.
 4. (IP-13625) Rozbudowa raportu danych kadrowych o możliwość prezentacji grupy działów, do której przypisany jest dział danego pracownika.

Moduł Płace

 1. (IP-12793) Dodanie możliwości przerwania urlopu rodzicielskiego z powodów innych, określonych przez prawo, również dla ojców wykorzystujących część urlopu.
 2. (IP-13166) Poprawienie naliczania redukcji wynagrodzenia podstawowego, gdy pracownik nie przepracował ani jednego dnia, a zasiłek nie pokrył całego miesiąca.
 3. (IP-13175) Dodanie nowej zmiennej Liczba godzin pracy w niedziele i święta w porze dziennej, która może zostać wykorzystana np. do wyliczenia dodatków do wynagrodzenia.
 4. (IP-13403) Poprawienie rozliczania redukcji czasowych według normy miesięcznej przy ustawieniu nieobecności niepłatnych. Redukcje za nieobecności niepłatne nie były zawężone do rozliczanego miesiąca, a wyliczane za okres całej absencji.
 5. (IP-13414) Dodanie zmiennej obliczeniowej Liczba godzin pracy nocnej, która może zostać wykorzystana np. do wyliczenia dodatków do wynagrodzenia.
 6. (IP-13534) Poprawienie ergonomii interfejsu generowania listy płac, poprzez dodanie okna zawierającego opcje filtrowania składników płacowych oraz zaawansowane ustawienia naliczania listy płac.
 7. (IP-13565) Dodanie możliwości wygenerowania karty wynagrodzeń dla okresu wyznaczonego przez użytkownika.
 8. (IP-13597) Poprawienie wyznaczania ciągłości umów cywilnoprawnych podczas wyliczania podstawy zasiłku chorobowego, przy wprowadzaniu nowych umów na okres jednego miesiąca co miesiąc.
 9. (IP-13602) Dodanie obsługi zaległej redukcji z tytułu zwolnienia z powodu działania siły wyższej z poprzedniego miesiąca.
 10. (IP-13607) Poprawa naliczania liczby godzin nominalnego czasu pracy dla składnika płacowego, będącego podstawą autorskich kosztów uzyskania przychodu, pochodzącego z miesiąca sprzed okresu naliczania listy płac.
 11. (IP-13615) Podwyższenie kwoty redukcji za choroby i urlopy rodziców w celu wyzerowania wynagrodzenia, w przypadku całomiesięcznej absencji na przełomie stycznia i lutego. Przy jednoczesnym rozliczaniu części absencji z lutego oraz zaległych absencji ze stycznia, redukcja wynagrodzenia za luty zostanie zwiększona, tak aby jej wartość pokryła całe wynagrodzenie. Opisana zasada dotyczy tylko lutego, ze względu na okres krótszy niż 30 dni.
 12. (IP-13628) Dodanie definicji składnika płacowego: Zasiłek ojcowski – Umowy cywilnoprawne.
 13. (IP-13795) Poprawienie redukowania składnika płacowego ze względu na absencję z powodu działania siły wyższej. Taka sytuacja dotyczy absencji wprowadzonej w godzinach oraz włączonego ustawienia redukcji składników według normy miesięcznej zamiast planu pracy.
 14. (IP-13805) Uzupełnienie podstaw zasiłkowych w Raporcie rozliczonych absencji dla nowego zasiłku macierzyńskiego 81,5%.

Moduł Czasu Pracy

 1. (IP-13390) Dodanie możliwości uwzględniania planu pracy przy wykazywaniu urlopów w Miesięcznej karcie ewidencji czasu pracy.
 2. (IP-13569) Uwzględnienie dni bez planu, ale z absencjami płatnymi przez pracodawcę w Miesięcznych kartach pracy.
 3. (IP-13599) Zmiana prezentacji okresu urlopu w raporcie Pracownicy na urlopach. Uwzględnienie daty przerwania urlopu, jeżeli urlop został przez pracownika skrócony. Prezentacja oryginalnie wprowadzonej daty w dodatkowej kolumnie opcjonalnej.
 4. (IP-13620) Dodanie możliwości oznaczenia pracownika medycznego na zakładce Parametry w danych czasu pracy.

Modimportu

 1. (IP-11624) Dodanie obsługi błędów w imporcie standardowym danych pracowników przy zaznaczonej opcji generowania dokumentu ZUA.
 2. (IP-13586) Poprawienie błędu importu danych PIT-11 do bilansu otwarcia.

Inne zmiany

 1. (IP-13596) Umożliwienie śledzenia zmian badań lekarskich oraz BHP pracownika w Raporcie zmian.
 2. (IP-13621) Rozszerzenie funkcjonalności podmiotu zewnętrznego o nowe pola: Nazwa firmy, Rodzaj świadczonej usługiadres firmowy. Wprowadzenie widoku kalendarza wraz z możliwością ewidencji wymiaru dostępnych i wykorzystanych dni niedostępności.

Przelewy

 1. (IP-13436) Zaktualizowanie formatu przelewu bankowego SEPA Bank of America. Dodanie pola identyfikatora klienta oraz kodu BIC/SWIFT.
 2. (IP-13616) Zastąpienie kolumny Pełna nazwa kolumnami Nazwisko oraz Imię na liście pracowników w przelewie bankowym. Rozszerzenie funkcjonalności listy o domyślne sortowanie po nazwisku pracownika.

Wydruki dokumentów

 1. (IP-13405) Poprawienie wyświetlania komunikatu błędu przy braku wybranego wzoru podczas generowania dokumentów.
 2. (IP-13545) Poprawienie błędu generatora nazw pasków płacowych, który powodował używanie domyślnej nazwy pliku zamiast zdefiniowanej przez użytkownika, w przypadku kiedy taka nazwa została przez niego zdefiniowana.
 3. (IP-13590) Dodanie nowego wzoru Świadectwa pracy.
 4. (IP-13608) Dodanie możliwości wydruku pełnej nazwy składnika płacowego w szablonach wydruku listy płac oraz paska płacowego.
 5. (IP-13669) Zaktualizowanie informacji o terminie odwołania do Sądu pracy we wzorze podstawowego wypowiedzenia umowy o pracę.
 6. (IP-13783) Poprawienie formuły wykazującej przychód z tytułu składek PPK na pasku płacowym i liście płac. W przypadku utworzenia indywidualnego wzoru dokumentu, wspomnianą formułę należy ustawić w następujący sposób: [s2822] + [s4822] + [s4997].

Integracja z zewnętrznymi systemami – Portal Pracownia

 1. (IP-13595) Poprawienie czytelności komunikatu w przypadku błędnie wprowadzanego urlopu opiekuńczego dla pracownika, którego wszystkie dzieci ukończyły 14 rok życia.
 2. (IP-13606) Rozbudowanie synchronizacji danych adresowych: Data od, Data do, Adres do deklaracji PIT, Nazwa kraju, Nazwa województwa, Nazwa powiatu, Nazwa gminy.
 3. (IP-13617) Rozbudowanie synchronizacji o informacje na temat stażu pracy pracownika.
Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.