Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Informator kadrowo-płacowy #49: HR-Info styczeń 2024

Informator kadrowo-płacowy #49: HR-Info styczeń 2024

Informator kadrowo-płacowy #49 to styczniowe podsumowanie informacji z obszaru kadr i płac. Czy byłeś z nami na bieżąco? Jeśli nie, to możesz nadrobić zaległości. 🙂

W tym wydaniu poruszamy następujące kwestie:

  • Badania ciężarnej pracownicy w godzinach pracy. Jak je rozliczać?
  • Czy kodeks pracy chroni pracowników przed mobbingiem?
  • Jaką moc prawną ma umowa przedwstępna?

Informator kadrowo-płacowy #49: HR-Info styczeń 2024

  • Badania ciężarnej pracownicy w godzinach pracy

Pracownica ma prawo udać się na badania związane z ciążą w godzinach pracy. Konieczne jest wykazanie, że badania nie mogą odbyć się w innych godzinach. Pracownica zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

Więcej informacji:

Badania w ciąży w godzinach pracy. Jakie masz prawa?

  • Mobbing w pracy a prawa pracownika

Kodeks pracy daje narzędzia do walki z mobbingiem. Na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę pracowników przed mobbingiem. Pracodawca może nakładać na mobberów kary pieniężne, a nawet rozwiązać z nimi umowę o pracę w związku z naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. 

Więcej informacji:

Mobbing w pracy. Co na to prawo?

  • Moc prawna umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna jest zawierana pomiędzy przyszłym pracodawcą i pracownikiem. Wynika ona z Kodeksu cywilnego. Rozwiązanie jej przez jedną ze stron wiąże się z koniecznością zapłacenia odszkodowania.

Więcej informacji:

Umowa przedwstępna o pracę. Co musisz o niej wiedzieć?