Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wynika to z art. 16 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?
 • W jakich przypadkach zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?
 • Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?
 • Kiedy jest wypłacany zasiłek pielęgnacyjny?

Wyjaśniamy poniżej.

Zasiłek pielęgnacyjny – dla kogo?

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest przeznaczony dla wszystkich. Przysługuje on:

 • dziecku z niepełnosprawnością;
 • osobie z niepełnosprawnością, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  i ma powyżej 16 lat;
 • osobie, która ukończyła 75 lat;
 • osobie z niepełnosprawnością, która posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ma powyżej 16 lat – jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny – komu nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie, która przebywa w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie;
 • osobie, która jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie, której członek rodziny przebywa za granicą i przysługują mu świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.

Zasiłek pielęgnacyjny – wypłata zasiłku

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest co miesiąc. Wypłatę zasiłku ustala się na czas nieokreślony. I wypłata zasiłku przysługuje za miesiąc, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie. Wynosi on 215,84 zł.

iPersonel – szybko i precyzyjnie

Z iPersonel naliczysz składniki płacowe szybko i precyzyjnie.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny