Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Skierowanie na badania lekarskie pracownika. Aktualny wzór do pobrania!

Skierowanie na badania lekarskie pracownika. Aktualny wzór do pobrania!

Skierowanie na badania lekarskie pracownika to oficjalny dokument wydawany przez pracodawcę. Celem tych badań jest ocena zdolności pracownika do wykonywania swoich obowiązków w określonych warunkach pracy oraz potwierdzenie, czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na konkretnym stanowisku.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • Co zawiera skierowanie na badania lekarskie pracownika?
  • W ilu egzemplarzach lekarz wydaje orzeczenie?
  • Jaki jest aktualny wzór skierowania na badania lekarskie?

Wyjaśniamy poniżej.

Skierowanie na badania lekarskie – zawartość

Skierowanie na badania lekarskie powinno zawierać informacje o rodzaju badań, na które pracownik zostaje skierowany. Istnieją trzy główne rodzaje badań:

  • Wstępne: Wykonywane na początku zatrudnienia.
  • Okresowe: Przeprowadzane po upływie ważności badań wstępnych.
  • Kontrolne: Wykonywane w pozostałych przypadkach, np. po dłuższej chorobie.

Skierowanie na badania lekarskie musi zawierać dane osobowe pracownika, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL (lub inny dokument tożsamości), datę urodzenia oraz stanowisko pracy. Ważnym elementem jest również opis warunków pracy, w tym czynników niebezpiecznych i uciążliwych, które występują na stanowisku pracy pracownika.

Skierowanie na badania lekarskie – orzeczenie lekarskie

Badania profilaktyczne kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego, które stwierdza, czy pracownik jest zdolny do pracy na danym stanowisku w warunkach opisanych w skierowaniu. Lekarz prowadzący badania wydaje orzeczenie w dwóch egzemplarzach – dla pracownika i pracodawcy. Dokument ten jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Skierowanie na badania lekarskie – wyjątki

Istnieją sytuacje, w których pracodawca nie jest zobowiązany skierować pracownika na wstępne badania lekarskie. Przykłady takich sytuacji są szczegółowo opisane w przepisach Kodeksu pracy.

Skierowanie na badania lekarskie – wzór

Zgodnie z przepisami, wzór skierowania na badania lekarskie jest dokładnie określony jako załącznik 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego przepisy dotyczące badań lekarskich pracowników oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad nimi. Warto zaznaczyć, że pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi skierowanie w dwóch egzemplarzach: jeden dla lekarza medycyny pracy przeprowadzającego badania oraz drugi dla samego pracownika. Kopię skierowania pracodawca przechowuje w aktach osobowych razem z orzeczeniem lekarskim.

Kliknij TUTAJ i pobierz aktualny wzór skierowania na badania lekarskie pracownika.

iPersonel – jak zwiększyć możliwości działu kadrowo-płacowego?

System iPersonel zwiększy wydajność każdego działu kadrowo-płacowego. Wszystko dzięki automatyzacji procesów.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny