Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Czy można zmienić plan urlopów?

Czy można zmienić plan urlopów?

Czy można zmienić plan urlopów? Kiedy pozwalają na to przepisy prawa pracy? Czy pracownik może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu urlopów? Czy pracodawca musi taki wniosek zaakceptować? Wyjaśniamy w artykule.

Plan urlopów

Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Plan urlopów ustala pracodawca, starając się zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie firmy. Przepisy prawa pracy nie nakładają obowiązku tworzenia harmonogramu urlopów. Wielu pracodawców układa go, by nie narażać działania firmy na zakłócenia spowodowane brakami kadrowymi.

Ustalony plan urlopów jest wiążący zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Czy można zmienić plan urlopów? Tak, przepisy prawne przewidują taką możliwość.

Czy można zmienić plan urlopów?

Plan urlopów nie ma charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że są sytuacje, które obligują pracodawcę do zmiany harmonogramu urlopowego. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy, jeśli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego.

Czy można zmienić plan urlopów w innych przypadkach? Tak. Jednak w przepisach nie znajdziemy konkretnych zapisów ani listy ważnych powodów, uzasadniających zmianę.

Zmiana planu urlopów przez pracodawcę

Pracodawca może zmienić plan urlopów w przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb, np. wtedy, gdy nieobecność pracownika zakłóciłaby normalny tok pracy. Przykładem takich sytuacji są awarie, kontrole przez instytucje państwowe, wzmożona ilość pracy spowodowana dużymi dostawami lub nowymi kontraktami, nieprzewidzianymi w trakcie układania planu urlopowego. Innymi słowy, to nagłe sytuacje, w których dany pracownik jest niezbędny, a pracodawca nie jest w stanie go zastąpić.

Czy można zmienić plan urlopów na wniosek pracownika?

Pracownik może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu urlopów. Jednak taki wniosek nie jest dla pracodawcy wiążący. Prośba o przesunięcie terminu urlopu powinna być odpowiednio uzasadniona. Wówczas pracodawca, rozpatrując indywidualnie sytuacje danego pracownika, może przychylić się do wniosku. Kodeks pracy nie określa przyczyn, które powinny motywować wniosek o zmianę planu urlopów. Zakłada się jednak, że są to ważne przyczyny natury osobistej, rodzinnej lub zdrowotnej.

Sprawdź, ile przysługuje Ci urlopu!

Chcesz wiedzieć, ile masz dni urlopu do wykorzystania?

Wpisz niezbędne dane, a Asystent kadrowego dokona obliczeń za Ciebie.

Pobierz aplikację i miej pod ręką zestaw narzędzi HR.

Asystent wskaże wymiar czasu pracy, obliczy liczbę dni dostępnego urlopu, a także wysokość wynagrodzenia na podstawie różnych składników!

Czy wiesz, że w 2021 roku będziemy pracować 252 dni, czyli 2 016 godzin? Z Asystentem to wiedza, którą możesz mieć pod ręką. To także kalendarz, który uwzględnia dni robocze, dni wolne oraz święta. To na kiedy planujesz urlop?

Więcej informacji:

Asystent kadrowego

Artykuł ,,Czy można zmienić plan urlopów?” jest opracowaniem własnym na podstawie Kodeksu pracy.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem