Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Świadectwo pracy a umowa zlecenie – czy trzeba wydać dokument?

Świadectwo pracy a umowa zlecenie – czy trzeba wydać dokument?

Zagadnienie: świadectwo pracy a umowa zlecenie

Czy pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy po zakończeniu umowy zlecenie? Wyjaśniamy poniżej.

Świadectwo pracy a umowa zlecenie – czy trzeba wydać dokument?

Po zakończeniu umowy zlecenie nie trzeba wydawać świadectwa pracy. Pracodawca ma taki obowiązek tylko w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy.

Zgodnie z Art. 97. § 1. Kodeksu pracy:

,,W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.”

Według przepisów: zleceniobiorca to nie pracownik. Kodeks pracy wskazuje, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Przepisy nie uwzględniają zleceniobiorców w tym zestawieniu. Oznacza to, że nie mają oni takich samych praw i obowiązków jak pracownicy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Świadectwo pracy a umowa zlecenie – potwierdzenie zatrudnienia

Kodeks pracy nie nakłada obowiązku wystawienia świadectwa pracy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenie. W związku z tym, czy można w inny sposób uzyskać potwierdzenie zatrudnienia w danej firmie? Tak. Jeśli pracownik chce uzyskać pisemny dowód tego, że świadczył pracę w danym miejscu i czasie – może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat świadectwa pracy, przejdź do artykułu poniżej:

Świadectwo pracy 2021 – treść, terminy wydania i sprostowanie

Kalkulator wynagrodzeń Asystent kadrowego

Chcesz obliczyć wysokość wynagrodzenia?

Chcesz sprawdzić, ile zostało Ci urlopu do wykorzystania?

A może chcesz zsumować swój staż pracy?

Jeśli tak, aplikacja Asystent kadrowego jest dla Ciebie.

Asystent kadrowego to przede wszystkim rozbudowany kalkulator wynagrodzeń, ale posiada szereg innych funkcji. Sprawdzisz z nim wszystkie składniki płacowe swojego wynagrodzenia, obliczysz stawkę godzinową czy ustawowy limit umów na czas określony.

Uzyskaj dostęp do wersji PREMIUM i korzystaj z wszystkich funkcji – ZA DARMO.

Więcej informacji:

Kalkulator wynagrodzeń Asystent kadrowego

Testy wiedzy kadrowo-płacowej

Sprawdź swoją wiedzę! Rozwiąż testy kadrowo-płacowe.

Kategorie do wyboru: