Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Składki ZUS 2020 – nowe stawki, terminy i dokumenty rozliczeniowe

Składki ZUS 2020 – nowe stawki, terminy i dokumenty rozliczeniowe

Składki ZUS 2020

Składki ZUS w 2020 roku wzrosną, ponieważ mamy nową stawkę minimalnego wynagrodzenia. W bieżącym roku została ona ustalona na poziomie 2 600,00 zł brutto. W rezultacie pracodawcy będą mieć wyższe koszty nawet o 114,51 zł miesięcznie. Oczywiście, przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie z dokładnymi kwotami składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Ile wyniosą składki ZUS w 2020 roku?

Składki ZUS od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku będą wyższe niż w minionym roku.
Suma ubezpieczenia społecznego w 2020 roku wynosi 1 069,14 zł, podczas gdy w 2019 roku była to kwota 974,65 zł. W skali miesiąca to więcej o 94,49 zł. Razem ze składką zdrowotną przedsiębiorcy zapłacą 1431,48 zł, czyli więcej o 114,51 zł (podwyżka o 8,7 %).

Składki ZUS 2020

Tegoroczne, wyższe stawki ZUS są następstwem podniesienia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę z 2 250,00 zł do 2 600,00 zł brutto, co daje 1 994,00 zł na rękę. Od stycznia 2020 r. zmieniła się także minimalna stawka godzinowa – z 14,70 zł do 17,00 zł brutto. Szacuje się, że zmiany obejmują około 1,5 mln pracowników, ponieważ tyle osób otrzymuje wynagrodzenie na tym poziomie.

Składka zdrowotna w 2020 roku

Wysokość składki zdrowotnej poznaliśmy dopiero 21 stycznia, ponieważ w tym dniu, Główny Urząd Statystyczny opublikował wartość średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2019 roku. Średnia pensja w tym kwartale wyniosła 5 368,01 zł, a stawka składki zdrowotnej stanowi 75 % tej kwoty (4 026,00 zł). Oznacza to, że po obliczeniu jej wysokość w 2020 roku to 362,34 zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem to wzrost o 20,02 zł.

Dla przypomnienia, składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru.

Podatnik jednak może odliczyć od podatku 7,75 % z podstawy wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne podczas rozliczenia podatku od osób fizycznych. W rezultacie może miesięcznie odliczyć kwotę 312,02 zł.

Wysokość i finansowanie składek na ubezpieczenie

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, pracownik podlega – w trybie obowiązkowym – ubezpieczeniom społecznym. Dotyczy to ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, co łącznie daje stawkę procentową w wysokości 13,71 %.

Pracownik podlega również obowiązkowo składkom na ubezpieczenie zdrowotne, a także Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Od pracowników, którzy pracują w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, pracodawcy dodatkowo odprowadzają składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Przepis ten obowiązuje od 2010 roku.
Obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem nawiązania stosunku pracy i trwa aż do dnia jego zakończenia. Jakie składki jest zobowiązany płacić pracownik, a jakie pracodawca? Z pewnością odpowiedź znajdziesz w poniższej tabelce wraz z procentowymi stawkami.

Wysokość i finansowanie składek

Prawdopodobnie interesują Cię dokładne wartości pieniężne. W związku z tym, przełóżmy stawki procentowe na konkretne kwoty. Weźmy pod uwagę minimalne stawki, jakie muszą miesięcznie zapłacić zarówno pracownicy, jak i pracodawcy – przy założeniu, że wysokość procentowa ubezpieczenia wypadkowego wynosi 1,67 %. Wysokość tej stawki zależna jest od liczby osób zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego oraz rodzaju wykonywanej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Składki ZUS – wyliczenie od kwoty 2 600 zł brutto

Podsumowując, pracownik zobowiązany jest zapłacić 558,38 zł, a pracodawca 532,48 zł.

Terminy opłacania składek ZUS w 2020 roku

Skoro znamy już konkretne stawki, ustalmy do kiedy musimy je zapłacić.
Składki ZUS opłaca się w ustalonych terminach:

  1. Do 5. dnia następnego miesiąca – dotyczy jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych.
  2. Do 10. dnia następnego miesiąca – dotyczy osób fizycznych, opłacających składki wyłącznie za siebie.
  3. Do 15. dnia następnego miesiąca – dotyczy pozostałych podatników.
  4. Do 15. dnia następnego miesiąca – dotyczy płatników opłacających składki na ubezpieczenie zdrowotne, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Termin dokonania zapłaty to:
w przypadku płatności gotówką – dzień wpłacenia należnej kwoty na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w banku lub na poczcie;
w przypadku płatności elektronicznej – dzień zapłaty z rachunku bankowego płatnika.

Dokumenty rozliczeniowe  

Płatnicy, którzy są zobowiązani do rozliczania składek za więcej niż 5 osób, muszą zgłaszać ubezpieczonych do ZUS-u, a także przekazywać, między innymi, imienne raporty miesięczne czy deklaracje rozliczeniowe.
Pozostali płatnicy mogą dostarczyć dokumenty w tradycyjnej, papierowej formie lub posłużyć się wydrukiem z programu ,,Płatnik”.

Jakie formularze rozliczeniowe musi przekazywać płatnik do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

  1. ZUS RCA – Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.
  2. ZUS RZA – Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.
  3. ZUS RSA – Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.
  4. ZUS DRA – Deklaracja rozliczeniowa.

Raport ZUS RCA

W tym raporcie pracodawca wykazuje składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wszystkich wypłaconych wynagrodzeń, które podlegają oskładkowaniu. Pracownik, który wykonywał pracę, ale wypłacone mu wynagrodzenie nie podlegało składkom ZUS, również zostaje uwzględniony w raporcie – ze wskazaniem na zerową podstawę wymiaru składek i takimi składkami.

Raport ZUS RSA

Jeżeli pracownicy mieli przerwy w wykonywaniu pracy – pracodawca musi to uwzględnić właśnie w tym raporcie.

Każda przerwa ma swój przypisany kod, na przykład:
– urlop bezpłatny – kod 111;
– urlop wychowawczy – kod 121 lub 122;
– usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku – kod 151;
– nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – kod 152.

Co ważne, podczas wypełnienia i określania terminu, data końcowa nie może być dalsza niż ostatni kalendarzowy dzień miesiąca. Jednak data początkowa tej przerwy ,,od” – może być wcześniejsza niż pierwszy kalendarzowy dzień miesiąca.

W raporcie ZUS RSA wskazuje się także na okresy pobierania świadczeń i zasiłków, które także mają przypisane odpowiednie kody. Przykłady:
– zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego – kod 312;
– zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego – kod 313;
– świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego – kod 321;
– wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby (finansowane przez podmiot zatrudniający) – kod 331.

ZUS DRA

ZUS DRA to zbiorcza deklaracja rozliczeniowa, w której pracodawca wykazuje wszystkie składki należne ZUS za swoich ubezpieczonych w danym miesiącu. Dotyczy to ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Deklaracje rozliczeniowe w programie kadrowo-płacowym iPersonel

Nasz program kadrowo-płacowy iPersonel jest w pełni zintegrowany z elektroniczną platformą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dzięki czemu rozliczenie z ZUS-em to wygodny i prosty do spełnienia obowiązek. Bez wątpienia, w systemie znajdziesz wszystkie raporty i deklaracje wymagane przez polską legislację. Nie musisz się niczym martwić, ponieważ z oprogramowaniem naliczysz i wyślesz niezbędne dokumenty rozliczeniowe w prawidłowy sposób. Innymi słowy, to Twój bezstresowy sposób na rozliczenie się z urzędami.

Deklaracje ZUS w iPersonel

Bądź na bieżąco z iPersonel.

Powyższy artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń społecznych.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem