Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Dopadło mnie wypalenie zawodowe. Idę na L4!

Dopadło mnie wypalenie zawodowe. Idę na L4!

Wypalenie zawodowe jako choroba

Wypalenie zawodowe zostało wpisane przez Światową Organizację Zdrowia do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób (IDC-11). Oznacza to, że jest traktowane jako choroba, na którą od 2022 roku będzie można dostać zwolnienie lekarskie.

Wypalenie zawodowe wiąże się z niechęcią do pracy, frustracją czy mniejszą motywacją. Jeśli narzekasz na poniedziałki, każdego ranka ciężko Ci wstać do pracy, jesteś poirytowany trudnymi klientami, to nie oznacza od razu, że ten syndrom dotyczy także Ciebie.

Problem jest znacznie bardziej złożony. A co to właściwie oznacza ,,wypalić się zawodowo”? Tego dowiesz się, czytając poniższy tekst.

Kto jest narażony na wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe zostało uznane jako syndrom związany z bezrobociem i zatrudnieniem. Do tej pory było uznawane jako koncepcja społeczno-kulturowa lub zestaw objawów. Zjawisko to dotyka coraz więcej osób i obejmuje 4 istotne obszary funkcjonowania człowieka:

 • zdrowia,
 • zachowania,
 • postawy,
 • relacji z ludźmi.

Wypalenie zawodowe jest kwestią indywidualną, może mieć różne nasilenie oraz przebieg. Na ten syndrom narażone są zwłaszcza osoby, który są pod wpływem długotrwałego stresu. Często z tym obciążeniem nie radzą sobie osoby, które w czasie swojej pracy mają kontakt z ludźmi, a więc psychologowie, lekarze, handlowcy, nauczyciele czy pielęgniarki. Praca w tych zawodach wymaga dużego zaangażowania, brania na siebie odpowiedzialności za inne osoby. A co w zamian? Niskie wynagrodzenie, mały prestiż, ogólnie ujmując, mało satysfakcjonująca nagroda – czymkolwiek by ona nie była.  

Ponadto, narażone są na to zarówno osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową, jak i pracownicy z wieloletnim stażem. Osoby młode, które wkraczają na rynek pracy, mają duże nadzieje związane z własnym rozwojem i możliwością awansu. Niestety, czasem dochodzi do bolesnego zderzenia oczekiwań z rzeczywistością. Wypalić mogą się także pracownicy, którzy narzucają sobie zbyt duże tempo, gonią za wynikami, renomą czy innymi sukcesami. W skrócie: ich pasja zamienia się w obsesję.

Wypalenie zawodowe – jakie są jego przyczyny?

Co sprawia, że wypalamy się zawodowo? Wpływ na to ma wiele czynników. Wszystko zależy od tego, jacy jesteśmy, z kim przebywamy i do jakiego miejsca trafiliśmy. Zatem na wystąpienie syndromu wypalenia zawodowego wpływ mają 3 grupy czynników:

 1. Czynniki osobowościowe
  Czyli nasze cechy indywidualne, to jak reagujemy, jak doświadczamy, jak potrafimy radzić sobie ze stresem. Istotne elementy to niska samoocena, perfekcjonizm, wrażliwość, skłonność do podejmowania wyzwań oraz nadmierne angażowanie się w wykonywanie swoich obowiązków służbowych. Wszystko można sprowadzić do odporności psychicznej, która jest inna u każdego z nas.
 2. Czynniki interpersonalne
  Czynniki te obejmują sferę kontaktów międzyludzkich, czyli w tym przypadku relacje na linii pracownik – klient, pracownik – pracodawca oraz pracownik – pracownik. W tych kontaktach zdarzają się spory o pieniądze, prestiż, władzę, znikające przekąski z lodówki, ale także rywalizacja, mobbing czy agresja.  Mówiąc ogólnie, brak poprawnej komunikacji. I niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto teraz nie wspomniał trudnego klienta czy konfliktowego kolegi z zespołu. 😉
 3. Czynniki organizacyjne
  Wymienić tu można organizację w miejscu pracy, czynniki fizyczne (np. hałas), sposób i rodzaj wykonywanej pracy, a więc fakt, czy są to monotonne obowiązki, a może te wykonywane w pośpiechu. Wpływ ma także brak perspektyw rozwoju czy zagrożenie związane z utratą pracy.

Listę poszczególnych czynników można jeszcze długo rozwijać. Jednak już te elementy pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że wypalenie zawodowe jest wynikiem nadmiernego oddziaływania na sferę emocjonalną, psychiczną oraz fizyczną człowieka.

Objawy wypalenia zawodowego

Tak jak już wspominaliśmy, syndrom ten inaczej objawia się u każdego człowieka. Doświadczenie jednak pokazuje, że najczęściej można sprowadzić te objawy do trzech aspektów. Profesor psychologii, Christina Maslach wskazuje na:

 1. Emocjonalne wyczerpanie
  Charakteryzuje się ono nadmiernym zmęczeniem, brakiem chęci do podejmowania jakichkolwiek czynności, przytłoczeniem. Zazwyczaj takie osoby, będące pod wpływem stresu, mają trudności w relaksowaniu się i tym samym, regeneracji własnego organizmu.
 2. Depersonalizacja
  Wyczerpanie emocjonalne prowadzi do pogorszenia kontaktów z innych ludźmi – relacje nabierają podmiotowego charakteru, stają się bezosobowe. Osoby dotknięte wypaleniem zawodowym są cyniczne, zdystansowane, co w efekcie prowadzi do ich izolacji i samotności.
 3. Obniżenie zadowolenia z sukcesów zawodowych
  Pracownicy mają obniżone poczucie własnej wartości oraz brakuje im wiary we własne kompetencje. Nie mają energii do pracy, nie angażują się w obowiązki służbowe, bo nie widzą sensu podejmowanego wysiłku. Może to nawet prowadzić do lęków przed pracą, a także jej unikania i częstych nieobecności.

Nieumiejętność radzenia sobie z takimi problemami przekłada się na stan naszego zdrowia. W jaki sposób? Nadmierny stres powoduje m.in. obniżenie odporności, co oznacza, że taki pracownik jest narażony na częstsze infekcje czy większe ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Wypalenie zawodowe i narastająca z nim bezradność może być przyczyną depresji, a w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do samobójstwa.

Obserwuj środowisko, w którym pracujesz

Wypalenie zawodowe to stan, powodujący emocjonalne, psychiczne i fizyczne wyczerpanie organizmu, które powstaje w wyniku wykonywanej pracy. Istnieje wiele symptomów ostrzegawczych, takich jak niechęć do pracy, negatywne nastawienie wobec klientów, czy ogólna irytacja. Skutki są dość poważne, dlatego tak istotne jest, by wytworzyć świadomość istnienia tego problemu, a dzięki obserwacji środowiska, w którym pracujemy
– przeciwdziałać temu.

Z życia iPersonel

Gdy pracujesz z systemem kadrowo-płacowym iPersonel, to zupełnie inna sprawa – o wypaleniu zawodowym nie ma mowy! Pracujesz i nie martwisz się o to, że przytłoczą Cię obowiązki, terminy i sterty dokumentów na biurku. Mówiąc krótko, to partner na medal. Dzięki niemu możesz pożegnać się ze stresem i wszystkimi jego negatywnymi konsekwencjami.

Bądź na bieżąco z iPersonel.