Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Informator kadrowo-płacowy #11: HR Info – styczeń

Informator kadrowo-płacowy #11: HR Info – styczeń

Informator kadrowo-płacowy #11 to garść styczniowych aktualności ze świata HR. Nowe przepisy, terminy i oficjalne stanowiska państwowych instytucji.

 1. Nowe wzory PIT
  Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydało 28 grudnia 2020 r. kolejne rozporządzenie, zmieniające wzory deklaracji PIT. Nasz ekspert w dziedzinie prawa pracy – Donata Hermann-Marciniak omawia wszelkie zmiany w stosunku do wcześniej obowiązujących formularzy.
  Więcej informacji:
  Nowe wzory deklaracji PIT. Co się zmieniło?
 2. Bez PIT dla młodych rozszerzony
  Od 1 stycznia 2021 r. zerowy PIT dla młodych będzie obowiązywał także osoby poniżej 26. roku, które otrzymują przychody z tytułu odbywania: – praktyki studenckiej, – stażu uczniowskiego. Limit przychodów pozostaje bez zmian i wynosi 85 528 zł. Jeśli młody podatnik zarobi więcej, będzie zobowiązany do zapłacenia podatku PIT według skali podatkowej.
 3. Zmiany w badaniach lekarskich
  Nowe przepisy od 16 grudnia 2020 r. Ile mamy czasu na wykonanie badań lekarskich? Co się zmieniło?
    • Badania okresowe są zawieszone, a orzeczenia lekarskie, które straciły ważność po 7 marca 2020 r. nadal są aktualne. Pracownik jest zobowiązany wykonać badania lekarskie w okresie nie dłuższym niż 180 dni, licząc od dnia, w którym stan epidemii zostanie odwołany (wcześniej miał na to 60 dni).
    • Badania wstępne oraz kontrolne może wykonać inny lekarz, a jego orzeczenie traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii (wcześniej: 30 dni).
    • Wstępnym badaniom lekarskich nie podlegają osoby, które są ponownie zatrudniane u tego samego lub innego pracodawcy na podobne stanowisko o takich samych warunkach, jeśli przerwa w zatrudnieniu nie trwała więcej niż 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy (wcześniej: 30 dni).
  Nowe terminy wprowadziła ustawa z dnia 9.12.2020 r.
  Więcej informacji:
  Badania lekarskie w trakcie epidemii COVID-19 – nowe zasady
 4. Płaca minimalna w 2021 roku
  Minimalne wynagrodzenie wzrosło od 1 stycznia 2021 r. W artykule ekspert ds. prawa pracy Donata Hermann-Marciniak rozkłada kwotę na czynniki pierwsze. W artykule znajdziesz obliczenia, konkretne stawki i pomocne tabelki. Sprawdź przykłady listy płac z uwzględnieniem zerowego podatku dla młodych, PPK i kosztów uzyskania przychodów, kwoty wolne od potrąceń w 2021 roku oraz stawki, na które wpływa zmiana wysokości płacy minimalnej.
  Więcej informacji:
  Płaca minimalna od brutto do netto w 2021 roku
 5. Kolejne firmy w PPK
  1 stycznia 2021r. nastąpi IV etap wdrożenia PPK. To ostatni z etapów i dotyczy pozostałych podmiotów, zatrudniających mniej niż 20 osób oraz jednostek sektora finansów publicznych.
  Terminy zawarcia umów:
    • dla jednostek sektora finansów publicznych:
         – umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
          – umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.
    • dla pozostałych podmiotów:
         – umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
          – umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.
  O PPK na bieżąco Cię informujemy. Poniżej przygotowaliśmy zbiór materiałów na ten temat. Z pewnością znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania – niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, pracodawcą, czy osobą, która pracuje w dziale HR.
  Więcej informacji:
  Informator kadrowo-płacowy #5: pracownicze plany kapitałowe. To musisz wiedzieć!
 6. Obowiązki pracodawcy na przełomie roku
  Koniec roku w HR to bardzo gorący i pracowity okres. Pracodawcy oraz pracownicy działu kadr i płac mają szereg obowiązków. Ich wykonanie jest narzucone przez przepisy prawne. O czym muszą pamiętać? Ile mają czasu na wykonanie danych zadań? Sprawdź i bądź pewny, że nie zapomnisz o tym, co wymaga Twojego działania.
  Checklista zadań kadrowo-płacowych na przełomie roku
 7. Wynagrodzenie za czas choroby czy zasiłek chorobowy?
  W przypadku niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby przysługuje mu prawo do świadczeń. Najpierw uzyskuje prawo do wynagrodzenia chorobowego, a następnie do zasiłku chorobowego. Jeśli choruje na przełomie roku kalendarzowego, to od 1 stycznia uzyskuje ten rodzaj świadczenia, do którego miał prawo w dniu 31 grudnia.
  Więcej informacji:
  Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy na przełomie roku
 8. Od 15 stycznia osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą wystąpić o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe
  Osoby, które uzyskują przychód z umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje: ,,Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.”. Wniosek należy składać elektronicznie przez PUE ZUS. Osoby zainteresowane muszą go złożyć najpóźniej do 3 miesiąca od miesiąca, w którym przestanie obowiązywać stan epidemii.
  Więcej informacji:
  Strona ZUS
 9. Zasiłek opiekuńczy przedłużony
  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Dla przypomnienia, zasiłek jest przyznawany rodzicom na opiekę nad dzieckiem do lat 8, a także dzieciom starszym, które posiadają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.
  Więcej informacji:
  Zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem

iPersonel & Kadry w pigułce

Czy znasz naszą serię ,,Niefortunne przypadki w dziale kadrowo-płacowym”?

Razem z Kadrami w pigułce tworzymy dla Ciebie materiały, które mają pomóc Ci poradzić sobie z nietypowymi sytuacjami w dziale HR. Jeśli na Twojej liście płac pojawiają się komplikacje – istnieje duża szansa, że na naszym blogu znajdziesz rozwiązanie.

Twoim przewodnikiem po świecie prawa pracy będzie Donata Hermann-Marciniak – ekspert ds. prawa pracy.

Sprawdź artykuły i rozwiąż swoje problemy w HR.

Zapraszamy do bazy wiedzy iPersonel oraz blog Kadry w pigułce po więcej informacji.

Zleceniobiorcy a wpłaty do PPK

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i druk RCA

Rozliczenie składkowo-podatkowe w 2021 roku

TOP 10 artykułów w 2021 roku

2020 rok zapamiętamy na długo. Z pewnością hasłem przewodnim jest koronawirus. Potwierdzają to wyniki z naszej bazy wiedzy, ponieważ po te artykuły sięgaliście najczęściej. Koronawirus był odmieniany przez wszystkie przypadki, wynagrodzenia, prawa, obowiązki i przywileje. Jakie zagadnienia były dla Was najbardziej interesujące? Co czytaliście najchętniej w 2020 roku? Sprawdź.

TOP 10 artykułów w 2021 roku. To czytaliście najchętniej!

Kalkulator wynagrodzeń – Asystent kadrowego

Chcę pobrać Asystenta kadrowego!

Prawo pracy. First minute

Osoby zarządzające personelem zarówno pracodawcy, menedżerowie, kierownicy, jak i dyrektorzy czy pracownicy działu HR niejednokrotnie zmagają się z wieloma pytaniami dotyczącymi prawnego aspektu zarządzania personelem.

W praktyce pojawiają się m.in. pytania typu:

 • Czy pracodawca może wprowadzić 2 godzinną przerwę w pracy pracownikom zatrudnionym w równoważonym systemie czasu pracy? (np. zaczyna od 8.00 do 12.00 i od 14.00 do 21.00)?
 • W jaki sposób uregulować kwestie dodatkowej przerwy w przepisach wewnątrzzakładowych?
 • W jaki sposób wyliczyć dzienną dobową normę czasu pracy pracownika zatrudnionego na 0,97 etatu?
 • Czy dodatkowa praca wykonywana przez pracownika od godz. 22.00 w piątek do godz. 6.00 w sobotę stanowi pracę w 6 dniu tygodnia? Czy taki tryb pracy jest zgodny z przepisami Kodeksu pracy?
 • Czy ustalając zasady wypłaty premii regulaminowej pracodawca ma dowolność w kształtowaniu warunków jej przyznawania i sposobu jej obliczania?
 • Odpowiedzią na nie rzadko zawiłe pytania w zakresie prawa pracy jest publikacja „Prawo pracy. First minute.”

Publikacja jest kierowana przede wszystkim do:

– właścicieli firm zatrudniających choćby jednego pracownika

– menedżerów

– kierowników

– dyrektorów, w tym dyrektorów HR

– przełożonych

– pracowników działu HR

PO CO?

Problematyka zarządzania kapitałem ludzkim ściśle powiązana jest z tematyką prawa pracy. Różne przypadki związane choćby z koniecznością zgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę są wyzwaniem nie tylko dla osób zarządzających ludźmi, ale dla samych działów HR.

W książce znajdziesz odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu m.in. czasu pracy, zatrudniania i zwalniania, a także dyskryminacji/równego traktowania w zatrudnieniu.

JAK TO DZIAŁA?

Książka jest podzielona na rozdziały. Każdy rozdział jest poprzedzony dokładnym spisem problemów i pytań, które pojawiają się w danym dziale.

PROBLEM opisuje sytuację pracownika bądź pracodawcy wymagającą rozwiązania prawnego

PYTANIE to konkretne pytanie, które pojawia się w związku z zaistniałym problemem

ODPOWIEDŹ zawiera konkretną odpowiedź na postawione pytanie, wraz ze wskazaniem przepisów prawa pracy, jednocześnie zawierając uzupełnienie tematu dodatkowymi uwagami

Zamów już teraz!

Ps. Polecamy blog naszego Eksperta ds. prawa pracy – Donaty Hermann-Marciniak – Kadry w pigułce.