Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Nowe wzory deklaracji PIT. Co się zmieniło?

Nowe wzory deklaracji PIT. Co się zmieniło?

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzono nowe wzory deklaracji PIT:

 • PIT-11 (27) – wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek,
 • PIT-4R (11) – wzór deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT-8AR (10) – wzór deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Nowe wzory deklaracji PIT:

 • PIT-4R, PIT-8R i IFT-1/FT-1R stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020; przepisu tego nie stosuje się jednak, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia deklaracje lub informacje podatkowe zostały złożone na formularzach dotychczasowych.
 • PIT-11 stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021.

Nowe wzory deklaracji PIT

Poniżej przedstawiamy zmiany jakie nastąpiły w nowych wzorach deklaracji PIT w stosunku do poprzednio obowiązujących.

PIT-11 (27)

PIT-11 (27) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021.

Nowy wzór formularza PIT-11 (27) zawiera zmiany polegające na:

 • dodaniu w części E, dwóch wierszy 8 i 9 o następującej treści:
  „8. Należności z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich” oraz
  „9. Należności z tytułu wymienionego w wierszu 8, otrzymane przez podatników do ukończenia 26. roku życia”;
 • w części G”:
  zmieniony został opis do pozycji 92 „Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z umów zlecenia oraz praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy”,
 • po wierszu: „w tym przychody z umów zlecenia” dodano wiersz: „w tym przychody z tytułu praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich.

PIT-4R (11)

W PIT-4R(11) w części D.1 zmieniono opis: „wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku” na opis: „wyjaśnienie różnicy pomiędzy pobranym podatkiem a wpłaconym podatkiem”.

Ponadto w części D.2 Informacje dodatkowe dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i skorzystali z przesunięcia terminu przekazania zaliczek na podatek za poszczególne miesiące pojawiły się nowe pozycje w stosunku do poprzednio obowiązującego wzoru formularza PIT-4R(10). W nowym wzorze uwzględniono pozycje od 162 do 164 czyli „za październik 2020”, za „listopad 2020”, „za grudzień 2020”.

Nowe wzory deklaracji PIT - PIT-4R

PIT-8AR

W PIT-8AR analogicznie do formularza PIT-4R pojawiły się nowe pozycje od 433 do 435, czyli „za październik 2020”, za „listopad 2020”, „za grudzień 2020”. Dotyczy to płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i skorzystali z przesunięcia terminu przekazania zryczałtowanego podatku pobranego za miesiące wskazane w części D.

Nowe wzory deklaracji PIT - PIT -8AR
Nowe wzory deklaracji PIT - PIT-8AR

Bezstresowa wysyłka PIT-ów w iPersonel

Wszyscy wiemy, ile pracy, cierpliwości i stresu kosztuje działy kadrowo-płacowe wysyłka e-deklaracji. Wyjątkowo w pamięci zapadła ubiegłoroczna akcja PIT i problemy z odmienną interpretacją wyjaśnień co do sposobu wypełnienia PIT-11.

Wychodząc naprzeciw pracownikom działu HR, system kadrowo-płacowy iPersonel został tak wyposażony, by ułatwić przejście przez ten proces. Rzecz jasna, w sposób bezbolesny i bezstresowy.

Co zyskujesz, wysyłając e-deklaracje z system kadrowo-płacowym iPersonel?

Więcej informacji:

E-deklaracje w iPersonel, czyli jak bezstresowo rozliczyć PIT

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda wysyłka e-deklaracji w iPersonel – napisz.
Z chęcią zademonstrujemy Ci wszystkie możliwości naszego systemu kadrowo-płacowego iPersonel.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem