Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Pierwszy urlop wypoczynkowy w życiu zawodowym

Pierwszy urlop wypoczynkowy w życiu zawodowym

Pierwszy urlop wypoczynkowy w życiu zawodowym jest naliczany w odmienny sposób aniżeli urlop wypoczynkowy w kolejnym roku zatrudnienia. Zgodnie z art. 153 ustawy Kodeks pracy, pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • co oznacza stwierdzenie „podjęcie pracy po raz pierwszy”,
  • w jaki sposób ustalić nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego,
  • w jaki sposób ustalić wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego,
  • jakie są zasady ustalania wymiaru pierwszego urlopu wypoczynkowego,
  • kiedy nie przysługuje pierwszy urlop wypoczynkowy,
  • co oznacza pojęcie „miesiąc” zatrudnienia,
  • kiedy pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego.

Pierwsza praca w życiu zawodowym

Pierwszy urlop w życiu zawodowym dotyczy zatrudnienia pracowniczego. Zatrudnienie polega na zawarciu z pracownikiem umowy o pracę i rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy.

Stwierdzenie „, pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy” oznacza, że pracownik jeszcze nigdy nie wykonywał pracy na podstawie stosunku pracy, czyli m.in. na podstawie umowy o pracę w związku z czym nigdy nie otrzymał świadectwa pracy.

Uwaga!

Zatrudnienie osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej czy prowadzenie działalności gospodarczej nie jest zatrudnieniem w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Pierwszy urlop wypoczynkowy – nabycie prawa

W zależności od tego czy pracownik zostaje zatrudniony z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego w danym roku kalendarzowym, czy też w ciągu miesiąca kalendarzowego – pierwszy urlop wypoczynkowy będzie przysługiwał po upływie miesiąca, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego albo nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego następuje z upływem dnia w następnym miesiącu kalendarzowym, który datą poprzedza dzień nawiązania stosunku pracy.

Przykład 1

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy został zatrudniony od 01 lipca 2021. Pierwszy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi w dniu 31 lipca 2021.

Przykład 2

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy został zatrudniony od 15 lipca 2021. Pierwszy urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi w dniu 14 sierpnia 2021.

Pierwszy urlop wypoczynkowy – wymiar urlopu

1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego mu po przepracowaniu roku (20 dni) oznacza, że pracownikowi przysługuje 1,66 urlopu wypoczynkowego, tj. 13,28 godzin zgodnie z wyliczeniem:

(20/12) = 1,66 dnia

Aby przeliczyć 0,66 dnia na liczbę godzin urlopu wypoczynkowego konieczne jest dokonanie następującego obliczenia:

0,66 x 8 godzin (norma czasu pracy) = 5,28 czyli 5 godzin i 0,28 godziny

0,28 x 60 minut = 16,8 minut po zaokrągleniu 17 minut.

Pracownikowi po przepracowaniu miesiąca przysługuje 1 dzień, tj. 8 godzin + 5 godzin i 17 minut = 13 godzin i 17 minut.

Nabywanie urlopu przez pracownika odbywa się „etapami” – do końca roku kalendarzowego. Pracownik nabywa wielokrotnie prawo do urlopu do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczął pracę po raz pierwszy.

Przykład 3

Pracownik został zatrudniony po raz pierwszy w życiu zawodowym na czas określony od 07.07.2021 do 06.11.2021. Pracownikowi nabywa prawo do 6 dni 5 godzin i 8 minut w dniu 06.11.2021.

(20/12) x 4 miesiące (lipiec-listopad) = 6,64 dnia urlopu wypoczynkowego

0,64 dnia x 8 godzin = 5,12 dnia

0,12 x 60 minut = 7,2 minut po zaokrągleniu 8 minut

Zasady obliczania – zaokrąglanie do pełnych dni

Przepisy prawa pracy nie przewidują możliwości zaokrąglania urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy zawodowej do pełnych dni.

W praktyce, można spotkać się z trzema podejściami do ustalania urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy.

I metoda

1,66 dnia zaokrąglone do 2 dni na korzyść pracownika

II metoda

1,66 dnia x 8 godzin = 13,28 po zaokrągleniu 14 godzin

III metoda

1,66 dnia x 8 godzin = 13,28, tj. 13 godzin i 20 minut (po zaokrągleniu minut)

IV metoda

1,66 dnia x 8 godzin = 13,28, tj. 13 godzin i 17 minut

Pracodawca decyduje, w jakim wymiarze będzie udzielał pracownikowi urlop wypoczynkowy.

Kolejny pracodawca w trakcie roku kalendarzowego

Jeżeli pracownik pozostaje u jednego pracodawcy w stosunku pracy jedynie przez część miesiąca, a następnie dochodzi do rozwiązania umowy o pracę i nawiązania kolejnego stosunku pracy z innym pracodawcą, wtedy miesięczny okres zatrudnienia uprawniający do nabycia prawa do pierwszego urlopu ustala się z upływem 30 dni zatrudnienia.

Przykład 4

Pracownik pozostawał w zatrudnieniu od 1 do 15 marca 2021, a następnie od 4 lipca. Miesięczny okres zatrudnienia uprawniający do pierwszego urlopu wypoczynkowego upłynie w dniu 18 lipca 2021, czyli 30 dnia pracy (15 dni marca + 15 dni lipca).

Przykład 5

Pracownica podjęła pierwszą pracę w dniu 1 lutego 2021. Następnie w dniu 17 maja 2021 podjęła równoległe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 3-miesięczny okres próbny z innym pracodawcą. Prawo do pierwszego urlopu, zarówno u pierwszego jak i u drugiego pracodawcy nabędzie po przepracowaniu u każdego z nich miesiąca pracy, a więc w pierwszym zatrudnieniu 28 lutego 2021, a w drugim 16 czerwca 2021.

Brak prawa do urlopu wypoczynkowego

Nieosiągnięcie przez pracownika miesięcznego okresu zatrudnienia w roku kalendarzowym, w którym podjął pierwszą w życiu zawodowym pracę powoduje, że nie nabywa on w ogóle prawa do urlopu wypoczynkowego.

Przykład 6

Pracownik został zatrudniony w dniu 02.12.2021 pierwszy raz w życiu zawodowym. Z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, tj. od 1 stycznia 2022 pracownik nabędzie prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego (urlop ten zostanie przeliczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia).

Prawo do kolejnych urlopów

Prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym, jeżeli oczywiście w tym czasie pozostaje w zatrudnieniu.

Przykład 7

Pracownik rozpoczął wykonywanie pracy po raz pierwszy w życiu zawodowym w 2021 roku. Prawo do kolejnego urlopu, już w pełnym wymiarze, pracownik nabędzie z dniem 1 stycznia 2022 i to niezależnie od tego, w którym miesiącu 2021 rozpoczął zatrudnienie.

Przykład 8

Pracownica rozpoczęła pierwszą pracę 1 sierpnia 2021. Prawo do kolejnego urlopu nabędzie z dniem 1 stycznia 2022, pod warunkiem oczywiście, że w tym dniu będzie nadal zatrudniona.

Przykład 9

Pracownik został zatrudniony 20 maja 2021 na 3 miesięczny okres próbny. Pracownik był zatrudniony u innego pracodawcy od 15 lutego do 21 maja 2021 (pierwsza praca) i wykorzystał 7 dni urlopu, czyli cały przysługujący mu wymiar czasu pracy zatrudnienia od lutego do maja.

Pracownik rozpoczął pracę 20 maja 2021 – miesiąc zatrudnienia upłynął 19 czerwca 2021. Pracownikowi należy się urlop w wymiarze 1/12 z 20, czyli 1,66 dnia po miesiącu wykonywania pracy.

Tematyka urlopów. Przeczytaj więcej artykułów na ten temat

W naszej bazie wiedzy oraz na blogu Kadry w pigułce – znajdziesz więcej informacji na temat urlopów. Pisaliśmy o tym, jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, kiedy uwzględnić premię, czy można zmienić plan urlopów oraz jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w przypadku urlopu bezpłatnego. Rzecz jasna, każdy przypadek poparliśmy praktycznymi przykładami. Dzięki temu zrozumiesz dane zagadnienie, rozwiejesz wątpliwości rozwiążesz swoje problemy pracownicze.

Choroba w czasie urlopu wypoczynkowego

Urlop macierzyński w pigułce

Wynagrodzenie urlopowe – zasady obliczania

Czy można zmienić plan urlopów?

Urlop na żądanie – zasady korzystania

Współczynnik do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w 2021 roku

Premia uznaniowa a wynagrodzenie za urlop

Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.