Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Informator kadrowo-płacowy #41: HR-Info marzec 2023

Informator kadrowo-płacowy #41: HR-Info marzec 2023

Informator kadrowo-płacowy #41 to marcowe podsumowanie informacji z obszaru kadr i płac. Jakie tematy były poruszane w marcu? Przekonaj się!

W tym wydaniu poruszamy następujące kwestie:

  • Jakie są zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika?
  • Co wchodzi w skład dodatkowych dni wolnych od kwietnia 2023 roku?
  • Jakie są zasady dyżuru pracowniczego?
  • Co może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego?

Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz poniżej. 

Informator kadrowo-płacowy #41: HR-Info marzec 2023

  • Potrącenia z wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia to dla pracownika jedno z najważniejszych praw wynikających z umowy o pracę. Z drugiej strony, pracodawca musi zadbać o prawidłowe naliczenie i wypłatę wynagrodzeń, ponieważ błędne rozliczenia mogą skutkować koniecznością dokonania potrąceń z wynagrodzenia pracownika. 

Więcej informacji:

Potrącenia z wynagrodzenia – zasady

  • Dodatkowy urlop

Wkrótce, pracownicy będą mogli skorzystać  z dodatkowych dni wolnych. Jest to rezultat uchwalonych zmian w Kodeksie pracy. Wprowadzone przepisy dotyczą m.in. nowego urlopu opiekuńczego oraz urlopu z powodu siły wyższej. Roczny wymiar dni wolnych dla pracowników w niektórych przypadkach wzrośnie nawet do 35 dni w roku.

Więcej informacji:

35 dni urlopu

  • Dyżur pracowniczy

Dyżur pracowniczy to system organizacji czasu pracy, w którym pracownicy są zobowiązani do pozostawania w gotowości do podjęcia pracy w czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Więcej informacji:

Dyżur pracowniczy. Czym jest i jakie są jego zasady?

  • Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne jest jedną z form rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w przypadku naruszenia przez pracownika przepisów regulaminu pracy lub zasad etyki zawodowej. 

Więcej informacji:

Zwolnienie dyscyplinarne – przyczyny, procedura i konsekwencje