Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Dyżur pracowniczy. Czym jest i jakie są jego zasady?

Dyżur pracowniczy. Czym jest i jakie są jego zasady?

Dyżur pracowniczy to system organizacji czasu pracy, w którym pracownicy są zobowiązani do pozostawania w gotowości do podjęcia pracy w czasie wyznaczonym przez pracodawcę. 

Z treści artykułu dowiesz się:

  • W jakich branżach najczęściej jest stosowany dyżur pracowniczy?
  • Jakie są zasady dyżuru pracowniczego?
  • Jakie są jego wady, a jakie zalety?

Wyjaśniamy poniżej.

Dyżur pracowniczy – branże

Dyżur pracowniczy jest stosowany w wielu branżach, ale najczęściej można go spotkać w takich sektorach jak:

  • służba zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni),
  • transport (np. kierowcy, kontrolerzy ruchu lotniczego),
  • usługi ratownicze (np. straż pożarna, policja, pogotowie gazowe i energetyczne),
  • usługi telekomunikacyjne (np. pracownicy centrów obsługi klienta),
  • przemysł (np. operatorzy maszyn, technicy utrzymania ruchu).

 Jest on niezbędny do zapewnienia ciągłości działania oraz zachowania bezpieczeństwa.

Dyżur pracowniczy – zasady

Zasady dyżuru pracowniczego regulowane są przez Kodeks pracy i mogą się różnić w zależności od branży oraz rodzaju wykonywanej pracy. Pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych zasad oraz do zapewnienia pracownikowi odpowiedniego wynagrodzenia za czas dyżuru.

W ramach dyżuru pracowniczego pracownik pozostaje w gotowości do pracy w określonym miejscu oraz czasie. Może to być zarówno siedziba firmy, jak i inna wyznaczona lokalizacja. 

Pracownik pozostający na dyżurze nie wykonuje bezpośrednio swoich obowiązków zawodowych, ale jest gotowy do natychmiastowego podjęcia pracy w przypadku nagłych potrzeb. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas dyżuru jest uznawany za czas pracy, a pracownikowi przysługuje za niego odpowiednie wynagrodzenie.

Dyżur pracowniczy – wady i zalety

System dyżurów pracowniczych ma swoje wady i zalety. Jedną z głównych zalet jest elastyczność w organizacji czasu pracy, co może być szczególnie ważne dla osób zobowiązanych do opieki nad dziećmi lub innymi osobami wymagającymi opieki. Wadą systemu dyżurów jest jednak to, że pracownik pozostaje w gotowości do pracy, co może wpłynąć na jego życie prywatne i ograniczyć czas wolny.

iPersonel – system kadrowo-płaco dla firm średnich i dużych

Z iPersonel skupisz się na tym, co najważniejsze, a nie na ręcznym wprowadzaniu danych.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny