Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Zwolnienie dyscyplinarne – przyczyny, procedura i konsekwencje 

Zwolnienie dyscyplinarne – przyczyny, procedura i konsekwencje 

Zwolnienie dyscyplinarne jest jedną z form rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w przypadku naruszenia przez pracownika przepisów regulaminu pracy lub zasad etyki zawodowej. Może mieć ono przykre konsekwencje w tym brak możliwości znalezienia nowej pracy, problemy finansowe czy też utrata zasiłków i ubezpieczeń.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • Co może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego?
  • Jak wygląda procedura zwolnienia dyscyplinarnego?
  • Czy pracownikowi przysługuje odszkodowanie z tytułu zwolnienia dyscyplinarnego ?

Zwolnienie dyscyplinarne – przyczyny

Zwolnienie dyscyplinarne jest regulowane przez Kodeks Pracy i może być zastosowane w przypadku naruszenia przez pracownika regulaminu pracy lub innych przepisów, takich jak kodeksu etyki zawodowej. Pracodawca musi wykazać, że naruszenie było poważne i stanowiło zagrożenie dla firmy lub innych pracowników.

Najczęstszymi przyczynami zwolnienia dyscyplinarnego są:

  • niewywiązywanie się z obowiązków pracowniczych,
  • kradzież lub wyrządzenie szkody mienia pracodawcy,
  • ujawnianie tajemnic handlowych,
  • stosowanie przemocy lub nękanie innych pracowników,
  • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków,
  • naruszanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy pamiętać, że zwolnienie dyscyplinarne jest najbardziej surową formą kary. Mniej surowe to: upomnienie, nagana lub zawieszenie.

Zwolnienie dyscyplinarne – procedura

Procedura zwolnienia dyscyplinarnego jest określona w art. 52 Kodeksu pracy:

§ 1.Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

§ 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do sądu pracy. Zaleca się, aby dokument został wręczony pracownikowi osobiście, ale możliwe jest także korespondencyjne powiadomienie. Pracownik niebędący członkiem związku zawodowego nie podlega procedurze konsultacji z zakładową organizacją związkową.

Zwolnienie dyscyplinarne – odszkodowanie

Pracownikowi, który został zwolniony dyscyplinarnie, przysługuje zazwyczaj jedynie wynagrodzenie za czas, w którym faktycznie pracował. Jednak w przypadku naruszenia przez pracodawcę przepisów prawa lub nieprawidłowego przeprowadzenia procedury zwolnienia dyscyplinarnego, pracownik może dochodzić roszczeń.

iPersonel – system kadrowo-płacowy, jakiego szukasz

iPersonel jest dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.

Kasyna Mobilne