Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Potrącenia z wynagrodzenia

Potrącenia z wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia to dla pracownika jedno z najważniejszych praw wynikających z umowy o pracę. Z drugiej strony, pracodawca musi zadbać o prawidłowe naliczenie i wypłatę wynagrodzeń, ponieważ błędne rozliczenia mogą skutkować koniecznością dokonania potrąceń z wynagrodzenia pracownika. 

Z treści artykułu dowiesz się:

  • Jakie są zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika?
  • Kiedy pracownik musi wyrazić zgodę na dokonanie potrąceń?
  • Co w przypadku pomyłkowej wypłaty zawyżonego wynagrodzenia?

Wyjaśniamy poniżej.

Potrącenia z wynagrodzenia – zasady

Zgodnie z polskim Kodeksem Pracy (KP), potrącenia z wynagrodzenia mogą być dokonywane tylko w określonych sytuacjach. Na podstawie art. 87 §1 KP, z wynagrodzenia za pracę pracownika można potrącać tylko:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 KP za naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywanie go w miejscu pracy.

Ważne jest również to, że pracodawca nie może potrącać z wynagrodzenia pracownika kosztów związanych z dostarczaniem narzędzi pracy, takich jak np. ubrania robocze czy narzędzia. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi niezbędne narzędzia pracy, co oznacza, że koszty związane z ich udostępnieniem powinny być pokryte przez pracodawcę.

Potrącenia z wynagrodzenia – zgoda pracownika

Pracodawca nie może potrącać z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody w przypadku, gdy chce odzyskać pieniądze, które wypłacił pracownikowi przez pomyłkę lub z innych powodów, np. gdy pracownik nieobecny w pracy otrzymał wynagrodzenie za ten czas. Potrącenie takiej kwoty wymaga pisemnej zgody pracownika.

Ważne jest, by zgoda ta odnosiła się do konkretnej kwoty i sytuacji, a nie była ogólną zgodą na potrącenia w przyszłości. Zgoda na potrącenie musi mieć postać pisemną, ponieważ bez niej jest nieważna.

Potrącenia z wynagrodzenia – pomyłkowa nadpłata

Jeżeli pracodawca dokonał omyłkowej wypłaty zawyżonego wynagrodzenia, nie ma on automatycznie prawa do potrącenia nadpłaconej kwoty z następnej wypłaty pracownika. 

 W takiej sytuacji pracodawca musi mieć pisemną zgodę pracownika na potrącenie nadpłaconej kwoty z wynagrodzenia za pracę.

iPersonel system kadrowo-płacowy dla wymagających

Zależy Ci na zwiększeniu efektywności? iPersonel jest dla Ciebie!

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny