Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Ponowne zatrudnienie pracownika – limity umów, okres wypowiedzenia, dokumenty

Ponowne zatrudnienie pracownika – limity umów, okres wypowiedzenia, dokumenty

Czy można ponownie zawrzeć umowę na okres próbny z tym samym pracownikiem? Czy czas i forma poprzedniego zatrudnienia wlicza się do limitu umów na czas określony? Czy można zatrudnić pracownika na umowę na czas określony, gdy wcześniej miał umowę na czas nieokreślony? Jak liczymy okres wypowiedzenia?

Ponowne zatrudnienie pracownika a umowa na okres próbny

Czy można ponownie nawiązać z byłym pracownikiem umowę na okres próbny?

To zależy od tego, na jakim stanowisku ma być zatrudniony pracownik.

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 29 § 3):

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Więcej informacji:

Kolejna umowa na okres próbny u tego samego pracodawcy

Ponowne zatrudnienie pracownika a umowa na czas określony

Czy czas poprzedniego zatrudnienia wliczamy do limitu umów na czas określony?

Liczbę umów i czas zatrudnienia pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą liczymy łącznie – niezależnie od przerw w zatrudnieniu. Zatem liczba umów na czas określony nie może przekraczać 3, a łączny czas zatrudnienia pracownika na umowę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. Od dnia następującego po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony uznaje się, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Czy można zatrudnić byłego pracownika na umowę na czas określony, jeśli wcześniej stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy na czas nieokreślony?

Można zatrudnić pracownika (wcześniej zatrudnionego na umowę na czas nieokreślony) na umowę na czas określony, jeśli tym samym nie zostanie przekroczony limit (3 umowy na czas określony, maksymalny czas trwania: 33 miesiące).

Ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza

Od 1 stycznia 2019 r. w przypadku ponownego zatrudnienie pracownika (w ciągu 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym poprzedni stosunek pracy wygasł lub uległ rozwiązaniu) pracodawcy mogą kontynuować prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Nowe zasady dotyczą umów zawartych po 1 stycznia 2019 r. Wówczas ponownie zatrudniony pracownik nie musi przedkładać dokumentów, które znajdują się już w jego aktach osobowych. Jeśli pracownik zostanie ponownie zatrudniony po upływie 10 lat, pracodawca musi przygotować nową dokumentację.

W przypadku pracowników, których akta osobowe były prowadzone na starych zasadach (stosunek pracy nawiązano przed 1 stycznia 2019 r.), ponowne zatrudnienie pracownika wiąże się z koniecznością utworzenia nowej teczki.

Ponowne zatrudnienie pracownika a okres wypowiedzenia

Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, wliczamy każdy okres zatrudnienia u tego samego pracodawcy – niezależnie od przerw w zatrudnieniu. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony i określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy.
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Więcej informacji:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – co umowa złączyła człowiek może rozłączyć

Zadbaj o prawidłowe zatrudnienie pracowników

Jeśli mówimy o zatrudnieniu… Dopilnuj, aby mieć komplet dokumentów. Sprawdź zestawienie dokumentów na wszystkich etapach zatrudnienia – od rekrutacji do zakończenia stosunku pracy.

Dokumentacja pracownicza na wszystkich etapach zatrudnienia

Dokumentów jest mnóstwo, a przepisy czasem nie określają wprost, w jakiej części teczki należy je umieścić. Na szczęście masz nas!
Przygotowaliśmy zestawienie niestandardowych dokumentów wraz z wyjaśnieniem, gdzie należy je przechowywać.

Niestandardowe dokumenty w aktach osobowych

Należy zadbać o prawidłowe zatrudnienie pracowników, jak i zakończenie współpracy. Jakie obowiązki ma pracodawca? Jakie dokumenty należy wydać? W jakim terminie?

Ustanie stosunku pracy – obowiązki pracodawcy