Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Kolejna umowa na okres próbny u tego samego pracodawcy

Kolejna umowa na okres próbny u tego samego pracodawcy

Kolejna umowa na okres próbny – czy prawo dopuszcza takie rozwiązanie?

Umowa na okres próbny to z reguły pierwsza umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ile umów można zawrzeć? Na jak długo? Wyjaśniamy w artykule.

Umowa na okres próbny – na jak długo?

Umowa na okres próbny zawierana jest w celu weryfikacji umiejętności pracownika i sprawdzenia, czy kandydat jest odpowiedni na danym stanowisku pracy.

Umowa o pracę na okres próbny może być zawarta maksymalnie na 3 miesiące. Ulega rozwiązaniu po upłynięciu wskazanego terminu – bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

Podobnie jak w przypadku innych umów, powinna być sporządzona na piśmie. W jej treści należy umieścić takie informacje, jak: strony umowy, rodzaj umowy, czas trwania, a także warunki pracy i wynagradzania.

Kolejna umowa na okres próbny. Czy można zawrzeć kilka umów z tym samym pracownikiem?

Kolejna umowa na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwa, jednak nie w każdym przypadku. Decydującym czynnikiem jest stanowisko pracy, na którym ma być ponownie zatrudniony pracownik na okres próbny.

  • Kolejna umowa na okres próbny z tym samym pracownikiem na tym samym stanowisku jest możliwa dopiero po upływie co najmniej 3 lat od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę.  
  • Kolejna umowa na okres próbny z tym samym pracownikiem, ale na innym stanowisku pracy jest dopuszczalna.

Ważne jest to, by wskazane w umowie stanowiska i zakres obowiązków faktycznie były odmienne. W trakcie trwania okresu próbnego może okazać się, że dana osoba spełniłaby się jednak w odmiennej roli. Wówczas przepisy pozwalają pracodawcy na podpisanie kolejnej umowy na okres próbny i zweryfikowanie umiejętności pracownika na innym polu.

Jeśli zakres obowiązków zostanie taki sam, a zmianie ulegnie tylko nazwa stanowiska pracy – nawiązanie ponownej umowy na okres próbny jest niedopuszczalne.

Umowa na okres próbny – okres wypowiedzenia

Umowa na okres próbny może być rozwiązana przed ustalonym w umowie terminem – za porozumieniem stron. Każda ze stron może także w każdej chwili wypowiedzieć umowę. Czas wypowiedzenia uzależniony jest wówczas od czasu, na jaki została zawarta dana umowa.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni.
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie.
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Więcej informacji:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Co umowa złączyła, człowiek może rozłączyć

Umowa na okres próbny – co warto wiedzieć?

  1. Nie można zawrzeć umowy na okres próbny z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
  2. Umowę na okres próbny zawartą na co najmniej 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, pracodawca ma obowiązek przedłużyć do dnia porodu.
  3. Umowa na okres próbny nie wlicza się do limitu umów zawartych na czas określony (3 umowy, 33 miesiące).

Artykuł jest opracowaniem własny na podstawie Kodeksu pracy.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.