Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Informator kadrowo-płacowy #43: HR-Info maj 2023

Informator kadrowo-płacowy #43: HR-Info maj 2023

Informator kadrowo-płacowy #43 to majowe podsumowanie informacji z obszaru kadr i płac. Jakie tematy były poruszane w maju? Przekonaj się!

W tym wydaniu poruszamy następujące kwestie:

  • Czy regulamin pracy jest obowiązkowy w każdej firmie?
  • Czym jest okazjonalna praca zdalna i w jakim wymiarze przysługuje?
  • Co musi zawierać nowy wzór świadectwa pracy?

Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz poniżej. 

Informator kadrowo-płacowy #43: HR-Info maj 2023

  • Regulamin pracy

W każdym miejscu pracy istnieje potrzeba określenia praw oraz obowiązków pracowników. Dokumentem, który pełni kluczową funkcję w tym zakresie, jest regulamin pracy. Jest to oficjalny akt wewnątrzzakładowy, który ustala zasady i wytyczne dotyczące funkcjonowania firmy oraz postępowania pracowników.

Więcej informacji:

Regulamin pracy. Obowiązkowy w każdej firmie?

  • Okazjonalna praca zdalna na wniosek pracownika

Z uwagi na liczne postulaty pracodawców, do Kodeksu pracy wprowadzono nowe przepisy dotyczące „okazjonalnej pracy zdalnej”. Jak podkreśla legislator, jest to forma pracy zdalnej wykonywana tylko częściowo, charakteryzująca się szczególnym charakterem – czyli sporadycznością jej wykonywania oraz faktem, że jest wykonywana wyłącznie ze względu na potrzeby pracownika.

Więcej informacji:

Okazjonalna praca zdalna 2023

  • Nowy wzór świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem o ściśle określonej treści, który pracodawca ma obowiązek wystawić i wydać pracownikowi niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.

Więcej informacji:

Świadectwo pracy 2023. Nowy wzór!