Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Okazjonalna praca zdalna 2023

Okazjonalna praca zdalna 2023

Z uwagi na liczne postulaty pracodawców, do Kodeksu pracy wprowadzono nowe przepisy dotyczące „okazjonalnej pracy zdalnej”. Jak podkreśla legislator, jest to forma pracy zdalnej wykonywana tylko częściowo, charakteryzująca się szczególnym charakterem – czyli sporadycznością jej wykonywania oraz faktem, że jest wykonywana wyłącznie ze względu na potrzeby pracownika.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • Czym jest okazjonalna praca zdalna?
  • W jakim wymiarze przysługuje?
  • Czy pracodawca musi wyrazić na nią zgodę?

Wyjaśniamy poniżej. 

Okazjonalna praca zdalna 2023 – czym jest

Jest to forma pracy, która odbywa się poza stałym miejscem pracy i może być realizowana jedynie na wniosek pracownika, przez łączny okres nieprzekraczający 24 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Okazjonalna praca zdalna 2023 – wymiar

Wymiar okazjonalnej pracy zdalnej wynosi maksymalnie 24 dni. Jest to wymiar łączny, niezależny od liczby pracodawców w danym roku kalendarzowym. W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu przepisy Kodeksu pracy nie przewidują proporcjonalnego obniżania tego wymiaru. W związku z tym pracownikom niepełnoetatowym również przysługują 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej.

Okazjonalna praca zdalna 2023 – zgoda pracodawcy

Pracodawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku pracownika o okazjonalną pracę zdalną. Przepisy nie narzucają obowiązku akceptacji takiego wniosku. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy wyłącznie do pracodawcy.

iPersonel – system kadrowo-płacowy zawsze i wszędzie

iPersonel można integrować z innymi systemami zewnętrznymi. Czytaj więcej

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny