Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Regulamin pracy. Obowiązkowy w każdej firmie?

Regulamin pracy. Obowiązkowy w każdej firmie?

W każdym miejscu pracy istnieje potrzeba określenia praw oraz obowiązków pracowników. Dokumentem, który pełni kluczową funkcję w tym zakresie, jest regulamin pracy. Jest to oficjalny akt wewnątrzzakładowy, który ustala zasady i wytyczne dotyczące funkcjonowania firmy oraz postępowania pracowników. 

Z treści artykułu dowiesz się:

 • W jakim celu należy tworzyć regulamin pracy?
 • Czy regulamin pracy jest obowiązkowy w każdej firmie?
 • Co powinien zawierać?
 • Czy należy informować o nim pracowników?

Wyjaśniamy poniżej.

Regulamin pracy – definicja i cel

Regulamin pracy to dokument opracowany przez pracodawcę, który określa zasady organizacji pracy oraz prawa i obowiązki pracowników. Jego głównym celem jest uregulowanie wszelkich kwestii związanych z funkcjonowaniem miejsca pracy, aby zapewnić efektywność, bezpieczeństwo i dobre warunki pracy dla wszystkich zaangażowanych stron. Regulamin pracy jest tworzony w celu ustalenia jednolitych standardów i uniknięcia niejasności czy sporów.

Regulamin pracy – obowiązek

Pracodawca ma obowiązek stworzenia regulaminu pracy w przypadku, gdy nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia 50 lub więcej pracowników. Jest to wymóg wynikający z przepisów Kodeksu pracy, które określają, że regulamin pracy powinien zostać wprowadzony w momencie zatrudnienia pięćdziesiątego pracownika, niezależnie od rodzaju umowy o pracę czy przebywania pracowników na urlopach. Należy podkreślić, że regulamin pracy nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy lub inne akty prawne.

Regulamin pracy – zawartość

Regulamin pracy powinien zawierać szereg kluczowych informacji i zapisów. Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że regulamin pracy powinien ustalać:

 1. Organizację pracy, w tym warunki przebywania na terenie zakładu pracy, wyposażenie pracowników w narzędzia, materiały oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
 2. Systemy i rozkłady czasu pracy, okresy rozliczeniowe czasu pracy oraz porę nocną.
 3. Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia.
 4. Wykazy prac zakazanych dla młodocianych pracowników i kobiet.
 5. Wykaz stanowisk pracy dozwolonych dla młodocianych pracowników w celu odbywania przygotowania zawodowego.
 6. Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.
 7. Sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

Regulamin pracy powinien również zawierać zapisy dotyczące kar i odpowiedzialności porządkowej pracowników, aby utrzymać porządek i dyscyplinę w miejscu pracy oraz regulacje dotyczące pracy zdalnej. 

Regulamin pracy – poinformowanie pracowników

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do regulaminu pracy. Pracownicy z kolei mają obowiązek zapoznać się z jego treścią i przestrzegać ustalonych w nim zasad. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie pracy, pracodawca musi poinformować pracowników o tych zmianach i zapewnić im aktualną wersję dokumentu. Pracownikom powinno się również umożliwić zadawanie pytań lub zgłaszanie wątpliwości dotyczących regulaminu pracy.

iPersonel – zawsze na bieżąco

Z systemem kadrowo-płacowym iPersonel nigdy nie ominą Cię żadne zmiany.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny