Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Regulamin pracy. Obowiązkowy w każdej firmie?

Regulamin pracy. Obowiązkowy w każdej firmie?

W każdym miejscu pracy istnieje potrzeba określenia praw oraz obowiązków pracowników. Dokumentem, który pełni kluczową funkcję w tym zakresie, jest regulamin pracy. Jest to oficjalny akt wewnątrzzakładowy, który ustala zasady i wytyczne dotyczące funkcjonowania firmy oraz postępowania pracowników. 

Z treści artykułu dowiesz się:

 • W jakim celu należy tworzyć regulamin pracy?
 • Czy regulamin pracy jest obowiązkowy w każdej firmie?
 • Co powinien zawierać?
 • Czy należy informować o nim pracowników?

Wyjaśniamy poniżej.

Regulamin pracy – definicja i cel

Regulamin pracy to dokument opracowany przez pracodawcę, który określa zasady organizacji pracy oraz prawa i obowiązki pracowników. Jego głównym celem jest uregulowanie wszelkich kwestii związanych z funkcjonowaniem miejsca pracy, aby zapewnić efektywność, bezpieczeństwo i dobre warunki pracy dla wszystkich zaangażowanych stron. Regulamin pracy jest tworzony w celu ustalenia jednolitych standardów i uniknięcia niejasności czy sporów.

Regulamin pracy – obowiązek

Pracodawca ma obowiązek stworzenia regulaminu pracy w przypadku, gdy nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia 50 lub więcej pracowników. Jest to wymóg wynikający z przepisów Kodeksu pracy, które określają, że regulamin pracy powinien zostać wprowadzony w momencie zatrudnienia pięćdziesiątego pracownika, niezależnie od rodzaju umowy o pracę czy przebywania pracowników na urlopach. Należy podkreślić, że regulamin pracy nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy lub inne akty prawne.

Regulamin pracy – zawartość

Regulamin pracy powinien zawierać szereg kluczowych informacji i zapisów. Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że regulamin pracy powinien ustalać:

 1. Organizację pracy, w tym warunki przebywania na terenie zakładu pracy, wyposażenie pracowników w narzędzia, materiały oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
 2. Systemy i rozkłady czasu pracy, okresy rozliczeniowe czasu pracy oraz porę nocną.
 3. Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia.
 4. Wykazy prac zakazanych dla młodocianych pracowników i kobiet.
 5. Wykaz stanowisk pracy dozwolonych dla młodocianych pracowników w celu odbywania przygotowania zawodowego.
 6. Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.
 7. Sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

Regulamin pracy powinien również zawierać zapisy dotyczące kar i odpowiedzialności porządkowej pracowników, aby utrzymać porządek i dyscyplinę w miejscu pracy oraz regulacje dotyczące pracy zdalnej. 

Regulamin pracy – poinformowanie pracowników

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do regulaminu pracy. Pracownicy z kolei mają obowiązek zapoznać się z jego treścią i przestrzegać ustalonych w nim zasad. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie pracy, pracodawca musi poinformować pracowników o tych zmianach i zapewnić im aktualną wersję dokumentu. Pracownikom powinno się również umożliwić zadawanie pytań lub zgłaszanie wątpliwości dotyczących regulaminu pracy.

iPersonel – zawsze na bieżąco

Z systemem kadrowo-płacowym iPersonel nigdy nie ominą Cię żadne zmiany.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.