Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Ile wynosi okres wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę w 2022 roku?

Ile wynosi okres wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę w 2022 roku?

Umowa o pracę jest najczęściej wybieraną formą zatrudnienia. Jest ona korzystna dla pracownika. Gwarantuje szereg uprawnień i przywilejów wynikających z kodeksu pracy. Umowę o pracę można wypowiedzieć. W takim przypadku obowiązują jednak okresy wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia – jak długo trwa?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależny jest od czasu zatrudnienia danego  pracownika.

 W przypadku umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony wynosi on:

  • 2 tygodnie –  dla pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy.
  • 1 miesiąc – dla pracowników zatrudnionych przez okres  6 miesięcy i poniżej 3 lat.
  • 3 miesiące – dla pracowników zatrudnionych przez okres 3 lat lub więcej.  

 W przypadku umowy zawartej na okres próbny wynosi on:

  • 3 dni robocze – dla okresu próbnego wynoszącego 2 tygodnie.
  • 1 tydzień – dla okresu próbnego dłuższego niż 2 tygodnie.
  • 2 tygodnie – dla okresu próbnego wynoszącego 3 miesiące.

Wynika to z art. 34 Kodeksu pracy.

Okres wypowiedzenia – sposoby liczenia

Czas wypowiedzenia może być liczony w dniach, tygodniach lub miesiącach. Uzależnione jest to od długości zatrudnienia danego pracownika oraz okresu trwania umowy o pracę (próbnego, na czas określony, na czas nieokreślony).

Okres wypowiedzenia liczony w dniachOkres wypowiedzenia liczony w tygodniachOkres wypowiedzenia liczony w miesiącach
Od kiedy należy go liczyć?
Od pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu doręczenia wypowiedzenia.Od pierwszej niedzieli występującej po dniu złożenia wypowiedzenia.Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

Okres wypowiedzenia a okres pracy

Od okresu zatrudnienia danego pracownika przez pracodawcę, zależna jest długość okresu wypowiedzenia. Okres pracy w danym przedsiębiorstwie liczony jest w sposób ciągły. Nie ma znaczenia czy pomiędzy kolejnymi umowami były jakiekolwiek przerwy.

Sprawdź więcej:

Umowa zlecenie. Co powinieneś o niej wiedzieć?

Kolejna umowa na okres próbny u tego samego pracodawcy

Oprogramowanie kadrowo-płacowe iPersonel

iPersonel to oprogramowanie kadrowo-płacowe, które wspomaga zarządzanie kadrami i naliczanie wynagrodzeń w firmach średniej wielkości oraz dużych – niezależnie od branży. System HR pozwoli Ci zautomatyzować procesy w obszarze kadr i płac, dzięki czemu sprawniej wykonasz swoje codzienne obowiązki

Chcesz poznać wszystkie funkcjonalności systemu? Umów się na prezentację!

Masz jakieś wątpliwości lub pytania? Skontaktuj się z nami!

iPersonel