Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Świadectwo pracy 2021 – treść, terminy wydania i sprostowanie

Świadectwo pracy 2021 – treść, terminy wydania i sprostowanie

Świadectwo pracy to dokument, potwierdzający zatrudnienie. Od 7 września 2019 r. zmieniły się w tym zakresie wymagania, a także prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Bez wątpienia na zmianach skorzystały osoby zatrudnione. Nowelizacja Kodeksu pracy spowodowała, że konieczny był nowy wzór dokumentu. Co zawiera aktualne świadectwo pracy w 2021 roku?

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę. Potwierdza stosunek pracy z danym pracownikiem, uwzględniając warunki, jak i przebieg jego zatrudnienia. Stanowi cenne źródło informacji, ponieważ dzięki temu kolejny pracodawca ustala uprawnienia i świadczenia przysługujące nowozatrudnionej osobie, np. wymiar urlopu wypoczynkowego.

Świadectwo pracy – termin wydania

Pracodawca wydaje świadectwo pracy niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy, a konkretnie w dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie zawartej umowy.
Jeżeli pracodawca zamierza nawiązać kolejny stosunek pracy z tym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy – świadectwo pracy wydaje wyłącznie na wniosek pracownika.

Osoba zatrudniona może go złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.

Jeśli wydanie świadectwa pracy jest niemożliwe w tym terminie, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu przesyła je za pośrednictwem poczty lub w inny sposób. Może być ono przekazane osobie do tego upoważnionej. Upoważnienie powinno być dostarczone do podmiotu zatrudniającego w tradycyjnej formie lub elektronicznie.  

A co w przypadku, gdy pracodawca nie wyda świadectwa w terminie? Wówczas pracownik uzyskuje prawo do wystąpienia do sądu pracy w celu zobowiązania podmiotu zatrudniającego do jego wydania. To uprawnienie obowiązuje od 7 września 2019 roku. Od tego dnia pracownik ma także więcej czasu na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Wcześniej miał na to 7 dni. Oczywiście informowaliśmy o tym w artykule:

Sprostowanie świadectwa pracy – zmiany prawne 2019 r.

Treść świadectwa pracy

Obligatoryjne informacje na świadectwie pracy:

  1. Dane osobowe pracownika.
  2. Okres zatrudnienia i wykonywania poszczególnych funkcji.
  3. Rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska czy pełnione funkcje.
  4. Wymiar czasu pracy.
  5. Tryb ustania stosunku pracy – należy wskazać tryb i podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub okoliczności i podstawę prawną wygaśnięcia stosunku pracy.
  6. Liczbę dni i godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, a także urlopu bezpłatnego, ojcowskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego itp.
  7. Informacje niezbędne do ustalenia uprawnień i świadczeń u kolejnego pracodawcy, np. okresy przebywania na zwolnieniu lekarskim (otrzymywanie wynagrodzenia chorobowego).
  8. Okresy nieskładkowe, przypadające w trakcie zatrudnienia – uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, np. okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, a także świadczenia rehabilitacyjnego.
  9. Informacje o zajęciu wynagrodzenia w trybie sprawy egzekucyjnej – dane komornika, numer sprawy, wysokość potrąconych kwot.

Na świadectwie pracy można zamieścić także informacje uzupełniające – na wniosek pracownika. Mogą one dotyczyć:

  • wysokości i składników wynagrodzenia;
  • zdobytych kwalifikacji;
  • prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywrócenie pracownika do pracy lub wypłacenie odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia.

Z pewnością zamieszczenie dodatkowych informacji może mieć istotny wpływ na negocjowanie warunków umowy z nowym pracodawcą. Mogą być one atutem, jednak nie zawsze muszą. W związku z tym zawierane są tylko na prośbę pracownika.

Jakich informacji nie zamieszczamy na świadectwie pracy?

Można powiedzieć, że świadectwo pracy jest pewnego rodzaju bazą wiedzy o pracowniku. Jednak nie wszystkie wzmianki o przebiegu zatrudnienia powinny się tam znaleźć. Pracodawca nie przedstawia na świadectwie pracy takich informacji i faktów, jak:

  • zaległy urlop wypoczynkowy;
  • wypłata ekwiwalentu za niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego;
  • niewykorzystanie dni wolnych na poszukiwanie nowego zatrudnienia;
  • powód rozwiązania stosunku pracy;
  • ocena pracownika w informacjach uzupełniających.

Sprostowanie świadectwa pracy

Jeśli świadectwo nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji, posiada błędy lub pracownik nie zgadza się z jego treścią – może wystąpić do swojego pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie dokumentu. Ma do tego prawo przez 14 dni – licząc od dnia jego otrzymania. Jeżeli pracodawca odmówi – pracownik ma kolejne 14 dni na zgłoszenie sprawy do sądu pracy – licząc od dnia zawiadomienia.

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

Pracownikowi, który nie otrzymał świadectwa pracy w terminie lub otrzymał ten dokument z błędami, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Co ważne, to pracownik musi udowodnić, że brak świadectwa pracy uniemożliwiał mu podjęcie nowego zatrudnienia.

Niewydanie świadectwa pracy stanowi naruszenie praw pracownika. W związku z tym pracodawcy, który nie wywiąże się z tego obowiązku, grozi kara grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Świadectwo pracy a śmierć pracownika

W przypadku śmierci pracownika pracodawca włącza świadectwo pracy do akt osobowych zmarłego. Z wnioskiem o wydanie dokumentu może wystąpić członek rodziny lub spadkobierca tej osoby.

Franek iPersonel – Twój partner do zadań specjalnych

Cześć! Z tej strony iPersonel, Franek iPersonel – Twój pomocnik w dziedzinie kadr i płac. Dzisiaj przedstawię Ci kolejne hasło z naszego Słownika użytkownika iPersonel, a jest nim słowo: aktualny.

Bez wątpienia to, co nowe, świeże i na czasie – jest z reguły najbardziej pożądane. Tak, jak dla prawdziwych smakoszy najlepsza jest świeżo palona kawa lub poranne, chrupiące pieczywo, tak istnym crème de la crème pracowników działów kadrowo-płacowych są aktualne wzory dokumentów. Smakosze mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ zjedzenie starszego pieczywa nie jest uregulowane prawnie i nie grożą za to żadne sankcje. Jeśli jednak pracownicy kadr i płac chcą również poczuć ten smak beztroski – powinni pracować z systemem, który dostarczy im otuchy i zawsze aktualne wzory dokumentów kadrowo-płacowych.

Artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie Kodeksu pracy.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem