Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Premia uznaniowa – zasady przyznawania. Czy możesz jej wymagać?

Premia uznaniowa – zasady przyznawania. Czy możesz jej wymagać?

Premia uznaniowa to dodatek do podstawowej pensji, który stanowi jeden z elementów systemu motywacyjnego pracowników. Jakie są zasady przyznawania premii? Czy pracownik może wymagać jej wypłacenia? Odpowiadamy w artykule.

Wyjaśniamy także:

 • różnice między premią uznaniową i regulaminową,
 • wpływa premii na wynagrodzenie urlopowe i chorobowe,
 • podatek i składki ZUS od premii.

Premia uznaniowa – zasady przyznawania. Czy możesz jej wymagać?

Premia uznaniowa jest przyznawana pracownikowi od swobodnego uznania pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca samodzielnie decyduje komu i w jakiej wysokości przyznaje dodatkowe wynagrodzenie za pracę. W regulaminie nie ma ustalonych zasad przyznawania premii uznaniowej ani warunków lub kryteriów, których spełnienie obliguje do jej otrzymania. Premia uznaniowa jest w pełni dobrowolna. W związku z tym pracownik nie może domagać się od pracodawcy jej wypłacenia. Pracodawca może przyznać ją dowolnemu pracownikowi lub wybranej grupie, która w jego uznaniu zasługuje na dodatkowy bonus pieniężny.

Premia uznaniowa a premia regulaminowa  

Premia uznaniowa nie jest uregulowana żadnymi przepisami Kodeksu pracy. To pracodawca swobodnie decyduje o czasie i zasadach jej przyznawania. Nie ma żadnych zapisów lub przesłanek, które uprawniają pracownika do roszczenia o jej wypłatę. To właśnie odróżnia ją od premii regulaminowej.

W przypadku premii regulaminowej, zasady jej przyznawania, kryteria oraz terminy wypłaty określane są w wewnętrznych przepisach, np. w regulaminie wynagradzania. Wówczas każdy pracownik po spełnieniu wskazanych kryteriów ma prawo żądać od pracodawcy wypłacenia premii regulaminowej. Ma ona charakter roszczeniowy, a jeśli pracodawca odmówi jej wypłacenia po spełnieniu warunków zawartych w regulaminie – pracownik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Premia uznaniowa a wynagrodzenie urlopowe

Rozporządzenie urlopowe wskazuje, że wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem jednorazowych i nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie.

Premia uznaniowa ma charakter dobrowolny i nieregularny. Brak regulaminowych zasad jej przyznawania powoduje, że nie uwzględniamy jej w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Więcej informacji:

Premia uznaniowa a wynagrodzenie za urlop

Premia uznaniowa a wynagrodzenie chorobowe

Czy premię uznaniową wliczamy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego? To zależy od wewnątrzzakładowych przepisów. Jeśli w regulaminie wskazano, że pracownik ma prawo do premii również w okresie absencji, to nie wliczamy jej do podstawy. Natomiast, jeśli wskazano, że premia nie przysługuje za czas choroby, wliczamy ją do podstawy wymiary. Zapisy mają częściej zastosowanie w przypadku premii regulaminowej.

Co w przypadku, gdy w firmie nie ma wewnątrzzakładowych przepisów, które regulują tę kwestię?

Wówczas należy uznać, że premii nie wypłaca się za czas absencji chorobowej i należy ją uwzględniać w podstawie wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku.

Premia uznaniowa a podatek i składki ZUS

Premia uznaniowa stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. W związku z tym należy odprowadzić składki ZUS, a także podatek.

Kalkulator wynagrodzeń Asystent kadrowego

Skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń i zobacz, ile dostaniesz premii „na rękę” – po odliczeniu składek ZUS i odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wystarczy, że podasz kwotę brutto wynagrodzenia, a Asystent szybko przeliczy ją na kwotę netto.

Asystent kadrowego to aplikacja na smartfona, która posiada znacznie więcej funkcji.

Jakich obliczeń dokonasz?

 • Dodatek stażowy.
 • Liczba dni urlopu.
 • Składki PPK.
 • Okres wypowiedzenia.
 • Kalkulator godzin roboczych.
 • Dodatek za godziny nocne.
 • Staż pracy.
 • Koszt zatrudnienia pracownika.

… i wiele innych!

Pobierz, korzystaj, sprawdź wszystkie funkcjonalności – za darmo!

Więcej informacji:

Kalkulator wynagrodzeń Asystent kadrowego

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem