Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Potrącenia a ustanie zatrudnienia

Potrącenia a ustanie zatrudnienia

Potrącenia a ustanie zatrudnienia to #21 niefortunny przypadek kadrowo-płacowy, który przygotowaliśmy dla Was razem z Kadrami w pigułce.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • Czy można dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika po ustaniu jego zatrudnienia?
 • Jakie informacje pracodawca ma obowiązek zawrzeć w świadectwie pracy, w związku z zajęciem dokonanym na wynagrodzeniu pracownika, z którym ustaje stosunek pracy?
 • Jakich potrąceń należy dokonywać z wynagrodzenia pracownika?
 • Jakie są limity dokonywanych potrąceń?
 • W jaki sposób dokonać potrącenia alimentacyjnego z wynagrodzenia byłego pracownika (na przykładach)?

Potrącenia a ustanie zatrudnienia

Wypłata niektórych należności z tytułu zawartego stosunku pracy następuje nierzadko po ustaniu zatrudnienia z pracownikiem. Potrącenia a ustanie zatrudnienia to jeden z częściej poruszanych tematów w działach kadrowo-płacowych. Potrącenia ze świadczeń przysługujących pracownikowi po ustaniu zatrudnienia lub w związku z ustaniem zatrudnienia mogą mieć miejsce wtedy gdy, np. na pracowniku ciąży obowiązek spłaty należności wynikających z nakazów zapłaty czy zajęć wynagrodzenia.

Do najczęściej wypłacanych świadczeń po ustaniu zatrudnienia należą:

 • ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
 • premie, nagrody,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastki),
 • odprawy,
 • odszkodowania.

Na mocy art.  884 Kodeksu postępowania cywilnego, zajęcie obowiązuje nadal, choćby po zajęciu nawiązano z dłużnikiem (pracownikiem) nowy stosunek pracy lub zlecenia albo choćby zakład pracy przeszedł na inną osobę, jeżeli osoba ta o zajęciu wiedziała.

Potrącenia a ustanie zatrudnienia – jakie informacje na świadectwie pracy?

W razie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem – dłużnikiem dotychczasowy pracodawca jest obowiązany umieścić informację o zajęciu należności w wydanym mu świadectwie pracy. Jeżeli nowy pracodawca jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i byłego już pracownika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać oznaczenie komornika, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak również wskazać wysokość potrąconych już kwot. Jeśli po wystawieniu świadectwa pracy pracodawca dokonał jeszcze potrącenia z zaległego świadczenia ze stosunku pracy, to świadectwo wymaga sprostowania.

Potrącenia a ustanie zatrudnienia

Były pracodawca, mimo ustania stosunku pracy z daną osobą musi dokonać potrącenia jeżeli zajęcie nie wygasło, a egzekucja jest nadal w toku. Były pracodawca ma obowiązek zorientowania się, czy zajęcie nie zostało odwołane przez komornika, a jeśli nie, to powiadomić go o konieczności wypłaty świadczeń po ustaniu zatrudnienia. Pracodawca wezwany przez komornika do zajęcia wynagrodzenia za pracę, zobowiązuje go poprzez zajęcie do pokrycia zobowiązania wynikającego z tego dokumentu, aż do pełnej wysokości egzekwowanego świadczenia.

Wynagrodzenie za pracę 

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego – podlegają potrąceniu tylko należności wymienione w art. 87 Kodeksu pracy, tj. m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Limity dokonywania potrąceń

Pracodawca musi pamiętać, że nie można zająć całego wynagrodzenia pracownika. Potrąceń można dokonywać w granicach:

 • do wysokości 3/5 wynagrodzenia netto – w przypadku należności alimentacyjnych,
 • do wysokości 1/2 wynagrodzenia netto – przy egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych (przy czym należy pamiętać o zachowaniu *kwoty wolnej od potrąceń),
 • do wysokości 1/2 wynagrodzenia netto – przy egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych (przy czym należy pamiętać o zachowaniu *kwoty wolnej od potrąceń).

* Pamiętajmy, że w czasie epidemii koronawirusa kwoty wolne od potrąceń mogą zostać podwyższone. Pozwala na to art. 52 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Sprawdź: kwoty wolne od potrąceń w 2021 roku

Potrącenia alimentacyjne z pensji pracownika

W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą być dokonywane do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. Dla potrąceń alimentacyjnych nie ustanowiono kwoty wolnej, zatem można je realizować zasadniczo w wysokości 60% wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych. 

Przykład 1 

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3500 zł brutto (podstawowe KUP, PIT-2, rezygnacja z PPK). Wynagrodzenie pracownika zostało zajęte na poczet zaległych alimentów w kwocie 1050 zł. Pracodawca dokonał potrącenia w pełnej wysokości zaległości.

Wyliczenie maksymalnej kwoty do potrącenia:

(3500 – 479,85  składki na ubezpieczenia społeczne – 234,06 składka na ubezpieczenie zdrowotne – 193,00 zaliczka do urzędu skarbowego) x  ⅗ =  2593,09 x 0,6 = 1555,85 zł 

Pracodawca mógł potrącić z wynagrodzenia świadczenie alimentacyjne w pełnej wysokości, ponieważ nie przekracza ono 60% wysokości wynagrodzenia netto.

System kadrowo-płacowy iPersonel

Z oprogramowaniem HR iPersonel naliczysz pensje dla swoich pracowników –  zawsze na czas i bez błędów. Wystarczy, że raz ustalisz składniki, by w kolejnych miesiącach wynagrodzenia naliczały się automatycznie. 

To Ty ustalasz również schemat zajęcia kwoty potrącenia z pensji swojego zatrudnionego. Bez obawy, oprogramowanie przeprowadzi Cię przez najbardziej skomplikowany przypadek. Gdy ustawisz potrącenia, system odejmie je od kwoty netto danego wynagrodzenia i wygeneruje przelew bankowy w dwóch częściach: pensje dla pracownika i potrącenie, np. do komornika.

Jakie masz możliwości z iPersonel w trakcie naliczania wynagrodzenia?

 • Korzystasz z wbudowanych składników płacowych.
 • Dowolnie modyfikujesz składniki i wartości.
 • Wprowadzasz własne formuły naliczania.
 • Obsługujesz takie benefity, jak karty sportowe czy opieka medyczna.
 • Generujesz listy płac dla dowolnych działów i stanowisk. 
 • Naliczasz płace zgodnie z rzeczywistym czasem pracy.
 • Tworzysz raporty kadrowo-płacowe.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o iPersonel – umów się na prezentację

Z chęcią przedstawimy Ci wszystkie możliwości naszego systemu. 

potrącenia w systemie kadrowo-płacowym iPersonel

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem