Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Koszt zatrudnienia pracownika w 2022 roku

Koszt zatrudnienia pracownika w 2022 roku

Koszt zatrudnienia pracownika w 2022 roku zmienił się znacznie. Minimalne wynagrodzenie zostało podniesione do 3010 zł brutto.

  • Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika w przypadku umowy o pracę?
  • Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika w przypadku umowy zlecenia?
  • Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika w przypadku umowy o dzieło?

Wyjaśniamy w artykule.

Koszt zatrudnienia pracownika w 2022 roku – umowa o pracę

W przypadku umowy o pracę pracodawca musi odprowadzić za pracownika składki ZUS. Na całkowity koszt zatrudnienia pracownika składa się zatem wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS, które obciążają pracodawcę.

Wysokość składek ZUS pokrywanych przez pracodawcę przedstawia poniższa tabela:

SkładkaWysokość
Ubezpieczenie emerytalne9,76%
Składka rentowa6,50%
Fundusz Pracy2,45%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0,1%
Ubezpieczenie wypadkowe1,67%

Uwzględniając minimalne wynagrodzenie, które w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto, całkowity koszt zatrudnienia pracownika wynosić będzie 3626,46 zł.

Koszt zatrudnienia pracownika w 2022 roku – umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenie koszt dla pracodawcy uzależniony jest od profilu osoby zatrudnionej. Rozróżnić możemy trzy warianty:

  • Umowa zlecenie jako jedyne źródło dochodu dla pracownika

Pracodawca poniesie identyczny koszt zatrudnienia jak w przypadku umowy o pracę. Zobowiązany będzie do wypłaty minimalnego wynagrodzenia oraz do pokrycia składek ZUS.

  • Zleceniobiorca zatrudniony w innej firmie, pobierający minimalne wynagrodzenie

W takim przypadku jedynym kosztem dla pracodawcy jest wynagrodzenie brutto pracownika.

  • Student poniżej 26 roku życia

W tym  przypadku również jedynym kosztem dla pracodawcy jest wynagrodzenie brutto pracownika.

Koszt zatrudnienia pracownika w 2022 roku – umowa o dzieło

W przypadku umowy o dzieło całkowitym kosztem dla pracodawcy jest wynagrodzenie brutto pracownika. Wynika to z tego, że umowy o dzieło nie podlegają oskładkowaniu.

Jeżeli umowa o dzieło jest jedną z umów zawartych z pracodawcą, wówczas powstaje obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło.

Elektroniczne teczki pracowników w systemie iPersonel

Koniec ze stertą papierów na biurku! Elektroniczne teczki pracowników są po to, by łatwiej było Ci przechowywać, wyszukiwać i udostępniać dokumenty kadrowe wszystkim, którzy powinni mieć do nich dostęp.  Porzuć papierowe wersje i obniż koszty prowadzenia dokumentacji w Twojej firmie.

Chcesz poznać wszystkie funkcjonalności systemu? Umów się na prezentację!

Masz jakieś wątpliwości lub pytania? Skontaktuj się z nami!

E-teczki