Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Zatrudnianie pracownika młodocianego. Co warto wiedzieć?

Zatrudnianie pracownika młodocianego. Co warto wiedzieć?

Zatrudnianie pracownika młodocianego wiąże się wieloma dodatkowymi obowiązkami dla zatrudniającego. Niezbędna jest znajomość praw takiego pracownika, które różnią się znacząco od praw pracowników pełnoletnich. 

Z treści artykułu dowiesz się:

 • Jaka jest definicja pracownika młodocianego?
 • Co należy zapewnić takiemu pracownikowi?
 • Czym prawa takiego pracownika różnią się od pracownika pełnoletniego? 

Zatrudnianie pracownika młodocianego – kto jest takim pracownikiem?

Aby osoba mogła być prawnie uznana za młodocianego pracownika musi ona mieć skończonych 15 lat. Jednocześnie osoba ta nie może przekroczyć 18 roku życia.

Młodociany w tym przedziale wiekowym może zostać zatrudniony tylko pod warunkiem, że: 

 • ukończył co najmniej ósmą klasę szkoły podstawowej,
 • przedstawił świadectwo lekarskie orzekające zdolność do wykonywania danej pracy. 

Osoba poniżej 15 roku życia, która w dodatku nie ukończyła ósmej klasy szkoły podstawowej może być zatrudniona wyłącznie w celu przygotowania zawodowego. Musi się to odbywać na szczególnych zasadach określonych dla młodocianych. 

Zatrudnianie pracownika młodocianego – rodzaj pracy

Pracownik młodociany może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego.

 W przypadku młodocianego, który nie posiada kwalifikacji zawodowych taki cel zatrudnienia to jedyna opcja. Pracownik młodociany może też wykonywać lekkie prace na podstawie umowy o pracę. Prace te nie mogą być szkodliwe dla jego zdrowia, czy rozwoju.

Zatrudnianie pracownika młodocianego – o czym nie można zapomnieć?

Zatrudniający musi zawiadomić urząd miasta lub gminy miejsca zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy z takim pracownikiem.

Pracownik młodociany nie może pracować dłużej niż:

 • 6 godzin na dobę przed ukończeniem 16 roku życia, 
 • 8 godzin na dobę po ukończeniu 16 roku życia.

Pracownik ten nie może też:

 • przepracowywać godzin nadliczbowych,
 • pracować w porze nocnej. 

Pracownik młodociany ma prawo do m.in:

 • 30 minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy (przy wymiarze pracy powyżej 4,5 godziny), 
 • 12 dni urlopu wypoczynkowego po 6 miesiącach od rozpoczęcia pierwszej pracy,
 • 26 dni urlopu wypoczynkowego po roku od rozpoczęcia pierwszej pracy.

Pracownik młodociany ma też wiele praw związanych z jego edukacją. W związku 

z tym jego harmonogram pracy nie może kolidować z zajęciami szkolnymi.

Zatrudnianie pracownika młodocianego – wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia dla młodocianego pracownika podczas nauki zawodu jest powiązana z wysokością wynagrodzenia bazowego i wynosi:

 • co najmniej 8% wynagrodzenia bazowego w pierwszym roku nauki,
 • co najmniej 9% wynagrodzenia bazowego w drugim roku nauki,
 • co najmniej 10% wynagrodzenia bazowego w trzecim roku nauki.

 Aby być na bieżąco z tą informacją warto śledzić Monitor Polski.

Zatrudnianie pracownika młodocianego – rozwiązanie umowy 

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego jest możliwe tylko w następujących przypadkach:

 • pracownik nie wypełniał obowiązków zawartych w umowie, mimo zastosowanych względem niego środków wychowawczych, 
 • w zakładzie pracy ma miejsce reorganizacja uniemożliwiająca dalsze wykonywanie pracy przez młodocianego,
 • zatrudniający stwierdza nieprzydatność młodocianego w zakresie prac przypisanych do jego przygotowania zawodowego.

iPersonel – zautomatyzuj swoją pracę

Z iPersonel nawet najbardziej skomplikowane procesy kadrowo-płacowe są zautomatyzowane i łatwe w obsłudze.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny