Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Czy wiesz, że przysługuje Ci zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? Rzecz jasna, najpierw trzeba spełnić pewne wymogi. Niemniej, to opcja, z której możesz skorzystać, gdy kończy Ci się umowa, a nawet wtedy, gdy została już ona rozwiązana. Kiedy możesz liczyć na świadczenie, a kiedy nie? Jak długo i w jakiej wysokości? Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Zasiłek chorobowy a wynagrodzenie chorobowe

Zacznijmy od podstaw. Jeśli jesteś niezdolny do pracy z powodu choroby przysługuje Ci prawo do świadczeń, a konkretnie do:

 1. wynagrodzenia chorobowego
   – przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
   – przez 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – jeżeli ukończyłeś 50 lat;
 2. zasiłku chorobowego
   – od 34. dnia choroby,
   – od 15. dnia choroby – jeżeli ukończyłeś 50 lat.

Co ważne, wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę, a zasiłek chorobowy finansowany jest z funduszu chorobowego.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Pracownik, który nie jest zatrudniony, nie jest także objęty ubezpieczeniem chorobowym. W związku z tym, nie przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego. Jednak czym byłyby reguły bez wyjątków? Wyróżniamy dwie sytuacje, kiedy można otrzymać świadczenie – pomimo braku tytułu do ubezpieczenia.

 1. Pracownik zachorował w trakcie stosunku pracy i kontynuuje zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia.
  Przykład: umowa o pracę kończy się 30 kwietnia 2020 r., a pracownik zachorował 25 kwietnia 2020 r. i choruje nadal po zakończeniu stosunku pracy.
 2. Pracownik zachorował w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia lub w ciągu trzech miesięcy od rozwiązania stosunku pracy w przypadku choroby zakaźnej o okresie wylęgania dłuższym niż 14 dni. Dotyczy to także innej choroby, której objawy są widoczne po więcej niż 14 dniach od początku zachorowania. Wówczas na zwolnieniu lekarskim powinien pojawić się kod ,,E”.
  Przykład: umowa o pracę kończy się 30 kwietnia 2020 r., a pracownik zachorował 10 maja 2020 r.

Co ważne, aby wypłata świadczenia była możliwa po rozwiązaniu stosunku pracy, choroba musi trwać nieprzerwanie 30 dni.

Nie oznacza to jednak, że należy dostarczyć jedno zwolnienie, które obejmuje trzydziestodniowy okres. Niezdolność do pracy może wynikać z różnego rodzaju chorób i być wykazana na kilku zaświadczeniach ZUS ZLA. Ważne jednak, aby pomiędzy nimi nie było ani jednego dnia przerwy. Zatem słowo klucz to: ,,nieprzerwane” 30 dni choroby.

Kiedy nie przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudniania?

Poznałeś wymogi, które trzeba spełnić, by otrzymać zasiłek chorobowy po rozwiązaniu stosunku pracy. Istotnie, drogą dedukcji, możemy stwierdzić, które przypadki eliminują prawo do otrzymania świadczenia. Zasiłek nie przysługuje, gdy choroba:
  – nie trwała nieprzerwanie przez 30 dni (zarówno w czasie zatrudnienia, jak i poza nim),
  – pojawiła się do 14 dnia od ustania zatrudnienia, ale trwała mniej niż 30 dni,
  – trwała minimum 30 dni, ale nie była zakaźna i pojawiła się później niż po 14 dniach od utraty tytułu do ubezpieczenia chorobowego,
  – była zakaźna, trwała minimum 30 dni, ale zwolnienie po ustaniu zatrudnienia chory otrzymał później niż 3 miesiące od utraty tytułu do ubezpieczenia chorobowego.

Co więcej, zasiłek chorobowy nie przysługuje po rozwiązaniu umowy także wtedy, gdy pracownik:
  – ma prawo do emerytury lub renty,
  – jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  – wyczerpał pełny okres pobierania zasiłku,
  – nie nabył prawa do zasiłku w trakcie trwania ubezpieczenia, czyli nie upłynął tzw. okres wyczekiwania, który wynosi 30 dni nieprzerwanego zatrudnienia (ubezpieczenia chorobowego),
  – kontynuuje działalność zarobkową lub podjął działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym, lub obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
  – podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – jak długo?

Ze świadczeń chorobowych można korzystać przez cały okres trwania niezdolności do pracy, jednak nie więcej niż przez 182 dni. Jeśli niezdolność jest spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży– termin ten wydłuża się do 270 dni. Co ważne, do okresu zasiłkowego wlicza się:
  – wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy,
  – okresy poprzedniej niezdolności, spowodowanej tą samą chorobą, jeśli przerwa pomiędzy zakończeniem poprzedniej a powstaniem ponownej nie przekroczyła 60 dni.

Wysokość świadczeń chorobowych

wysokość świadczeń chorobowych

Franek iPersonel – Twój partner do zadań specjalnych

Cześć! Z tej strony iPersonel, Franek iPersonel – Twój partner w kadrach i płacach. Powyżej rozwinęliśmy temat zasiłku chorobowego. Zanim jednak masz do niego prawo, otrzymujesz wynagrodzenie chorobowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, przejdź do artykułu:

Wynagrodzenie chorobowe. Na co możesz liczyć w czasie niezdolności do pracy?

wynagrodzenie chorobowe - artykuł

Artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem