Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Zaległy urlop wypoczynkowy

Zaległy urlop wypoczynkowy

Już 30 września 2022 roku upływa termin na wykorzystanie zaległych dni urlopu wypoczynkowego. Zegar tyka! 

Z treści artykułu dowiesz się:

  • Czym jest zaległy urlop wypoczynkowy?
  • Czy za zaległy urlop przysługuje ekwiwalent?
  • Co się dzieje z zaległym urlopem w przypadku rozwiązania umowy o pracę?
  • Jakie są konsekwencje nie wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego?

Zaległy urlop wypoczynkowy – czym jest?

Zaległy urlop wypoczynkowy to urlop, który nie został wykorzystany przez pracownika w zeszłym roku kalendarzowym. Pracownik musi taki urlop wykorzystać do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Przykład:

Pan Jan wykorzystał w 2021 roku 22 z 26 dni urlopu wypoczynkowego. W związku z tym w 2022 roku oprócz nowej puli dni urlopu wypoczynkowego otrzymuje 4 dni urlopu zaległego. Pan Jan zobowiązany jest wykorzystać urlop zaległy do 30 września 2022 roku.

Zaległy urlop wypoczynkowy – ekwiwalent

W przypadku rozwiązania umowy o pracę pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ekwiwalent obejmuje zarówno urlop bieżący, jak i urlop zaległy. Pracodawca nie ma prawa wypłacać ekwiwalentu za zaległy urlop podczas trwania umowy. W takim przypadku pracownik musi wykorzystać liczbę dni zaległych.

Zaległy urlop wypoczynkowy – pytania i odpowiedzi 

  1. Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego?

Pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet jeśli pracownik nie wyraża na to zgody. 

  1. Czy pracodawca może nie udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z art. 282 Kodeksu pracy nie będzie to dla pracodawcy opłacalne.

§  1. 

Kto, wbrew obowiązkowi:

1)

nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,

2)

nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,

3)

nie wydaje pracownikowi w terminie świadectwa pracy,

– podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

  1. Czy zaległy urlop ulega przedawnieniu?

Zgodnie z Kodeksem pracy roszczenia pracownicze (w tym roszczenia o urlop zaległy) ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat.

iPersonel – system kadrowo-płacowy.

Pozostaw naliczanie dni urlopowych systemowi kadrowo-płacowemu iPersonel dla dużych i średnich firm.

Chcesz poznać wszystkie funkcje systemu? Umów się na prezentację!

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Zobacz cennik