Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Wynagrodzenie za czas choroby. Kto może je otrzymać?

Wynagrodzenie za czas choroby. Kto może je otrzymać?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę i spełniający warunki otrzymywania świadczeń ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby oraz do zasiłku. Nie należy jednak mylić tych pojęć, nie są one równoznaczne.

 • Komu przysługuje wynagrodzenie za czas choroby?
 • Komu nie przysługuje wynagrodzenie za czas choroby?
 • Kiedy przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, a kiedy zasiłek?

Wyjaśniamy w artykule.

Komu przysługuje wynagrodzenie za czas choroby?

Świadczenie za okres trwania choroby przysługuje osobie, która:

 • posiada ubezpieczenie chorobowe,
 • jest niezdolna do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia.

Jeżeli oba z powyższych warunków zostaną spełnione, wówczas wynagrodzenie będzie przysługiwać.

Poprzez niezdolność do pracy należy rozumieć:

 • decyzje wydaną przez właściwy organ lub uprawniony podmiot,
 • przebywanie w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
 • przebywanie w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • poddanie się badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów, którzy chcą zostać dawcami.

Komu nie przysługuje wynagrodzenie za czas choroby?

Świadczenie za okres trwania choroby nie przysługuje osobie, która:

 • jest w trakcie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
 • została aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności,
 • nadużywa alkoholu i jest niezdolna do pracy przez pierwszych 5 dni,
 • wykonuje  pracę zarobkową w czasie orzeczonej niezdolności,
 • wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem,
 • zafałszowała zwolnienie lekarskie.

Jeżeli choć jedna z powyższych sytuacji zaistnieje, wówczas wynagrodzenie nie przysługuje.

Kiedy wynagrodzenie za czas choroby, a kiedy zasiłek?

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy, która trwała do 33 lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Od 34 lub 15 dnia przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Jeżeli pracownik ma minimum 50 lat, wówczas prawo do zasiłku przysługuje od 15 dnia.

iPersonel i wynagrodzenia naliczają się same

Z iPersonel w pełni automatycznie naliczysz wynagrodzenia dla wielu tysięcy pracowników. Przeprowadzi Cię on przez najbardziej skomplikowany system naliczania wynagrodzeń.

Chcesz poznać wszystkie funkcjonalności systemu? Umów się na prezentację!

Masz jakieś wątpliwości lub pytania? Skontaktuj się z nami!