Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Work-life fit – możliwy w Polsce już dziś?

Work-life fit – możliwy w Polsce już dziś?

Work-life fit lub work-life balance to zdaniem niektórych odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy. Jakie korzyści work-life fit może zauważyć pracodawca, a jakie pracownik?

Z artykułu dowiesz się:

 • jakie korzyści płyną z work-life fit,
 • czego work-life fit wymaga od pracodawcy,
 • czy polskie przepisy pozwalają na work-life fit.

Work-life fit – co warto wiedzieć?

Work-life fit to nowy model zatrudnienia na rynku pracy, które daje pracownikowi możliwość zorganizowania swojej pracy zgodnie z osobistymi potrzebami. Jednym z jego podstawowych założeń jest wprowadzenie zdrowego balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Balans ten ma ostatecznie przynosić korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Ważne elementy work-life fit to np. elastyczne godziny pracy lub opcja wyboru między pracą stacjonarną i zdalną. Work-life fit zakłada też, że pracownik jest gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za powierzone mu zadania i nie potrzebuje ciągłej kontroli pracodawcy. Tym samym work-life fit nie musi opierać się na karcie godzin, bo pracownik sam dba o organizację swojej pracy.

Work-life fit – kto może zyskać na tym modelu?

W założeniu na takim modelu zyskuje każdy. Przykładowo pracownik może zorganizować harmonogram swych zajęć tak, aby spędzać jak najwięcej czasu ze swoją rodziną, gdyby standardowe godziny pracy w siedzibie jego firmy mu to uniemożliwiały. Dostosowanie pracy do potrzeb indywidualnych może mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne pracownika. Odpowiednia kondycja pracownika nierzadko oddziałuje pozytywnie na jego produktywność, co bez wątpienia leży w interesie każdego pracodawcy.

Work-life fit – co stoi na przeszkodzie?

Jako dość nowy model work-life fit w swojej pełnej formie nie został jeszcze kompleksowo przetestowany. W związku z tym wielu pracodawców może dalej preferować tradycyjne modele organizacji pracy.

Pamiętajmy też, że specyfika niektórych zawodów uniemożliwia elastyczny system pracy, a przynajmniej znacząco go ogranicza. Warto tu wymienić chociażby pracowników fizycznych podporządkowanych regułom pracy zespołowej czy zautomatyzowanym procesom produkcyjnym. Ograniczenia omawianego modelu zauważą też na pewno pracownicy sektora medycznego, szkolnictwa czy służby mundurowe.

Work-life fit w świetle Kodeksu Pracy

Work-life fit to ustalenia między pracownikiem i pracodawcą obejmujące zarówno te aspekty, które zawarte są w Kodeksie Pracy, jak i te bardziej osobiste, wynikające z postaw i komunikacji obu stron.

Jednym z istotnych elementów wynikających z Kodeksu pracy jest kwestia systemu czasu pracy. Pracodawca promujący model work-life fit powinien przyjąć system czasu pracy, który zapewni elastyczność jego pracownikom.

Pracodawca powinien jednak pamiętać, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do:

 • 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego,
 • 35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego,
 • przerw w godzinach pracy,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, rodzicielskiego czy macierzyńskiego,
 • złożenia wniosku o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy (np. 4-dniowy tydzień pracy), choć pracodawca nie jest zobowiązany do zaakceptowania takiego wniosku.

Work-life fit – praca zdalna

Innym istotnym zagadnieniem jest już wspomniana możliwość pracy zdalnej. Ten aspekt reguluje Rozdział IIc KP, w myśl którego praca może być częściowo lub całkowicie wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika. Warunkiem jest zgoda pracodawcy na takie rozwiązanie. Kwestia ta może być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie trwania zatrudnienia. Warunki lokalowe i techniczne pracownika muszą umożliwiać mu pracę zdalną.

Work-life fit w modelu B2B

Kolejną opcją w przypadku modelu work-life fit jest możliwość prowadzenia współpracy na zasadach B2B (business-to-business), na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Model ten daje obu stronom wyjątkową elastyczność, choć może być mało opłacalny przy niewielkich przychodach, chociażby w związku z koniecznością samodzielnego odprowadzania składek ZUS.

iPersonel ułatwi Ci pracę

System kadrowo-płacowy iPersonel to:

 • przyjazny interfejs użytkownika,
 • wszystko w jednym miejscu
 • pełne wsparcie zespołu specjalistów

Chcesz poznać wszystkie funkcje systemu? Umów się na prezentację!

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Sprawdź cennik

Aktualne oferty pracy zdalnej w kadrach i płacach sprawdź na Jooble.