Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Urlop rodzicielski – zmiany od 2022 r.

Urlop rodzicielski – zmiany od 2022 r.

Urlop rodzicielski na nowych zasadach od 2022 r.

Polska musi wdrożyć postanowienia unijnej dyrektywy work-life balance, która zakłada równowagę między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Przepisy dyrektywy wnoszą zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego, a także opiekuńczego.

Dyrektywa UE została przyjęta w czerwcu 2019 r. Państwa członkowskie są zobowiązane dostosować wewnętrzne przepisy do nowych regulacji. Mają na to czas do 2 sierpnia 2022 r.

Urlop rodzicielski – nowe zasady od 2022 r.

Dyrektywa ma wyrównywać szanse kobiet na rynku pracy poprzez promowanie partnerskiego modelu rodziny. Zazwyczaj to matka wykorzystuje urlop rodzicielski – choć oboje rodzice posiadają do niego prawo. Nowe przepisy mają skłonić ojców do korzystania z urlopów – i tym samym ułatwić kobietom powrót do pracy.

Zmiany w urlopie rodzicielskim:

  1. Urlop rodzicielski dla ojca w wymiarze 4 miesięcy
    Ojciec będzie mógł wykorzystać 4 miesiące urlopu rodzicielskiego, niezależnie od uprawnień matki do urlopu. Według obecnych przepisów, jeśli matka dziecka nie posiada prawa do urlopu rodzicielskiego, np. z powodu braku umowy o pracę, nie może go przekazać ojcu dziecka. Po zmianach ojciec zyskuje indywidualne prawo do urlopu w wymiarze 4 miesięcy – bez względu na prawa matki.
  2. 2 miesiące urlopu rodzicielskiego wyłącznie dla ojca
    Nowe przepisy zakładają również 2 miesiące urlopu rodzicielskiego wyłącznie dla ojca dziecka – bez możliwości przekazania ich matce. Innymi słowy, jeśli urlop nie zostanie wykorzystany przez ojca, to przepada.   

Ważne!

Nowe przepisy obejmują pracowników, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę lub pozostają w innym stosunku pracy określonym przez prawo.

Urlop rodzicielski 2021 r.

Urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego – w wymiarze 32 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka w czasie porodu) lub 34 tygodni (w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie jednego porodu). Z urlopu może skorzystać zarówno matka, jak i ojciec.

Urlop można podzielić na 4 części, a każda z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni. Jedynie pierwsza część, która przypada bezpośrednio po okresie macierzyńskim, musi trwać minimum 6 tygodni. Pozostałe części należy wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia. Rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego jednocześnie – jednak ten okres sumuje się, by nie przekroczyć ustalonego wymiaru.