Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Urlop opiekuńczy w 2023 roku. Nowelizacja Kodeksu Pracy. 

Urlop opiekuńczy w 2023 roku. Nowelizacja Kodeksu Pracy. 

Od 2023 roku najprawdopodobniej będą obowiązywać nowe przepisy wprowadzone przez dyrektywę work-life balance, która przyniesie wiele istotnych zmian w urlopach. Jedną z nich będzie wprowadzenie dodatkowych pięciu dni urlopu opiekuńczego.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • Co jest celem dyrektywy work-life balance?
  • Komu przysługuje nowy urlop opiekuńczy?
  • Ile wynosi dodatkowy urlop opiekuńczy?
  • Czy jest płatny?

Wyjaśniamy poniżej.

Urlop opiekuńczy – dyrektywa work-life balance

Dyrektywa work-life balance, oficjalnie znana jako dyrektywa 2019/1158, ma na celu zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Jej priorytetem jest zapewnienie równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 

Urlop opiekuńczy 2023 – komu przysługuje?

Zgodnie z propozycją nowelizacji Kodeksu Pracy, urlop opiekuńczy ma przysługiwać pracownikom zatrudnionym na podstawie:

  • umowy o pracę,
  • powołania, 
  • mianowania, 
  • wyboru,
  • spółdzielczej umowy o pracę. 

Ważne! Urlop opiekuńczy nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Urlop opiekuńczy 2023 – warunki

Urlop opiekuńczy należy się osobie będącej członkiem rodziny, takiej jak syn, córka, matka, ojciec lub małżonek pracownika. W przypadku osób zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowym pracownik będzie miał również prawo do urlopu opiekuńczego na osoby, które wymagają opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Urlop opiekuńczy 2023 – wymiar

W ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje prawo do skorzystania z 5 dni urlopu opiekuńczego. Urlop ten powinien zostać udzielony w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

Urlop opiekuńczy 2023 – wniosek i wynagrodzenie

Aby uzyskać nowy urlop opiekuńczy, pracownik musi złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej, nie krócej niż jeden dzień przed jego planowanym rozpoczęciem. 

Urlop ten jest bezpłatny.

iPersonel – zawsze aktualny system kadrowo-płacowy

iPersonel aktualizuje wszystkie zmiany w przepisach na bieżąco. Nie musisz martwić się, że coś przegapisz.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny