Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Urlop ojcowski 2023. Co się zmieniło?

Urlop ojcowski 2023. Co się zmieniło?

Urlop ojcowski jest ważnym uprawnieniem, które przysługuje wyłącznie ojcu dziecka. Niezależnie od uprawnień matki dziecka, ojciec ma prawo skorzystać z tego urlopu, nawet jeśli mama nie jest pracownicą lub nie ma możliwości skorzystania z urlopów związanych z urodzeniem dziecka.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • Kiedy pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego?
  • Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego?
  • Jak złożyć wniosek o urlop ojcowski?
  • Czy podczas trwania urlopu ojcowskiego pracownik jest chroniony?
  • Czy urlop ojcowski jest płatny?

Wyjaśniamy poniżej.

Urlop ojcowski – komu przysługuje

Prawo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym uprawnieniem ojca dziecka, niezależnym od uprawnień matki. Ojciec ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego nawet wtedy, gdy matka nie jest pracownicą lub nie ma możliwości skorzystania z urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Jest to istotne dla zapewnienia równych szans rodzicielskich i możliwości opieki nad dzieckiem.

Urlop ojcowski – wymiar

od 26 kwietnia 2023 r. pracownik wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni. Jednakże, ten okres nie może przekroczyć:

  • ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, 
  • upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo lub podzielony na maksymalnie 2 części, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. 

Urlop ojcowski – wniosek

Urlop ojcowski jest udzielany na wniosek pracownika. Może być on złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek należy złożyć nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu. W przypadku wniosku papierowego, pracownik powinien dostarczyć go do pracodawcy osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Do wniosku o urlop ojcowski pracownik  powinien dołączyć wymagane dokumenty, takie jak:

  • dokument potwierdzający urodzenie dziecka, np. odpis skrócony aktu urodzenia,
  • w przypadku urodzenia dziecka za granicą, zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie,
  • w przypadku dziecka przysposobionego, kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu.

Urlop ojcowski – ochrona

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o urlop ojcowski. Ponadto, od dnia złożenia wniosku do zakończenia urlopu, pracodawca nie może podejmować działań takich jak wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę, chyba że jest to wynikiem zwolnienia dyscyplinarnego, ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W takich przypadkach, pracodawca musi uzyskać zgodę zakładowej organizacji związkowej na rozwiązanie umowy o pracę.

Pracownik, który skorzystał z urlopu ojcowskiego, ma prawo powrócić do pracy na dotychczasowe stanowisko lub równorzędne.

Urlop ojcowski – wynagrodzenie

Podczas urlopu ojcowskiego, pracownik  otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru tego zasiłku.

iPersonel – i nic Cię nie ominie

iPersonel to system kadrowo-płacowy dostosowany do dynamicznie rozwijającego się rynku.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny