Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Ubezpieczenie wnuka. Czy dziadkowie emeryci mogą ubezpieczyć wnuka?

Ubezpieczenie wnuka. Czy dziadkowie emeryci mogą ubezpieczyć wnuka?

Ubezpieczenie zdrowotne ma na celu zapewnienie dostępu do świadczeń opieki medycznej oraz pokrycie kosztów leczenia i opieki zdrowotnej w przypadku choroby, wypadku, czy innych sytuacji wymagających interwencji medycznej. Głównym celem ubezpieczenia zdrowotnego jest zabezpieczenie przed wysokimi kosztami leczenia oraz zapewnienie dostępu do właściwej opieki medycznej, bez względu na sytuację finansową.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • Czy dziadkowie mogą ubezpieczyć swojego wnuka?
 • Kiedy dziadkowie mogą zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego?
 • Jak wygląda procedura zgłoszenia?

Wyjaśniamy w artykule.

Ubezpieczenie wnuka – czy jest możliwe?

Każdy emeryt ma prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy pozostają na jego utrzymaniu i nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Za członka rodziny uznaje się:

 • dziecko własne;
 • dziecko małżonka;
 • dziecko przysposobione;
 • wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę; 
 • dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
 • małżonka;
 • krewnych wstępnych (np.rodziców, dziadków) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowemu  ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ubezpieczenie wnuka – warunki

Dziadkowie, emeryci mogą zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli:

 • rodzice wnuka nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nie są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy, pracy na własny rachunek lub ubezpieczenia dobrowolnego;
 • wnuk nie jest on objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, np. nie jest studentem, pracownikiem, zleceniobiorcą, osobą prowadzącą działalność gospodarczą czy osobą bezrobotną.

Ubezpieczenie wnuka – procedura

Zgłoszenie wnuka, czy innego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego emeryt, czy rencista dokonuje na druku ZUS EUZ. Na tym samym druku dokonuje również wyrejestrowania z tego ubezpieczenia, jeśli np. wnuk uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia.

iPersonel – jak przyśpieszyć pracę działu kadr i płac?

Wybierz system iPersonel i ciesz się sprawną obsługą wszystkich procesów kadrowo-płacowych.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny