Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Trzynastka. Kto ma do niej prawo?

Trzynastka. Kto ma do niej prawo?

Trzynasta pensja budzi pozytywne emocje wśród osób, które ją otrzymują. Niestety, nie przysługuje ona każdemu pracownikowi.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • Czym jest trzynasta pensja?
 • Komu przysługuje trzynasta pensja? 
 • Czy można utracić prawo do trzynastej pensji?
 • Ile wynosi trzynasta pensja?

Wyjaśniamy w artykule.

Trzynastka – czym jest?

Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej. Pracownicy otrzymują je tylko raz w roku. Jest ono regulowane ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Niemniej jednak w sektorach prywatnych również może ono wystąpić.

Trzynastka – komu przysługuje?

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, trzynasta pensja przysługuje:

 • państwowym jednostkom sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenie są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy,
   
 • zatrudnionym w urzędach organom władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
   
 • samorządowym jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym, prowadzącym gospodarkę finansową (na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych pkt. 2),
   
 • biurom poselskim, senatorskim lub poselsko-senatorskim oraz klubom, kołom lub zespołom parlamentarnym.

Trzynastka – utrata prawa

Z uwagi na to, że trzynasta pensja jest przywilejem – można stracić do niej prawo. Dzieje się tak w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,
 • stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,
 • wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby,
 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Trzynastka – wysokość

Zgodnie z ustawą trzynasta pensja powinna stanowić 8,5% wynagrodzenia, które pracownik otrzymywał w danym roku kalendarzowym. Jeżeli pracownik przepracował w danej firmie krócej niż rok wówczas wysokość pensji powinna być proporcjonalnie zmniejszona. 

iPersonel – zawsze dostosowany system kadrowo-płacowy

iPersonel jest zawsze dostosowany do potrzeb klientów, niezależnie od branży.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny