Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Składki ZUS 2022

Składki ZUS 2022

Składki ZUS 2022

Składki ZUS opłacane są w różnej wysokości w zależności od sytuacji formalno-prawnej przedsiębiorcy.

Składki ZUS 2022 firmy 

Co do zasady, przedsiębiorcy, którzy nie mają podstawy do tego aby korzystać z różnego rodzaju ulg, opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wynoszącej najmniej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wysokość składek ZUS w 2022 wyniesie:

 • Składka emerytalna w 2022 to 693,58 zł
 • Składka rentowa w 2022 to 284,26 zł
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2022 to 87,05 zł
 • Składka wypadkowa w 2022 to 59,34 zł
 • Składka na Fundusz Pracy w 2022 to 87,05 zł
Rodzaj składki:Składka emerytalna  Składka rentowa Składka wypadkowa od 0,40% do 8,12%Składka chorobowa (dobrowolna)Fundusz Pracy/ Fundusz SolidarnościowySkładka zdrowotna 
*Podstawa wymiaru składek: 3553,20 zł     x
Wysokość % składki19,52%8%1,67%2,45% 2,45%9%
 693,58 zł284,26 zł59,34 zł87,05 zł87,05 złx
       
Suma składek:1 211,28 zł    x
Suma składek bez chorobowego:1 124,23 zł    x
Składki ZUS 2022

*Jest to kwota, która odpowiada 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 = 5 922 zł.

Składki ZUS 2022składka na ubezpieczenia zdrowotne

W przypadku tej składki forma opodatkowania będzie miała istotny wpływ na jej wysokość. Składka zdrowotna według nowych zasad będzie opłacana pierwszy raz za miesiąc luty 2022, z terminem płatności do 20 marca 2022. Składkę zdrowotną za miesiąc styczeń 2022 ustalimy i opłacimy jeszcze według starych zasad, obowiązujących w 2021.

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych kształtuje się w następujący sposób:

Kwota przychodu stanowiąca podstawę obliczenia składki zdrowotnejWysokość (9%) składki zdrowotnej
3010 zł 270,90 zł
4500 zł 405 zł
6000 zł540 zł
10000 zł900 zł
Składka zdrowotna 2022 na zasadach ogólnych

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kształtuje się w następujący sposób:

Kwota  przychodu stanowiąca podstawę obliczenia składki zdrowotnej*Podstawa składki zdrowotnejWysokość (9%) składki zdrowotnej
przychód do wysokości 60 000 zł60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 319,79 zł
przychody od 60 000 zł do 300 000 zł100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 532,98 zł
przychody powyżej 300 000 zł 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia959,36 zł
Składka zdrowotna 2022 a ryczałt

*Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ‘Monitor Polski’”. Na moment publikacji tego artykułu, nie znamy jeszcze wysokości wynagrodzenia za IV kwartał br. Dopiero w styczniu 2022 będziemy w stanie podać dokładną wysokość nowej składki na ubezpieczenie zdrowotne przy ryczałcie. 

Dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym) oraz opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oprócz miesięcznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej wprowadzono również roczną podstawę wymiaru. Umożliwi ona rozliczenie składki po zakończeniu danego roku.

Składki ZUS 2022 dla młodych firm

Przedsiębiorca może skorzystać z tzw. preferencyjnych składek, przy spełnieniu pewnych warunków. Preferencja ta oznacza możliwość ustalenia najniższej podstawy składek na poziomie 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (3010 zł brutto x 30% = 903 zł)

Wysokość składek w tym wypadku będzie wynosiła w 2022:

 • Składka emerytalna w 2022 to 176,27 zł
 • Składka rentowa w 2022 to 72,24 zł
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2022 to 22,12 zł
 • Składka wypadkowa w 2022 to 15,08 zł
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne x 
Rodzaj składki:Składka emerytalna  Składka rentowa Składka wypadkowa od 0,40% do 8,12%Składka chorobowa (dobrowolna)Fundusz Pracy/ Fundusz SolidarnościowySkładka zdrowotna 
Podstawa wymiaru składek: 903 zł     x
Wysokość % składki19,52%8%1,67%2,45% x9%
 176,27 zł72,24 zł15,08 zł22,12 złxx
Suma składek:285,71 zł    x
Suma składek bez chorobowego:263,59 zł    x
Składki ZUS 2022 dla młodych firm

Składki ZUS 2022 – ulga na start

W przypadku przedsiębiorcy, który korzysta z ulgi na start nalicza się i odprowadza do ZUS jedynie składkę zdrowotną. 

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Składki ZUS w 2022 – ulga mały ZUS plus

W przypadku korzystania przez przedsiębiorcę z ulgi, tzw. małego ZUS-u plus, podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowej nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W przypadku przedsiębiorców podstawę ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Składki ZUS 2022 – najczęściej zadawane pytania 

 • Jakie są terminy opłacania składek ZUS w 2022?

do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,

do 15. dnia następnego miesiąca będą opłacać i rozliczać za dany miesiąc m.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje,

do 20. dnia następnego miesiąca wykonywać ten obowiązek będą pozostali płatnicy, np. opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

 • Jaka jest wysokość składki zdrowotnej w 2022?

Wysokość składki zdrowotnej w 2022 obliczana jest jako 9% podstawy.

 • Ile wynosi składka emerytalna w 2022:

Składka emerytalna w 2022 wynosi 693,58 zł, preferencyjne zasady: 176,27 zł

 • Ile wynosi składka rentowa w 2022:

Składka rentowa w 2022 wynosi 284,26 zł,  preferencyjne zasady: 72,24 zł

 • Ile wynosi składka na Fundusz Pracy w 2022?

Składka na Fundusz Pracy w 2022 wynosi 87,05 zł

 • Ile wynosi składka wypadkowa w 2022?

Składka wypadkowa w 2022 (przy założeniu 1,67%)  wynosi 59,34 zł preferencyjne zasady: 15,08 zł

iPersonel i składki naliczają się same

Z systemem kadrowo-płacowym iPersonel w prosty sposób zdefiniujesz składniki płacowe.

Oprogramowanie wykona wiele czynności za Ciebie. Kiedy będziesz zajmować się innymi sprawami, on w tym czasie naliczy listę płac.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentacje

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem