Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Samozatrudnienie. Co warto wiedzieć?

Samozatrudnienie. Co warto wiedzieć?

Samozatrudnienie, zwane także działalnością gospodarczą prowadzoną samodzielnie, to forma pracy, w której osoba wykonuje pracę na własny rachunek. Jest to często wybierana opcja przez freelancerów, czy też np. agentów ubezpieczeniowych. 

Z treści artykułu dowiesz się:

 • Jakie obowiązki ma samozatrudniony?
 • Z jakimi wyborami musi się zmierzyć?
 • Jakie korzyści i wyzwania wiążą się z samozatrudnieniem? 

Wyjaśniamy poniżej.

Samozatrudnienie – obowiązki

Chociaż samozatrudniony ma szereg przywilejów związanych z prowadzeniem własnej działalności, towarzyszą im również liczne obowiązki prawno-podatkowe, które należy skrupulatnie wypełniać:

 • Rejestracja działalności gospodarczej

Przedsiębiorca musi prawidłowo zarejestrować swoją działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można to zrobić za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej, jednak wymaga to posiadania profilu zaufanego ePUAP lub certyfikowanego podpisu kwalifikowanego. W przypadku braku tych narzędzi, rejestracja jest możliwa jedynie w siedzibie odpowiedniego urzędu miasta lub gminy.

 • Rozliczenia finansowe

Samozatrudniony musi regularnie dokonywać przelewów finansowych, nie tylko na rzecz swoich kontrahentów, ale przede wszystkim wobec ZUS i urzędu skarbowego. Obejmuje to składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz opłaty podatkowe, w tym zaliczki na podatek dochodowy. Terminy tych płatności mogą występować w formie miesięcznej lub kwartalnej, dlatego ważne jest monitorowanie ich terminowego uregulowania.

 • Księgowość i dokumentacja

Każda działalność gospodarcza wymaga prowadzenia odpowiedniej księgowości, dokumentowania przychodów, wystawiania faktur i przechowywania pełnej dokumentacji. To nie tylko kwestia regulacji prawnych, ale także kluczowy element utrzymania porządku finansowego i prawidłowej analizy sytuacji firmy. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, musi również prowadzić dokumentację pracowniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ważne jest, aby samozatrudniony podejmował te obowiązki z pełnym zaangażowaniem i wiedzą. Urzędy i instytucje kontrolujące nie zawsze przypominają o zbliżających się terminach płatności lub wymaganych dokumentach, dlatego odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie firmy spoczywa na przedsiębiorcy.

Samozatrudnienie – wybory

Przy zakładaniu działalności gospodarczej samozatrudniony ma możliwość dokonania wielu istotnych wyborów. Oto kilka kluczowych decyzji, które są związane z samozatrudnieniem:

 • Wybór formy opodatkowania

W tym ryczałtu 19%, ryczałtu ewidencjonowanego lub opodatkowania na zasadach ogólnych z różnymi stawkami (18%, 30% lub 40%).

 • Nazwa własnej działalności

Pod warunkiem, że zawiera co najmniej imię i nazwisko przedsiębiorcy.

 • Księgowość

Możliwość samodzielnego prowadzenia księgowości związanego z działalnością firmy, obejmującej również aspekty formalno-prawne.

 • Wydatki i inwestycje

Samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących wydatków i inwestycji w biznes, w tym zatrudnianie pracowników na różnych zasadach (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt B2B).

 • Dofinansowania

Potencjał korzystania z dofinansowań dostępnych w ramach funduszy unijnych lub oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 • ZUS

Szansa na skorzystanie z tzw. ulgi na start, co oznacza zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku prowadzenia nowej działalności gospodarczej, a później możliwość skorzystania z preferencyjnego ZUS-u przez kolejne dwa lata.

 • Odliczenia podatkowe

Możliwość dokonywania odliczeń podatkowych związanych z zakupem praw, przedmiotów i usług na potrzeby prowadzenia własnej działalności. Przedsiębiorca ma prawo do odliczeń, co pomaga w obniżeniu obciążeń podatkowych.

Powyższe wybory są częścią samozatrudnienia, ale warto zwrócić uwagę, że każda z tych decyzji ma wpływ na sytuację finansową i prawną przedsiębiorcy. Dlatego ważne jest, aby dokładnie rozważyć i zaplanować każdy krok podczas zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Samozatrudnienie – korzyści i wyzwania

Samozatrudnienie ma wiele zalet, takich jak elastyczność w organizacji pracy, możliwość rozwoju własnego biznesu i większa niezależność finansowa. Jednak wiąże się także z wyzwaniami, w tym z niepewnością dochodów, koniecznością samodzielnego zarządzania firmą i odpowiedzialnością za jej prowadzenie.

iPersonel – kadry i płace na nowo

Z systemem iPersonel zechcesz podjąć każde wyzwanie w kadrach i płacach.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny