Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Ruchomy czas pracy – zasady i tryb wprowadzenia

Ruchomy czas pracy – zasady i tryb wprowadzenia

Ruchomy czas pracy pozwala na elastyczne planowanie godzin pracy. W tym systemie pracownicy mogą rozpoczynać pracę w tej samej dobie pracowniczej – bez powstawania nadgodzin, które trzeba zrekompensować. Czym charakteryzuje się ruchomy czas pracy? W artykule wyjaśniamy ogólne zasady i przedstawiamy prawidłowy tryb wprowadzenia takiego systemu w firmie.

Ruchomy czas pracy – zasady

Ruchomy czas pracy umożliwia elastyczne rozplanowanie godzin pracujących w poszczególnych dniach. Zgodnie z Kodeksem pracy ruchomy czas pracy można stosować na dwa sposoby.

  1. Wyznaczenie różnych godzin rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach, które są dla pracownika dniami pracy według przyjętego harmonogramu.
  2. Wyznaczenie przedziału czasowego, w którym pracownik samodzielnie decyduje o godzinie rozpoczęcia swojej pracy. Rzecz jasna, dotyczy to dni pracujących wyznaczonych w harmonogramie.

Pracodawca może wprowadzić jednocześnie dwa rodzaje ruchomego czasu pracy. Oznacza to, że część pracowników może rozpoczynać kolejną dniówkę przed zakończeniem doby pracowniczej, a część może mieć wyznaczony przedział czasowy na przyjście do pracy.

Co ważne, w ruchomym czasie pracy ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie pracowniczej nie prowadzi do powstania nadgodzin. Jednak należy pamiętać o zachowaniu ustalonych norm i zasad związanych z czasem pracy. Nie można naruszać prawa pracownika do 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Ruchomy czas pracy – tryb wprowadzenia

Ruchomy czas pracy może być wprowadzony w każdym systemie czasu pracy:

  • z inicjatywy pracodawcy w formie wewnątrzzakładowych ustaleń;
  • na wniosek pracownika w formie indywidualnych ustaleń.

Pracownik może złożyć wniosek nawet wtedy, gdy u pracodawcy nie obowiązuje żadne porozumienie ani nie ma żadnej informacji w Regulaminie pracy o stosowaniu ruchomego czasu pracy. Co ważne, złożony przez pracownika wniosek nie jest wiążący dla pracodawcy.

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy jest uregulowane w Kodeksie pracy. Ustala się go:

  1. w układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, jeśli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia z wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
  2. w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeśli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Porozumienie musi podpisać co najmniej dwóch przedstawicieli pracowników. Przepis jasno wskazuje na formę liczby mnogiej. W związku z tym nie można wyznaczyć jednej osoby, która w imieniu pozostałych zatrudnionych zawrze takie porozumienie.

Ruchomy czas pracy – to warto wiedzieć!

  1. Ruchomy czas pracy nie musi dotyczyć wszystkich pracowników. Pracodawca może go wprowadzić tylko dla niektórych jednostek, komórek, czy działów – zgodnie ze swoimi potrzebami.
  2. Kodeks pracy nie wskazuje na treść zawieranego porozumienia w sprawie wprowadzenia ruchomego czasu pracy. Nie ma też informacji, wskazującej na czas obowiązywania. W związku z tym, strony mogą zdecydować o tym, czy ma ono obowiązywać bezterminowo czy na konkretny czas.
  3. Porozumienie dotyczące ruchomego czasu pracy obowiązuje od daty jego zawarcia lub innej, na którą wskazały strony. Natomiast nowelizacja Regulaminu pracy w związku z zawarciem porozumienia, wejdzie w życie dopiero po 2 tygodniach od dnia poinformowania pracowników o zmianach w trybie ogólnie przyjętym u pracodawcy. Nie wpływa to jednak na fakt rozpoczęcia obowiązywania postanowień zawartych w danym porozumieniu.
  4. W ruchomym czasie pracy pracę mogą wykonywać osoby, których nie można zatrudniać w nadgodzinach, albo którym można ją zlecać tylko po uzyskaniu ich zgody. Dotyczy to kobiet w ciąży, pracowników niepełnosprawnych, czy osób, opiekujących się dzieckiem do lat 4.

Franek iPersonel – Twój partner do zadań specjalnych

Cześć! Z tej strony iPersonel, Franek iPersonel – Twój partner do zadań specjalnych w kadrach i płacach. Wiemy, że dobry plan to podstawa! Dlatego w naszym systemie HR iPersonel możesz tworzyć grafiki i plany pracy – i to w różnych układach – niezależnie od przyjętego w firmie systemu czasu pracy. Planuj, analizuj i usprawniaj. Dostępne raporty pozwolą Ci wyciągnąć wnioski na temat realizacji czasu pracy i efektywności Twoich pracowników.

Umówmy już dziś termin naszego spotkania, by omówić Twoje potrzeby i wymagania w tym zakresie. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, by pomóc Ci osiągnąć wyznaczone cele.  

Artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie Kodeksu pracy.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem