Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to proces zakończenia stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą na podstawie umowy i zgody obu stron. W tym przypadku nie jest konieczne wskazywanie szczegółowych powodów ani przestrzeganie okresów wypowiedzenia, jak  ma to miejsce przy tradycyjnym wypowiedzeniu umowy o pracę.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • Jakie elementy powinien zawierać dokument rozwiązania umowy za porozumieniem stron?
 • Czym cechuje się rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?
 • Czy podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron oznacza rezygnację ze szczególnej ochrony pracownika?

Wyjaśniamy poniżej.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – elementy

Dokument rozwiązania umowy za porozumieniem stron przez pracownika powinien zawierać następujące elementy:

 • Miejscowość i datę złożenia dokumentu.
 • Dane osobowe i kontaktowe pracownika.
 • Imię, nazwisko i stanowisko przełożonego.
 • Pełną nazwę i adres firmy.
 • Informację o formie rozwiązania stosunku pracy.
 • Datę zawarcia umowy o pracę.
 • Proponowaną datę zakończenia współpracy.
 • Czytelny podpis pracownika.
 • Miejsce na podpis pracodawcy.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – cechy

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest uregulowane przez art. 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu pracy. Oznacza to, że pracownik i pracodawca mogą zdecydować się na zakończenie stosunku pracy za wspólną zgodą, niezależnie od przyczyny.

Główne cechy rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron to:

 • Dobrowolność

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron opiera się na dobrowolnej zgodzie zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Obie strony muszą wyrazić zgodę na zakończenie stosunku pracy.

 • Brak konieczności wskazywania przyczyn

W przeciwieństwie do innych form rozwiązania umowy o pracę, takich jak wypowiedzenie, nie jest wymagane podawanie szczegółowych przyczyn rozwiązania umowy. Umowa może być zakończona bez konieczności uzasadniania decyzji.

 • Elastyczność terminu

Porozumienie umożliwia stronom określenie terminu, w jakim ma nastąpić rozwiązanie umowy o pracę. To oznacza, że pracownik i pracodawca mogą uzgodnić, kiedy zakończy się stosunek pracy, niezależnie od tradycyjnych okresów wypowiedzenia.

 • Forma pisemna lub ustna

Choć zaleca się sporządzenie porozumienia na piśmie, nie jest to konieczne. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może być także zawarte ustnie, jednak warto wówczas zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia nieporozumień.

 • Wspólna inicjatywa

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może być inicjowane zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Ostateczna decyzja zależy od zgody obu stron.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – ochrona pracownicza

Warto pamiętać, że podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron oznacza rezygnację ze szczególnej ochrony, którą pracownik może mieć w pewnych okolicznościach, takich jak ciąża, urlop macierzyński lub okres przedemerytalny. Dlatego przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy, warto zastanowić się nad ewentualnymi konsekwencjami dla własnej sytuacji.

iPersonel – on zrobi to za Ciebie

Odpręż się dzięki wygodnemu interfejsowi i szybkiemu naliczaniu list płac w systemie iPersonel.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny