Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Premia regulaminowa a premia uznaniowa – jakie są różnice?

Premia regulaminowa a premia uznaniowa – jakie są różnice?

Premia pieniężna jest jednym z częściej stosowanych sposobów na podnoszenie motywacji pracowników. Pracodawca przyznający premię może zarówno zwiększyć produktywność swojego zespołu, jak również zbudować swój wizerunek w oczach własnych pracowników.

Czym różnią się od siebie dwa szczególnie popularne rodzaje premii, a więc premia regulaminowa i premia uznaniowa? W jakich sytuacjach warto sięgać po te rozwiązania i na jakich zasadach je rozliczać?

Premia regulaminowa a premia uznaniowa – zasadnicze różnice

Zarówno premia regulaminowa, jak i premia uznaniowa nie są obowiązkowym elementem wynagrodzenia. Pracodawca nie jest zobligowany do wprowadzenia systemu premiowania w swojej firmie. Jak sama nazwa wskazuje, premia regulaminowa wynika z ustaleń między pracodawcą a pracownikami, które są zawarte w wewnętrznym regulaminie firmowym (np. regulaminie wynagradzania). Kodeks Pracy nie określa, jak zbudowany powinien być taki regulamin, ale nie może być on niezgodny z przepisami Kodeksu Pracy. Jednocześnie należy pamiętać, że jeśli w danej firmie obowiązuje np. wewnętrzny regulamin wynagrodzeń, to pracodawca musi się do niego stosować.

Pracownik, który spełnił wymogi wynikające z ustalonego w firmie regulaminu wynagrodzeń, ma prawo ubiegać się o premię regulaminową. Jeżeli premia regulaminowa nie zostanie wypłacona, pracownik ma prawo dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z premią uznaniową, która jest nieuregulowaną prawnie i przyznawaną dobrowolnie nagrodą dla pracownika. W przeciwieństwie do premii regulaminowej premia uznaniowa nie jest uregulowana przez wewnętrzny regulamin, decydujący o kryteriach jej przyznawania (np. regulamin wynagradzania). Tym samym pracownik nie ma żadnych podstaw prawnych do ubiegania się o premię uznaniową.

Czy premia regulaminowa może wpłynąć na wynagrodzenie urlopowe?

Przebywając na urlopie wypoczynkowym, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia pieniężnego. Wysokość wynagrodzenia za urlop musi być równoważna z kwotą, którą pracownik otrzymałby, wykonując w tym czasie swoje obowiązki zawodowe. Oznacza to, że premia regulaminowa powinna być wliczana do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jako składnik zmienny. W celu wyliczenia podstawy można wyliczyć średnią z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego pracownika; średnia może zostać wyliczona z okresu dłuższego – do 12 miesięcy, jeśli wysokość wynagrodzenia ulega znacznym wahaniom.

Czy premia uznaniowa może wpłynąć na wynagrodzenie urlopowe?

Na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. (§ 6.) przy wypłacaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego nie uwzględnia się jednorazowych i nieokresowych wypłat, więc tym samym premia uznaniowa nie wpływa na wynagrodzenie urlopowe.

Czy premia regulaminowa może wpłynąć na wynagrodzenie chorobowe?

Jeżeli w regulaminie wynagrodzeń uwzględniono prawo do premii regulaminowej również w okresie absencji spowodowanej chorobą, to pracownik otrzyma premię regulaminową, ale będzie ona zmniejszona w ten sam sposób, co wynagrodzenie zasadnicze.

Pracodawca może też ustalić regulamin wynagrodzeń, z którego wynika, że premia regulaminowa nie przysługuje pracownikowi za okres nieobecności spowodowanej chorobą.

Czy premia uznaniowa może wpłynąć na wynagrodzenie chorobowe?

Jest to zależne od wewnątrzzakładowych przepisów, a te mają częściej zastosowanie w przypadku premii regulaminowej. W przypadku braku jakichkolwiek wewnątrzzakładowych przepisów należy uznać, że premii nie wypłaca się za czas absencji chorobowej i nie należy jej uwzględniać w podstawie wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku.

System kadrowo-płacowy iPersonel

iPersonel jest stworzony z myślą o wymagających klientach, którym zależy na zwiększeniu efektywności i wygody swojej pracy.

Umożliwiamy migrację danych z poprzedniego systemu i zapewniamy profesjonalnie przeprowadzony proces wdrożeniowy oraz stałe wsparcie powdrożeniowe.

Chcesz poznać wszystkie funkcjonalności systemu? Umów się na prezentację!

Masz jakieś wątpliwości lub pytania? Skontaktuj się z nami!

Premia regulaminowa