Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Praca zdalna w kodeksie pracy. Ustawa uchwalona!

Praca zdalna w kodeksie pracy. Ustawa uchwalona!

1.12.2022 roku Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która uwzględnia możliwość wykonywania pracy zdalnej.

Z treści artykułu dowiesz się:

  • Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?
  • Czy pracodawca musi ponieść koszty związane z pracą zdalną?
  • Gdzie muszą zostać określone zasady wykonywania pracy zdalnej?

Wyjaśniamy poniżej.  

Praca zdalna – wniosek

Pracownik ma możliwość złożyć wniosek z prośbą o wykonywanie pracy zdalnej. W niektórych przypadkach pracodawca będzie zobowiązany prawnie do tego, by rozpatrzyć go pozytywnie. Dotyczy to:

  • kobiet w ciąży,
  • rodziców:

– wychowujących dziecko do ukończenia przez nie czwartego roku życia;

– dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej  chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

– dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym, lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

– dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania jego rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

  • sprawujących opiekę nad innym członkiem rodziny lub osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracodawca może nie wyrazić zgody na pracę zdalną ww. pracowników, jeżeli rodzaj pracy ją uniemożliwia.

Przymusowe pokrycie kosztów pracy zdalnej

Pracodawca będzie zobowiązany do tego, aby pokryć koszty związane z pracą zdalną pracownika. Wspomniane koszty to np. koszt eksploatacji narzędzi pracy czy też koszty energii. Będą one wyłączone z opodatkowania.

Praca zdalna według nowych zasad

Zasady wykonywania pracy zdalnej mają być określone w:

  • porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową;
  • regulaminie – jeżeli w terminie 30 dni nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową lub w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa (konieczne są tu konsultacje z przedstawicielami pracowników)

Wynika to bezpośrednio z Ustawy.

iPersonel – zawsze zaktualizowany system kadrowo-płacowy

iPersonel jest zawsze dostosowany do obowiązujących przepisów. Nie ominą Cię żadne zmiany w prawie pracy.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny