Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Praca zdalna, a BHP. Ocena ryzyka zawodowego.

Praca zdalna, a BHP. Ocena ryzyka zawodowego.

W dobie postępującej cyfryzacji coraz więcej firm decyduje się na pracę zdalną. Wraz z wprowadzeniem nowych technologii i metod pracy pojawiają się również nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników. 

Z treści artykułu dowiesz się:

  • Czy pracownik wykonujący pracę zdalnie musi przejść szkolenie BHP?
  • Co uwzględnia ocena ryzyka zawodowego?
  • Czy pracownik musi podpisać oświadczenie związane z oceną ryzyka zawodowego?

Wyjaśniamy poniżej.

Praca zdalna – szkolenie BHP

Pracownik wykonujący pracę zdalną musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, tak jak przy pracy stacjonarnej. Jednak, aby to zapewnić, pracodawcy są zobligowani do przeprowadzenia szkolenia BHP związanego z pracą zdalną. Pracownik i pracodawca mogą ustalić przy zawieraniu umowy o pracę, że szkolenie będzie przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej..

Praca zdalna – ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną uwzględnia szereg czynników, takich jak wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne tej pracy. 

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego pracodawca jest zobowiązany opracować informację zawierającą:

  • zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii;
  • zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;
  • czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej;
  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Praca zdalna – oświadczenie pracownika

Pracownik powinien potwierdzić, że zapoznał się z oceną ryzyka zawodowego przygotowaną przez pracodawcę oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. Ponadto zobowiązany jest do ich przestrzegania. Oświadczenie pracownika może przybrać formę papierową lub elektroniczną. Wynika to z art. 6731 § 6 KP. Ponadto, aby pracownik mógł być dopuszczony do pracy zdalnej, musi zapewnić pracodawcę, że w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

iPersonel – Twój system kadrowo-płacowy

Dzięki iPersonel możesz zarządzać kadrami i płacami zarówno podczas pracy w biurze jak i w trybie zdalnym.

Szukasz systemu kadrowo-płacowego dla swojej firmy? Umów się na prezentację!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Kalkulator ceny

.