Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Posiłek regeneracyjny dla pracownika

Posiłek regeneracyjny dla pracownika

W niektórych przedsiębiorstwach pracownicy wykonują swoją pracę w warunkach szczególnie uciążliwych. Skutkiem tego jest znaczne podwyższenie wydatku energetycznego. W takich sytuacjach zgodnie z Kodeksem pracy przysługuje pracownikowi posiłek regeneracyjny, który pomoże odzyskać siły oraz nabrać energii do pracy.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • czym jest posiłek regeneracyjny dla pracownika,
 • komu przysługuje,
 • kiedy można go otrzymać,
 • co powinien zawierać.

Wyjaśniamy poniżej.

Posiłek regeneracyjny – czym jest?

Posiłek regeneracyjny to posiłek wydawany pracownikowi przez pracodawcę. Jest on nieodpłatny. Przysługuje w momencie wykonywania pracy przez pracownika w trudnych warunkach.  Związany jest z koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla osób fizycznych, niezależnie od formy zatrudnienia.

Posiłek regeneracyjny – komu przysługuje?

Zgodnie z art. 304 Kodeksu pracy posiłek regeneracyjny przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło.

Posiłek regeneracyjny należy się w następujących przypadkach:

 • Kiedy wykonywana praca powoduje w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu pracownika powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet.
 • Kiedy wykonywana praca powoduje w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet. Dotyczy to pracowników wykonujących prace w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub w których wskaźnik obciążenia termicznego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy (WBGT) wynosi powyżej 25°C.
 • Kiedy wykonywana praca powoduje w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet. Dotyczy to pracowników wykonujących pracę na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
 • Wykonywana jest praca podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.
 • Praca wykonywana jest pod ziemią.

Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Posiłek regeneracyjny – co powinien zawierać?

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić posiłek regeneracyjny dla pracownika w formie jednego dania gorącego.

Powinien zawierać około 1000 kcal, w tym:

 • 50-55% węglowodanów,
 • 30-35% tłuszczów,
 • 15% białek.

Posiłek regeneracyjny – w jakiej formie?

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydania gotowego posiłku w miejscu wykonywanej pracy, możliwe jest również:

 • zapewnienie posiłku w punktach gastronomicznych, poprzez przekazanie bonów, talonów czy kuponów,
 • przekazanie pracownikowi produktów do przygotowania posiłku we własnym zakresie.

Wynika to z nowelizacji ustawy, która weszła w życie 9 lipca 2019 r.

iPersonel – system kadrowo-płacowy

iPersonel to system kadrowo-płacowy dla dużych i średnich firm.

Chcesz poznać wszystkie funkcje systemu? Umów się na prezentację!

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Chcesz oszacować miesięczny koszt użytkowania systemu iPersonel? Zobacz cennik