Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r.

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r.

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przejdźmy razem przez poszczególne przykłady. Sprawdź, ile wynosi minimalne wynagrodzenie w zależności od uczestnictwa w PPK, zerowego podatku dla młodych czy kosztów uzyskania przychodów. 

Przykłady listy płac przygotowała dla Ciebie Donata Hermann-Marciniak, ekspert prawa pracy, a także Twój przewodnik po świecie kadr i płac. 

Z treści artykułu dowiesz się na przykładach, w jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie netto pracownika, który:

 • nie korzysta z zerowego podatku dla młodych (jest pracownikiem powyżej 26 roku życia); nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych; jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów; jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową;
 • korzysta z tzw. zerowego podatku, nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych; jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów;
 • ma 33 lata; jest uprawniony do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu; jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową; nie jest uczestnikiem PPK;
 • jest w wieku powyżej 26 roku życia, jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową; jest uczestnikiem PPK

Płaca minimalna w 2022 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 od dnia 1 stycznia 2022 ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł.

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza wzrost o 210 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w roku 2021 (wzrost o 7,5 %). 

W rezultacie, w 2022 minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,8% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2022.

W związku ze zmianami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., zmienia się również wysokość innych świadczeń, które ustalane są na podstawie  minimalnego wynagrodzenie za pracę.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niewątpliwie wpływa na wysokość wynagrodzenia netto pracownika. W zależności od sytuacji prawno-podatkowej pracownika, wysokość tzw. wynagrodzenia na rękę będzie się różniła.

Aby ustalić wysokość wynagrodzenia netto, konieczne jest zastosowanie odpowiednich obliczeń. Jednocześnie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada również likwidację przepisów, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru, co również zostało uwzględnione w tabeli poniżej.

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Przykład 1 
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. pracownika, który:

 • nie korzysta z zerowego podatku dla młodych (jest pracownikiem powyżej 26 roku życia); 
 • nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych; 
 • jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów; 
 • jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową.
L.p.Elementy wynagrodzenia Wyliczenie 2021 [zł]2022
[zł]
1wynagrodzenie zasadnicze3010 3010
2podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne3010 3010
3łącznie składki na ubezpieczenie społeczne poz. 2 x 13,71%412,67 412,67
4podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnepoz. 2 – poz. 32597,33 2597,33
5składka na ubezpieczenie zdrowotne poz. 4 × 9%233,76  233,76  
6składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatkupoz. 4 × 7,75%201,290,00 
7koszty uzyskania przychodu 250,00  250,00  
9podstawa obliczenia zaliczkipoz. 1 – poz. 3 – poz. 7 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)2.347,002.347,00  
10kwota zmniejszająca podatek 43,76 425  
11zaliczka na podatek przed zaokrągleniem(poz. 9 × 17%) – poz. 10355,230,00
12zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowegopoz. 11 – poz. 6 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)1540,00
13Kwota nettopoz. 1 – poz. 3 – poz. 5 – poz. 12 2209,572363,57
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Płaca minimalna netto w 2022 r. powyższego pracownika wynosi 2363,57 zł.

Przykład 2 
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. pracownika, który:

 • korzysta z tzw. zerowego podatku, 
 • nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych; 
 • jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów.
L.p.Elementy wynagrodzenia Wyliczenie 2021 [zł]2022 [zł]
1wynagrodzenie zasadnicze3010 3010
2podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne3010  3010
3łącznie składki na ubezpieczenie społeczne poz. 2 x 13,71%412,67 412,67
4podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnepoz. 2 – poz. 32597,33 2597,33
5składka na ubezpieczenie zdrowotne poz. 4 × 9%233,76  233,76  
6składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatkupoz. 4 × 7,75%201,290,00 
7koszty uzyskania przychodu 250,00  250,00  
8zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowego0,000,00
9Kwota nettopoz. 1 – poz. 3 – poz. 5 2363,572363,57
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Płaca minimalna netto w 2022 r. powyższego pracownika wynosi 2363,57 zł.

Przykład 3 

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. pracownika, który:

 • ma 33 lata; 
 • jest uprawniony do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu; 
 • jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową; 
 • nie jest uczestnikiem PPK.
L.p.Elementy wynagrodzenia Wyliczenie 2021 [zł]2022 [zł]
1wynagrodzenie zasadnicze3010 3010
2podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne3010 3010
3łącznie składki na ubezpieczenie społeczne poz. 2 x 13,71%412,67 412,67
4podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnepoz. 2 – poz. 32597,33 2597,33
5składka na ubezpieczenie zdrowotne poz. 4 × 9%233,76  233,76  
6składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatkupoz. 4 × 7,75%201,290,00 
7koszty uzyskania przychodu 300,00  300,00  
9podstawa obliczenia zaliczkipoz. 1 – poz. 3 – poz. 7 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)2297,33 2297,33 
10kwota zmniejszająca podatek 43,76 425  
11zaliczka na podatek przed zaokrągleniem(poz. 9 × 17%) – poz. 10346,790,00
12zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowegopoz. 11 – poz. 6 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)146,000,00
13Kwota nettopoz. 1 – poz. 3 – poz. 5 – poz. 12 2217,572363,57
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Płaca minimalna netto w 2022 r. powyższego pracownika wynosi 2363,57 zł.

Przykład 4 

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. pracownika, który:

 •  ma powyżej 26 lat, 
 • jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową; 
 • jest uczestnikiem PPK. 

Wpłaty, które zostały pobrane w styczniu 2022, zostały przekazane do instytucji finansowej w lutym 2022, co oznacza, że wpłata sfinansowana ze środków pracodawcy (60,20 zł) będzie opodatkowanym przychodem pracownika ze stosunku pracy w lutym 2022.

Pamiętaj, PPK:

 • wpłata finansowana przez pracodawcę – 1,5 %,
 • wpłata finansowana przez pracownika – 2 %.

Wynagrodzenie za styczeń

L.p.Elementy wynagrodzenia Wyliczenie 2022 [zł]
1wynagrodzenie zasadnicze3010
2podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne3010
3łącznie składki na ubezpieczenie społeczne poz. 2 x 13,71%412,67
4podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnepoz. 2 – poz. 32597,33
5składka na ubezpieczenie zdrowotne poz. 4 × 9%233,76  
6składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatkupoz. 4 × 7,75%0,00 
7koszty uzyskania przychodu 250,00  
8wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę podlegająca opodatkowaniu0,00
9podstawa obliczenia zaliczkipoz. 1 – poz. 3 – poz. 7 + 8 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)2347
10kwota zmniejszająca podatek 425  
11zaliczka na podatek przed zaokrągleniem(poz. 9 × 17%) – poz. 100,00
12zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowegopoz. 11 – poz. 6 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)0,00
13wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego poz.1  x 1,5%45,15
134Kwota nettopoz. 1 – poz. 3 – poz. 5 – poz. 12 – poz. 132318,42
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Na jakie stawki wpływa zmiana wysokości wynagrodzenia? 

Powyższe listy płac uwzględniły takie zmiany, jak obniżona stawka PIT, podwyższone koszty uzyskania przychodu i zerowy podatek dla młodych. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie pozostaje bez wpływu na wiele stawek czy wskaźników. Wysokość wynagrodzenia minimalnego ma wpływ choćby na:

 • kwotę wolną od potrąceń,
 • kwotę dodatku za pracę w godzinach nocnych
 • wynagrodzenie za przestój (w każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów),
 • wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy – art. 129 § 5 Kodeksu pracy (jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. W przypadku niepełnego etatu wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy),
 • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu – art. 18 (3d) Kodeksu pracy (osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów),
 • odszkodowanie dla pracownika, wobec którego stosowany był mobbing – art. 94(3) § 4 Kodeksu pracy, (pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów),
 • odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy – art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (15 x 2800 zł = 45 150 zł),
 • kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.  (art. 87 – art. 91 Kodeksu pracy)
 • najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców opłacających składki na zasadach określonych w przepisach art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w przypadku skorzystania z preferencji podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, która w 2022 r. wynosi 903 zł.)
 • minimalna podstawa zasiłku chorobowego – art. 45 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia: 3010 zł – (3010 zł × 13,71%) = 3010 – 412,67 = 2597,33 zł 

Kalkulator brutto-netto – sprawdź wysokość swojego wynagrodzenia

Chcesz sprawdzić, ile wyniesie wysokość Twojego wynagrodzenia ,,na rękę”?

Skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Asystenta kadrowego.
Możesz to zrobić na 2 sposoby. 

 1. Przejdź na stronę WWW:
  Asystent kadrowego
 2. Pobierz aplikację na swój telefon z systemem Android:
  Google Play

Zarówno na stronie WWW, jak i w aplikacji znajdziesz szereg innych przydatnych kalkulatorów kadrowo-płacowych. 

 • Kalkulator brutto-netto.
 • Kalkulator urlopów. 
 • Kalkulator stażu pracy. 
 • Kalkulator godzin roboczych. 
 • Kalkulator długości urlopów rodziców.

Sprawdzisz także limit umów na czas określony czy długość okresu wypowiedzenia. 

Jeśli chcesz uzyskać darmowy dostęp do aplikacji, pobierz kod. 

Więcej informacji:

Asystent kadrowego – darmowy dostęp do aplikacji przez 3 miesiące