Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r.

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r.

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przejdźmy razem przez poszczególne przykłady. Sprawdź, ile wynosi minimalne wynagrodzenie w zależności od uczestnictwa w PPK, zerowego podatku dla młodych czy kosztów uzyskania przychodów. 

Przykłady listy płac przygotowała dla Ciebie Donata Hermann-Marciniak, ekspert prawa pracy, a także Twój przewodnik po świecie kadr i płac. 

Z treści artykułu dowiesz się na przykładach, w jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie netto pracownika, który:

 • nie korzysta z zerowego podatku dla młodych (jest pracownikiem powyżej 26 roku życia); nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych; jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów; jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową;
 • korzysta z tzw. zerowego podatku, nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych; jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów;
 • ma 33 lata; jest uprawniony do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu; jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową; nie jest uczestnikiem PPK;
 • jest w wieku powyżej 26 roku życia, jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową; jest uczestnikiem PPK

Płaca minimalna w 2022 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 od dnia 1 stycznia 2022 ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł.

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza wzrost o 210 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w roku 2021 (wzrost o 7,5 %). 

W rezultacie, w 2022 minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,8% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2022.

W związku ze zmianami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., zmienia się również wysokość innych świadczeń, które ustalane są na podstawie  minimalnego wynagrodzenie za pracę.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niewątpliwie wpływa na wysokość wynagrodzenia netto pracownika. W zależności od sytuacji prawno-podatkowej pracownika, wysokość tzw. wynagrodzenia na rękę będzie się różniła.

Aby ustalić wysokość wynagrodzenia netto, konieczne jest zastosowanie odpowiednich obliczeń. Jednocześnie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada również likwidację przepisów, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru, co również zostało uwzględnione w tabeli poniżej.

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Przykład 1 
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. pracownika, który:

 • nie korzysta z zerowego podatku dla młodych (jest pracownikiem powyżej 26 roku życia); 
 • nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych; 
 • jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów; 
 • jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową.
L.p.Elementy wynagrodzenia Wyliczenie 2021 [zł]2022
[zł]
1wynagrodzenie zasadnicze3010 3010
2podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne3010 3010
3łącznie składki na ubezpieczenie społeczne poz. 2 x 13,71%412,67 412,67
4podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnepoz. 2 – poz. 32597,33 2597,33
5składka na ubezpieczenie zdrowotne poz. 4 × 9%233,76  233,76  
6składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatkupoz. 4 × 7,75%201,290,00 
7koszty uzyskania przychodu 250,00  250,00  
9podstawa obliczenia zaliczkipoz. 1 – poz. 3 – poz. 7 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)2.347,002.347,00  
10kwota zmniejszająca podatek 43,76 425  
11zaliczka na podatek przed zaokrągleniem(poz. 9 × 17%) – poz. 10355,230,00
12zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowegopoz. 11 – poz. 6 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)1540,00
13Kwota nettopoz. 1 – poz. 3 – poz. 5 – poz. 12 2209,572363,57
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Płaca minimalna netto w 2022 r. powyższego pracownika wynosi 2363,57 zł.

Przykład 2 
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. pracownika, który:

 • korzysta z tzw. zerowego podatku, 
 • nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych; 
 • jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów.
L.p.Elementy wynagrodzenia Wyliczenie 2021 [zł]2022 [zł]
1wynagrodzenie zasadnicze3010 3010
2podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne3010  3010
3łącznie składki na ubezpieczenie społeczne poz. 2 x 13,71%412,67 412,67
4podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnepoz. 2 – poz. 32597,33 2597,33
5składka na ubezpieczenie zdrowotne poz. 4 × 9%233,76  233,76  
6składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatkupoz. 4 × 7,75%201,290,00 
7koszty uzyskania przychodu 250,00  250,00  
8zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowego0,000,00
9Kwota nettopoz. 1 – poz. 3 – poz. 5 2363,572363,57
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Płaca minimalna netto w 2022 r. powyższego pracownika wynosi 2363,57 zł.

Przykład 3 

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. pracownika, który:

 • ma 33 lata; 
 • jest uprawniony do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu; 
 • jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową; 
 • nie jest uczestnikiem PPK.
L.p.Elementy wynagrodzenia Wyliczenie 2021 [zł]2022 [zł]
1wynagrodzenie zasadnicze3010 3010
2podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne3010 3010
3łącznie składki na ubezpieczenie społeczne poz. 2 x 13,71%412,67 412,67
4podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnepoz. 2 – poz. 32597,33 2597,33
5składka na ubezpieczenie zdrowotne poz. 4 × 9%233,76  233,76  
6składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatkupoz. 4 × 7,75%201,290,00 
7koszty uzyskania przychodu 300,00  300,00  
9podstawa obliczenia zaliczkipoz. 1 – poz. 3 – poz. 7 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)2297,33 2297,33 
10kwota zmniejszająca podatek 43,76 425  
11zaliczka na podatek przed zaokrągleniem(poz. 9 × 17%) – poz. 10346,790,00
12zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowegopoz. 11 – poz. 6 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)146,000,00
13Kwota nettopoz. 1 – poz. 3 – poz. 5 – poz. 12 2217,572363,57
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Płaca minimalna netto w 2022 r. powyższego pracownika wynosi 2363,57 zł.

Przykład 4 

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. pracownika, który:

 •  ma powyżej 26 lat, 
 • jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową; 
 • jest uczestnikiem PPK. 

Wpłaty, które zostały pobrane w styczniu 2022, zostały przekazane do instytucji finansowej w lutym 2022, co oznacza, że wpłata sfinansowana ze środków pracodawcy (60,20 zł) będzie opodatkowanym przychodem pracownika ze stosunku pracy w lutym 2022.

Pamiętaj, PPK:

 • wpłata finansowana przez pracodawcę – 1,5 %,
 • wpłata finansowana przez pracownika – 2 %.

Wynagrodzenie za styczeń

L.p.Elementy wynagrodzenia Wyliczenie 2022 [zł]
1wynagrodzenie zasadnicze3010
2podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne3010
3łącznie składki na ubezpieczenie społeczne poz. 2 x 13,71%412,67
4podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotnepoz. 2 – poz. 32597,33
5składka na ubezpieczenie zdrowotne poz. 4 × 9%233,76  
6składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatkupoz. 4 × 7,75%0,00 
7koszty uzyskania przychodu 250,00  
8wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę podlegająca opodatkowaniu0,00
9podstawa obliczenia zaliczkipoz. 1 – poz. 3 – poz. 7 + 8 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)2347
10kwota zmniejszająca podatek 425  
11zaliczka na podatek przed zaokrągleniem(poz. 9 × 17%) – poz. 100,00
12zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowegopoz. 11 – poz. 6 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych)0,00
13wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego poz.1  x 1,5%45,15
134Kwota nettopoz. 1 – poz. 3 – poz. 5 – poz. 12 – poz. 132318,42
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Na jakie stawki wpływa zmiana wysokości wynagrodzenia? 

Powyższe listy płac uwzględniły takie zmiany, jak obniżona stawka PIT, podwyższone koszty uzyskania przychodu i zerowy podatek dla młodych. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie pozostaje bez wpływu na wiele stawek czy wskaźników. Wysokość wynagrodzenia minimalnego ma wpływ choćby na:

 • kwotę wolną od potrąceń,
 • kwotę dodatku za pracę w godzinach nocnych
 • wynagrodzenie za przestój (w każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów),
 • wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy – art. 129 § 5 Kodeksu pracy (jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. W przypadku niepełnego etatu wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy),
 • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu – art. 18 (3d) Kodeksu pracy (osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów),
 • odszkodowanie dla pracownika, wobec którego stosowany był mobbing – art. 94(3) § 4 Kodeksu pracy, (pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów),
 • odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy – art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (15 x 2800 zł = 45 150 zł),
 • kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.  (art. 87 – art. 91 Kodeksu pracy)
 • najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców opłacających składki na zasadach określonych w przepisach art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w przypadku skorzystania z preferencji podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, która w 2022 r. wynosi 903 zł.)
 • minimalna podstawa zasiłku chorobowego – art. 45 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia: 3010 zł – (3010 zł × 13,71%) = 3010 – 412,67 = 2597,33 zł 

Kalkulator brutto-netto – sprawdź wysokość swojego wynagrodzenia

Chcesz sprawdzić, ile wyniesie wysokość Twojego wynagrodzenia ,,na rękę”?

Skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Asystenta kadrowego.
Możesz to zrobić na 2 sposoby. 

 1. Przejdź na stronę WWW:
  Asystent kadrowego
 2. Pobierz aplikację na swój telefon z systemem Android:
  Google Play

Zarówno na stronie WWW, jak i w aplikacji znajdziesz szereg innych przydatnych kalkulatorów kadrowo-płacowych. 

 • Kalkulator brutto-netto.
 • Kalkulator urlopów. 
 • Kalkulator stażu pracy. 
 • Kalkulator godzin roboczych. 
 • Kalkulator długości urlopów rodziców.

Sprawdzisz także limit umów na czas określony czy długość okresu wypowiedzenia. 

Jeśli chcesz uzyskać darmowy dostęp do aplikacji, pobierz kod. 

Więcej informacji:

Asystent kadrowego – darmowy dostęp do aplikacji przez 3 miesiące

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.