Baza wiedzy.

Mamy mnóstwo wiedzy i chcemy się nią dzielić! Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o kadrach i płacach.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych 2022

Opodatkowanie na zasadach ogólnych 2022

1 października 2021 Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będących częścią programu społeczno-gospodarczego rządu, określanego potocznie jako Polski Ład. Opodatkowanie na zasadach ogólnych, wprowadzone przez Polski Ład, wiąże się z wprowadzeniem tzw. ulgi dla klasy średniej, brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej i podwyższeniem kwoty wolnej. Ustawa zawiera szczegóły dotyczące reformy opodatkowania, które zaczęły obowiązywać już od początku 2022.

W chwili obecnej trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, co jest propagowane przez Ministerstwo Finansów hasztagiem: #WięcejWPortfelach #niskie podatki.

Zmiany przepisów podatkowych mają powodować:

 1. obniżenie z 17% do 12% stawki podatku obowiązującego w pierwszym przedziale skali podatkowej;
 2. możliwość odliczania części zapłaconych składek zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną jednolitym 19% podatkiem dla przedsiębiorców nierozliczających podatku wg skali podatkowej. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej – przedsiębiorcy zapłacą niższy podatek;
 3. uchylenie ulgi dla klasy średniej.

Z treści artykułu dowiesz się:

 • jaka jest wysokość kwoty zmniejszającej podatek,
 • jakie jest opodatkowanie na zasadach ogólnych wprowadzone przez Polski Ład,
 • na jakich zasadach płatnicy uwzględnią kwotę zmniejszającą zaliczkę na PIT

od 1 lipca 2022,

 • czym jest tzw. ulga podatkowa dla klasy średniej,
 • w jaki sposób ustalić wysokość ulgi dla klasy średniej,
 • jaka wysokość kwoty wolnej od podatku obowiązuje w 2022,
 • jakie zmiany nastąpiły w przypadku progów podatkowych w 2022,
 • jakie zmiany planuje Ministerstwo Finansów w zakresie skali podatkowej,
 • w jaki sposób obliczyć składkę zdrowotną,
 • czy przedsiębiorcy będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne od 1 lipca 2022?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych 2022 – kwota zmniejszająca podatek

Zgodnie z zasadami ogólnymi podatku dochodowego od osób fizycznych (inaczej podatek progresywny) możliwe jest uwzględnienie przy dochodach w pierwszym przedziale skali podatkowej tzw. kwoty zmniejszającej podatek.

Do uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (podatek progresywny).

Natomiast drugim podmiotem zobligowanym do odliczania kwoty zmniejszającej podatek jest pracodawca. Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, są zobowiązani do pomniejszania im miesięcznych zaliczek podatkowych o kwotę 425 zł, zgodnie z wyliczeniem: 5 100 zł x 1/12 = 425 zł (w przypadku których dysponują oświadczeniem PIT-2).

Od 1 lipca 2022 r. zmianie mają ulec zasady na jakich płatnicy uwzględniają kwotę zmniejszającą zaliczkę na PIT.

Ministerstwo Finansów proponuje, aby podatnicy, którzy mają kilka różnych źródeł dochodu równocześnie, np. kilka umów o pracę, umowę o pracę i dwie umowy zlecania, albo łączą pracę z emerytury – mogli upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3 600 zł).

W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek miałaby wynieść 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych 2022 – ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej obejmie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą rozliczających podatek na zasadach ogólnych, których przychody/dochody uzyskane w danym roku podatkowym mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Założeniem wprowadzenia ulgi dla klasy średniej miało być zniwelowanie niekorzystnych zmian w zakresie likwidacji odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Wysokość ulgi uzależniona jest od osiągniętych przez przedsiębiorcę rocznych przychodów/dochodów. Jej kwota wyliczana jest według wzoru wskazanego w przepisach ustawy:

(A × 6,68% – 4 566 zł) / 0,17 – dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł;

(A × (-7,35%) + 9 829 zł) / 0,17 – dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł;

– gdzie A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenie społeczne.

W nawiązaniu do projektowanych zmian od 1 lipca 2022 Ministerstwo Finansów chce zrezygnować z tzw. ulgi dla klasy średniej. Osoby, dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się korzystniejsze niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 na wcześniejszych zasadach (z tzw. ulgą dla klasy średniej).

Opodatkowanie na zasadach ogólnych 2022 – kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to roczny limit przychodów, do którego nie powstaje zobowiązanie zapłaty podatku dochodowego po stronie obywatela. Od 1 stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 000 zł dla wszystkich podatników, niezależnie od poziomu osiąganych dochodów.

Kwota wolna od podatku przysługuje wyłącznie tym podatnikom, których dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Z preferencji podatkowej nie będą mogli zatem skorzystać ryczałtowcy oraz przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową lub podatkiem liniowym.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych 2022 – podwyższenie drugiego progu podatkowego

Od 1 stycznia 2022 roku drugi próg podatkowy został podniesiony do 120 000 zł, czyli o
34 472 zł w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku dochodów osiąganych w

pierwszym progu podatkowym nadal stosowana jest 17% stawka podatku. W przypadku drugiego progu podatkowego jest to 32% stawka podatkowa.

W przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali skalę podatkową jako formę opodatkowania, do podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 120 000 zł podatek obliczany jest według stawki 17%, a do nadwyżki ponad tę kwotę – według stawki 32%.

W praktyce oznacza to tyle, że jeśli podstawa obliczenia podatku wynosi do 120 000 zł, obliczamy go według następującego wzoru: 17% – kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł.

Jeśli podstawa obliczenia podatku przekracza kwotę 120 000 zł, do obliczenia kwoty podatku należy zastosować następujące wyliczenie: 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw proponuje się zmniejszenie stawki PIT z 17% do 12% w ramach pierwszego progu podatkowego, tego do 120 000 zł. Niższa stawka oznacza obniżenie podatku o 29,4%, czyli prawie o 1/3. Rozwiązanie ma dotyczyć podatników rozliczających się na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych 2022 – składka zdrowotna

Od 1 stycznia 2022 weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021, które zmieniły zasady obliczania wysokości składki zdrowotnej. Składka zdrowotna odprowadzana jest w odmienny sposób, w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej są zobowiązani opłacać składkę zdrowotną w wysokości uzależnionej od wysokości osiąganych dochodów. Wysokość składki zdrowotnej nadal ustalana jest na poziomie 9%, jednak od wartości dochodu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw kieruje nowe rozwiązanie do przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Będą oni mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.

W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Opodatkowanie na zasadach ogólnych 2022 – konsultacje społeczne

Szerokie konsultacje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw trwały od 24 marca do 2 kwietnia 2022. Projekt ma być konsultowany m.in. z Radą Dialogu Społecznego, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Doradców Podatkowych, przedstawicielami przedsiębiorców w tym m.in. Rzecznikiem MŚP. Planowane wejście w życie rozwiązań zaproponowanych w projekcie to 1 lipca 2022.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.